«Λάθος» ἀποτελέσματα ἔβγαλαν στίς ἐκλογές τοῦ 2012;

Μά εἶναι δυνατόν;
Μά συμβαίνουν αὐτά;
Κάποιος γνωστός μου, ὑπάλληλος τοῦ ὑπουργείου ἐσωτερικῶν, κτυπιέται κι ὀδύρεται πὼς αὐτὰ δὲν συμβαίνουν! Ἰσχυρίζεται πὼς οἱ σάκοι μὲ τὰ ψηφοδέλτια εἶναι στὴν διάθεσι ὅλων τῶν κομμάτων κι ὄχι μόνον γιὰ μερικὲς ἡμέρες. Ἄρα; Ἄρα μποροῦν νὰ κάνουν ὅσους ἐλέγχους θέλουν, ὅσοι τὸ θέλουν.
Μά τούς κάνουν;
Ποιός θά κάτσῃ νά ξαναμετρήσῃ τρία ἐκατομμύρια περίπου ψηφοδελτίων; Ἐδῶ καλὰ καλὰ δὲν ξαναμετροῦν τὰ ψηφοδέλτια μερικῶν τμημάτων, ποὺ δὲν ξεπερνοῦν τὰ χίλια. Θά στρωθοῦν νά ἐπανελέγξουν ὅλην τήν διαδιακασία ἀπό τήν ἀρχή;

Ἀπὸ τὴν ἄλλην, ὁ φίλος Παναγιώτης, χρόνια πολλὰ σὲ ἐφορευτικὲς ἐπιτροπές, ἔχει πολλὰ νὰ καταγγείλῃ γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογικῶν περιφερειῶν. Γιὰ παράδειγμα, στὸ ὑπόλοιπο Ἀττικῆς, στὰ συνολικὰ ἀποτελέσματα, πρὸ ἀρκετῶν ἐτῶν, ἄν κι ὁ ἴδιος, μέτρησε καὶ ξαναμέτρησε  Ἄλφα ἀριθμῶν ψηφοδελτίων, στὸ ὑπουργεῖο ἐσωτερικῶν φαίνονταν περίπου τὰ μισά, σὲ ὅσα ἀφοροῦσαν στὸ Τᾶδε κόμμα ἀλλὰ περίπου στὰ πέντε τέταρτα, σὲ ὅ,τι ἀφοροῦσε στὸ δείνα κόμμα.

Τέλος, ἄλλη καταγγελία, ἀπὸ φίλο νομικό, ποὺ σὲ κάθε ἐκλογικὴ ἀναμέτρησι περιφέρεται σὲ κάποιο ἐκλογικὸ κέντρο, ὡς δικαστικὸς ἐκπρόσωπος, ἀναφέρει πὼς συγκεκριμένος νομικός, κατ’ ἐξακολούθησιν, ἀν τὶ νὰ καταγράψῃ τὸν ἀκριβῆ ἀριθμὸ τῶν ψηφοδελτίων, ποὺ ἀντιστοιχοῦσαν στὸ κάθε κόμμα, ἔγραφε ὅ,τι ἤθελε. Σὲ παρατήρησι τοῦ φίλου ἀπήντησε ὡς ἐξῇς: «δὲν ξέρεις… Θὰ μάθῃς!!!».

Νά πιστέψω λοιπόν τό παραπάνω ἤ ὄχι; Πάλι συκοφαντίες κι ἀνακρίβιες κυκλοφοροῦν στήν χώρα τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν ἤ μήπως μάθαμε ἀκόμη μίαν παράμετρο τῶν τόσων καί τόσων νοθειῶν;

Φιλονόη.

Καὶ ἔλεγα κι ἐγώ… Πῶς εὑρέθησαν μερικοί κουρελῆδες μέ 60%;;; (!!!)
Ἀρχίζουν μὲ στημένες δημοσκοπήσεις γιὰ νὰ περάσουν στὸ μυαλὸ τοῦ κοσμάκη ὁρισμένα ποσοστὰ καὶ μετὰ βγάζουν παραπλήσια ποσοστὰ στὶς ἐκλογές.
Αὐτὸ εἶναι τὸ παιχνίδι.

Λιάνα

φωτογραφία