Λέτε αὐτά τά παιδιά νά γλυτώσουν ἀπό τήν ἀ-παιδεία τους;

 

Λέτε αὐτά τά παιδιά νά γλυτώσουν ἀπό τήν ἀ-παιδεία τους;Διάβασα λοιπὸν πὼς τὸ 13,1% τῶν Ἑλλήνων μαθητῶν ἐγκαταλείπει τὰ σχολεῖα.
Φαντάζομαι, διότι στοιχεῖα γιὰ τὰ αἴτια δὲν δίδονται, πὼς μᾶλλον οἰκονομικοὶ θὰ εἶναι οἱ λόγοι ποὺ αὐτὰ τὰ παιδιὰ ἐγκαταλείπουν τὰ σχολεῖα. Συνεπῶς, κατὰ πῶς φαίνεται νὰ ἐξελίσσεται ἡ ὑπόθεσις, συντόμως αὐτὸ τὸ ποσοστὸ θὰ αὐξηθῇ, εἶτε διότι τὰ οἰκονομικὰ ὅλο καὶ περισσοτέρων οἰκογενειῶν περιπλέκονται εἶτε διότι κάποιοι, ἐλάχιστοι ἀκόμη, ἀντιλαμβάνονται πὼς μέσα στὰ σχολεῖα τὰ μυαλὰ τῶν παιδιῶν καταστρέφονται ἀν τὶ νὰ ἐκπαιδεύονται.

Σὲ κάθε ἄλλην ἐποχὴ πάντως θὰ μὲ τρόμαζε μία τέτοια ἐξέλιξις.
Σήμερα, καθ΄ ὅ,τι πλέον τὰ παιδιὰ μυαλὰ ἔχουν καταστραφῇ, θεωρῶ πὼς ἴσως αὐτὰ τὰ παιδιά, λόγῳ ἀνάγκης φυσικά, ἴσως, νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὴν πολτοποίησι.
Καί θά μείνουν ἀμόρφωτα δῆλα δή;
Νὰ τὸ θέσω διαφορετικῶς.
Αὐτὰ ποὺ πράγματι χρειάζονται, μποροῦν καὶ θέλουν νὰ μορφωθοῦν θὰ τὸ κάνουν, ἀκόμη κι ἐὰν αὐτὸ σημαίνῃ πὼς θὰ μελετοῦν μὲ τὴν γκαζόλαμπα. Τὰ ἄλλα οὔτως ἤ ἄλλως τοῦβλα θὰ ἔμπαιναν στὰ σχολεῖα, τσιμεντόλιθοι θὰ ἔβγαιναν.

Φιλονόη.  

Δεκάδες Έλληνες μαθητές εγκαταλείπουν το σχολείο

Το 13,1% των Ελλήνων μαθητών εγκαταλείπει το σχολείο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  την ώρα που η Ελλάδα στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,  έχει δεσμευθεί να μειώσει το ποσοστό της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στο 10%.

Μετά από σχετικό κοινοβουλευτικό έλεγχο που άσκησε ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Γ. Παπανικολάου η Επίτροπος για θέματα Εκπαίδευσης Ανδρούλα Βασιλείου μιλώντας για την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων από τη χώρα μας τόνισε ότι η πρόωρη σχολική εγκατάλειψη αποτελεί ένα μάλλον άκρως πολύπλοκο φαινόμενο και συχνά εξακολουθεί να λείπει μια ισορροπημένη και συνεκτική προσέγγιση από τα κράτη μέλη για την αντιμετώπισή του.

«Η νέα κυβέρνηση, ανάμεσα σε πολλές άλλες ιστορικές προκλήσεις αναλαμβάνει και την ευθύνη να περιορίσει σημαντικά τον αριθμό των παιδιών που δεν καταφέρνουν να τελειώσουν το σχολείο» ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Παπανικολάου.

πηγή

(Visited 13 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Λέτε αὐτά τά παιδιά νά γλυτώσουν ἀπό τήν ἀ-παιδεία τους;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Λέτε αὐτά τά παιδιά νά γλυτώσουν ἀπό τήν ἀ-παιδεία τους; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Λέτε αὐτά τά παιδιά νά γλυτώσουν ἀπό τήν ἀ-παιδεία τους; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply