Ναί, τέτοιους «δασκάλους» χρειαζόμαστε!!!

Ναί, τέτοιους «δασκάλους» χρειαζόμαστε!!!Ὅταν διάβασα τὴν εἴδησι γιὰ τὴν «καθηγήτρια» ποὺ οὔρλιαζε στοὺς μαθητές της πὼς δὲν εἶναι αὐθεντικοὶ Ἕλληνες χαμογέλασα.
Ὄχι μὲ πίκρα, ὅπως γιὰ τόσα ἄλλα ἀνάλογα θέματα στὸ παρελθόν.
Ὄχι…
Μὲ …ἀνακούφισιν!!!
Ναί, κι ἄς φαίνεται παράλογον.
Τέτοια νούμερα χρειάζονται γιὰ νὰ ἀποδομήσουν ἐν τελῶς στὰ μάτια καὶ τῶν πλέον δυσπίστων τὴν ὠμή μας πραγματικότητα.

Ἀγωνιοῦμε γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς «παιδείας» μας καὶ δὲν ἀγωνιοῦμε γιὰ τὴν καταστροφὴ τῶν μυαλῶν αὐτῶν ποὺ διδάσκουν τὰ παιδιά μας καὶ ποὺ τελικῶς κάνουν τὰ μυαλὰ τῶν παιδιῶν μας ἀνίκανα νὰ μποροῦν νὰ κρίνουν καὶ νὰ σκέπτονται.
Εἶναι σὰν ὅλες τὶς ἄλλες χιλιάδες «δασκάλες», ἀσυνείδητη, ἀπαίδευτη, ἀμόρφωτη, ἀνήθικη, ἄχρηστη, ἄπατρις… Ἀλλὰ δὲν ἔχει καμμίαν σημασία… Ἔτσι ἔπρεπε νὰ εἶναι πρὸ κειμένου νὰ γίνῃ ἀποδεκτὴ κι ἀρεστὴ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἐξουσιάζουν σήμερα τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν. 

Τὸ μυαλό της χάθηκε κάπου ἀνάμεσα στὶς «διδασκαλίες» τοῦ Μπαμπινιώτου καὶ τῆς Δραγώνα. 
Ἡ ἐλαχίστη πιθανὴ ἀντίληψις, ποὺ ἴσως νὰ εἶχε κάποτε, ἀκυρώθηκε ἀπὸ κάποιαν ἐνσωμάτωσίν της σὲ κάποιο συνδικαλιστικὸ ὄργανο ἤ σὲ κάποιον κομματικὸ μηχανισμό. 
Ἔχασε τὸν δρόμο της πρὶν ἀκόμη τὸν βρῇ. 
Οὐδέποτε συνειδητοποίησε πὼς πρέπει νὰ διδάξῃ στὰ παιδιὰ τὸν τρόπο νὰ ἐρευνοῦν. Ἀκυρώνει λοιπὸν τὴν ἴδιαν τὴν ἔρευνα, διότι ἡ ἔρευνα ἀποκαλύπτει τὴν δική της γύμνια. Τὴν ἀμάθεια, τὴν ἀμυαλιά, τὴν ἀνικανότητα…
Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ ἴδια λοβοτομήθηκε, πρέπει ὅλοι γύρω της, καὶ ἰδίως τὰ παιδιά, νὰ λοβοτομηθοῦν!
Καὶ μάλλιστα, κατὰ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τοὺς «δασκάλους», ὅσο νωρίτερα ὑποστεῖ κάποιος τὴν λοβοτομή, τόσο καλλίτερα γιὰ τὸν ἴδιον καὶ κυρίως γιὰ τοὺς ἀφέντες ποὺ ὑπηρετεῖ, συνήθως ἐν ἀγνίᾳ της…

Αὐτὴ εἶναι ἡ «παιδεία» μας.
Γιατί ἀναστατωνόμαστε;
Γιατί φωνάζουμε;
Τώρα ξυπνήσαμε; Ποῦ ἤμασταν ὅταν μᾶς καταργοῦσαν τήν γλῶσσα; Τήν σκέψιν; Τήν φωνή;
Ποῦ ἤμασταν ὅταν παραποιοῦσαν τήν ἱστορία μας; Ὅταν ἡ Βαρδάρσκα ἔγινε Μακεδονία; Ὅταν ὁ μεγάλος βεζύρης πατοῦσε τήν Θράκη;
Ὅταν τά τουρκικά γίνονταν ὑποχρεωτική γλῶσσα γιά τά παιδιά μας;

Ναί, τέτοια νούμερα χρειαζόμαστε. 
Ἄς μὴν παραξενευόμαστε. 
Αὐτοὶ μᾶς ταιριάζουν κι αὐτοὶ μᾶς ἐκπροσωποῦν.
Κι ἐὰν ἀκόμη δὲν αἰσθανόμαστε πὼς ἔχουμε προχωρήσῃ λίγο παρακάτω ἀπὸ τὸν πᾶτο, δὲν πειράζει…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, μὲ τόσα σκ@τ@ μέσα κι ἔξω ἀπὸ τὸ κεφάλι μας, σκ@τ@ ἀντιλαμβανόμαστε.
Τώρα θά ξυπνήσουμε;

Ἄ…
Κι ἐπεὶ δὴ τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι τῆς «δασκάλας» ἀλλὰ δικό μας, τολμῶ νὰ προτείνω νὰ τῆς ἐπιτρέψουμε δίχως νὰ προβάλλουμε άντιρρήσεις, νὰ ἐξακολουθήσῃ τὸ ἔργο της.
Ξέρετε πόσο ἄσχημα θά αἰσθάνονται τά λιγοστά παιδιά πού θά ἀντιλαμβάνονται αὔριο τήν ἱστορία διαφορετικά;  Ξέρετε πόσο θά ὑποφέρουν διότι δέν θά βρίσκουν ἀνταπόκρισι στίς θέσεις τους;
Ξέρετε πόσο πολύ θά διωχθοῦν, ἀκριβῶς ἐπεί δή ἐμεῖς θά ἔχουμε ἀνακόψῃ τήν «προσαρμογή» τους στά τῆς νέας τάξεως δεδομένα;

Καταστρέψαμε τὶς δικές μας ζωές….
Ἄς μὴν καταστρέψουμε κι αὐτῶν τῶν παιδιῶν…
Ἄς ἀφήσουμε αὐτὰ τὰ νούμερα, ποὺ αὐτοαποκαλοῦνται «δάσκαλοι». νὰ ἐπιφέρουν τὴν ἀλλαγή…

Θαυμαστός καινούριος κόσμος εἶναι αὐτός.
Ἄς χαλαρώσουμε κι ἄς τὸν ἀπολαύσουμε.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ὑπάρχει ἕνα μεγάλο «ἀλλὰ» μέσα σὲ ὅλα αὐτά… Ἀλλὰ ἄς μὴν ἀναφερθῶ σήμερα σὲ αὐτό… Τὸ μόνον ποὺ θὰ συμπληρώσω, διότι ἔχει καταντήσῃ ἐξαιρετικὰ κουραστικὴ ἡ βλακεία πλέον, εἶναι πὼς ὑπάρχει καὶ μία οὐρά… Δὲν τὴν ἔχουν δῇ… Δὲν πειράζει… Θὰ τοὺς ἔλθῃ …μαζεμένη καὶ μπόλικη μπόλικη!!!

φωτογραφία

(Visited 34 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ναί, τέτοιους «δασκάλους» χρειαζόμαστε!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ναί, τέτοιους «δασκάλους» χρειαζόμαστε!!! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ναί, τέτοιους «δασκάλους» χρειαζόμαστε!!! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὅταν κάποιου κόμματος ἡ δημοτικότης πέφτῃ… « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply