Ἕνας Ἕλλην ποὺ διδάσκει μὲ τὶς πράξεις του.

Ἕνας Ἕλλην ποὺ διδάσκει μὲ τὶς πράξεις του.1Ὁ φίλος μας Θεόφιλος μοῦ ἔστειλε τὶς παρακάτω φωτογραφίες, ποὺ τὸν ἀπεικονίζουν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐθνικῆς μας ἑορτῆς στὸ Σύνταγμα.
Συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα πολύ.
Εὐτυχῶς ποὺ ὑπάρχουν κάποιοι «γραφικοὶ» Θεόφιλοι, ποὺ κρατοῦν Θερμοπύλες. Εὐτυχῶς!
Καὶ μακάρι ὅλοι μας νὰ κάναμε κάτι ἀνάλογον.
Θαυμᾶστε τον! Ἀξίζει γιὰ πολλούς ἀπὸ ἐμᾶς ἕνας Θεόφιλος.

Φιλονόη. Ἕνας Ἕλλην ποὺ διδάσκει μὲ τὶς πράξεις του.4

This slideshow requires JavaScript.

Αἱ συνημμέναι φωτογραφίαι ἀπεικονίζουν τὴν ταπεινότητά μου, ἑορτάζων τὴν 25ην Μαρτίου, ὅπου ἡ Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία εἶχεν διαταγὰς ὅπως φρουρῇ τοὺς προδότας οἵτινες ἐμείωσαν τὴν Ἑλλάδα εἰς ἕν «προτεκτορᾶτον», καθ᾿ ὅλα ὑποτελῆν εἰς ξένας δυνάμεις. Θυμίζω ὅτι οἱ Ἄγγλοι ἔλεγον κατὰ τὸν Β’ Π.Π, «The only good Gerry is a dead one», δηλ. «Γερμανὸς καλὸς, μόνον νεκρός». Ἡμεῖς λέγομεν σήμερον καὶ πάντοτε «Γερμανὸς ἢ Τοῦρκος (και ὄχι μόνον) καλὸς, μόνον νεκρός». Καὶ «Φωτιὰ καὶ τσεκοῦρι εἰς τοὺς προσκυνημένους». «Καὶ τοῦ χρόνου ἐλεύθεροι (ἐκ τοῦ 4ου Reich καὶ τῶν ἐσωτερικῶν καὶ ἐξωτερικῶν ἐχθρῶν ἡμῶν), ἀδελφοί», εἶναι ἡ εὐχή μας ἀκόμη καὶ σήμερον, δυστυχῶς.

Κατὰ τὰ τελευταία 5 συναπτὰ ἔτη (κατὰ τὰ δύο τελευταία μετὰ τῆς ἠπειρωτικῆς στολῆς μου) ἔχω φωτογραφιθῇ ἐκ δεκάδων ἁπλῶν πολιτῶν καὶ τῶν μέσων εὐρείας ἐπικοινωνίας εἰς καθεμία ἐπέτειον τῆς 25ης Μαρτίου, ὅπου ὁ σκοπός μου εἶναι ἡ ἀφύπνισις τοῦ πατριωτισμοῦ τῶν συμπολιτῶν μας, καὶ δή τῶν νέων καὶ ἰδιαιτέρως τῶν παίδων τῶν ὁποίων οἱ γονεῖς ἐσπευδον νὰ ἐξηγήσουν ποῖοι ἦσαν οἱ ἡρωες καὶ τὰ κατορθώματά των. Ἦτο πολὺ ὡραῖον ὅτε ἤκουον μικρὰ παιδία νὰ ἀναγνωρίζουν τοὺς ἡρωας ἐκφωνοῦντες, «μπαμπᾶ, μπαμπᾶ, ὁ Κολοκοτρώνης, ὁ Καραϊσκάκης, ἡ Μπουμπουλίνα!». Οὕτω, ἠθέλησα ἐφέτος νὰ φωτογραφιθῶ μετὰ τὴς ἰδικῆς μου μηχανῆς, διὰ νὰ ἔχουν, νὰ βλέπουν καὶ νὰ συνεχίσουν οἱ ἐγγονοί μου μελλοντικῶς τὸ ταπεινὸν, ἔστω, παράδειγμά μου καὶ τὴν φλογερὰν ἀγάπη μου διὰ τὴν ἔνδοξον καὶ ἀθάνατον πατρίδα μας ὡς ἔναυσμα διὰ τὴν ἰδικήν των φλόγαν.

Θεόφιλος

(Visited 24 times, 1 visits today)
One thought on “Ἕνας Ἕλλην ποὺ διδάσκει μὲ τὶς πράξεις του.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἕνας Ἕλλην ποὺ διδάσκει μὲ τὶς πράξεις του. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply