Ἡ φυλὴ τῶν Καλᾶς.

Ἡ φυλὴ τῶν Καλᾶς.Κάποιοι Ἕλληνες ποὺ ἀκόμη ὑπάρχουν ἐκεῖ καὶ συντηροῦνται ἀπὸ κάποιους ἄλλους Ἕλληνες ποὺ ζοῦν ἐδῶ.
Δύσκολη διαβίωσις…
Δύσκολο νὰ κρατᾶς σχέσεις μὲ τὶς ῥίζες σου, ἰδίως ἐὰν διαβιῇς μέσα σὲ τόσο ἐχθρικὸ περιβάλλον.
Ἀλλὰ τὰ καταφέρνουν…
Τὰ καταφέρνουν θαυμάσια, τόσους αἰῶνες τώρα…

Νὰ εἶναι καλὰ ὅλοι αὐτοὶ ποὺ συντηροῦν, στηρίζουν καὶ μᾶς διδάσκουν μέσα ἀπὸ τὶς δράσεις τους.

 Ὁ Θανάσης Λερούνης εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πρωτεργάτες τῆς ἀναγνωρίσεως τῶν Καλᾶς.
Νὰ εἶναι καλά!

Φιλονόη.

 φωτογραφία

(Visited 52 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ φυλὴ τῶν Καλᾶς.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ φυλὴ τῶν Καλᾶς. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ φυλὴ τῶν Καλᾶς. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply