Σέ ὡρισμένες συγκεντρώσεις δέν πέφτουν χημικά, δακρυγόνα οὔτε γίνονται προσαγωγές

Μπομπολιστάν

Πρίν ἀπό μερικές ἡμέρες (στίς 2 Μαρτίου) ἔγινε συγκέντρωσις τῶν ὑποστηρικτῶν τῆς «ἐπενδύσεως» τῆς «Ἑλληνικός Χρυσός», στίς Σκουριές. 

Τό «ἔθνος» εἶχε μεγάλο ἀφιέρωμα ὑπέρ, βεβαίως, τῆς συγκεντρώσεως. Ποιός ἐξέδωσε τό φυλλάδιο πού διενεμήθη δωρεάν;

 

 

στοιχεῖα τού ἄρθρου βρῆκα στό olympia.gr

Μινώταυρος

 

 

(Visited 33 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Σέ ὡρισμένες συγκεντρώσεις δέν πέφτουν χημικά, δακρυγόνα οὔτε γίνονται προσαγωγές

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Σέ ὡρισμένες συγκεντρώσεις δέν πέφτουν χημικά, δακρυγόνα οὔτε γίνονται προσαγωγές | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Σέ ὡρισμένες συγκεντρώσεις δέν πέφτουν χημικά, δακρυγόνα οὔτε γίνονται προσαγωγές | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply