Πρὶν νὰ ἀρχίσῃς νὰ ἀλλάζῃς τὸν κόσμο…

Πρὶν νὰ ἀρχίσῃς νὰ ἀλλάζῃς τὸν κόσμο...Νὰ εἶσαι σίγουρος πὼς ὁ κόσμος χρειάζεται αὐτὸ ποὺ ἐσὺ θέλεις γιὰ αὐτόν.
Νὰ εἶσαι βέβαιος πὼς αὐτὸ ποὺ ἐσὺ θέλεις γιὰ τὸν κόσμο εἶναι σὲ ἀρμονία μὲ τὴν Φύσιν.
Νὰ εἶσαι πεπεισμένος πὼς ὅλοι καὶ ὅλα θὰ συνεργήσουν στὸ νὰ σὲ βοηθήσουν γιὰ νὰ ἀλλάξῃς τὸν κόσμο…
Διότι…

Διότι ἄλλο τὸ πῶς θέλω ἐγὼ νὰ εἶναι ὁ κόσμος…
…κι ἄλλο τὸ πῶς χρειάζεται ἤ τὸ πῶς πρέπει νὰ εἶναι ὁ κόσμος…!

Πριν αρχίσεις να αλλάζεις τον Κόσμο, βεβαιώσου πως δεν είναι ο τρόπος που βλέπεις τον Κόσμο αυτό που πρέπει να αλλάξει.

Νικόλας Παναγοδημητρόπουλος.

Εἶμαι βέβαιος; 
Εἶμαι ἀπολύτως βέβαιος; 
Καί πῶς ἀκριβῶς ἔχω λάβῃ τίς ἀποδείξεις αὐτές;

Μία ὁδὸς ὑπάρχει μόνον γιὰ νὰ τὸ διαπιστώσω.
Ἐὰν αὐτὸ ποὺ θέλω εἶναι πράγματι γιὰ τὸ καλὸ τοῦ συνόλου, τότε ναί, ὅλες οἱ δυνάμεις τῆς Φύσεως θὰ συνεργήσουν γιὰ νὰ φθάσω ταχύτερα στὸ ἀποτέλεσμα.
Ἐὰν πάλι ὄχι…
….Τότε ὅλες οἱ δυνάμεις τῆς Φύσεως θὰ συνεργήσουν γιὰ τὸ ἀντίθετον.

Μόνον παρατηρητικὸς ἄς εἶμαι…
Κι αὐτὸ θὰ λύσῃ ἀπὸ μόνον του πολλὰ προβλήματα.

Φιλονόη. 

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Πρὶν νὰ ἀρχίσῃς νὰ ἀλλάζῃς τὸν κόσμο…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πρὶν νὰ ἀρχίσῃς νὰ ἀλλάζῃς τὸν κόσμο… « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πρὶν νὰ ἀρχίσῃς νὰ ἀλλάζῃς τὸν κόσμο… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply