Ἡ …παράνοια τῶν «παγκοσμίων ἡμερῶν».

Ἡ ...παράνοια τῶν «παγκοσμίων ἡμερῶν».Ἀπὸ τὴν μία  ἔχουμε παγκόσμια ἡμέρα παιδιοῦ, ἀπὸ τὴν ἄλλην ἔχουμε αὔξησι τοῦ ἐμπορίου ὅπλων, κατὰ 20% ἤ 30% ἤ ἀκόμη καὶ 300%, μὲ τὰ ὁποῖα δολοφονοῦνται κυρίως παιδιά!!!
Δῆλα δὴ ὅλην μας τὴν ὑποτιθέμενη ἀνθρωπιὰ τὴν ἐξαντλοῦμε σὲ μίαν καὶ μόνον ἡμέρα.
Τὶς ὑπόλοιπες 364  μποροῦμε θαυμάσια εἶτε νὰ κωφεύουμε εἶτε νὰ ἐθελοτυφλοῦμε, στὰ ὄσα τὰ παιδιὰ τοῦ πλανήτου δέχονται. Ναί, σύμφωνοι, ἐγὼ δὲν κρατῶ ὅπλο, δὲν κάνω ἐμπόριο ὅπλων καὶ δὲν δύναμαι νὰ κερδίσω ἀπὸ τέτοιου εἴδους δραστηριότητες. Συμπεριφέρομαι ὅμως σάν νά μήν ὑπάρχουν; Ἤ ὄχι;

Ἀπὸ τὴν μία λοιπὸν ἔχουμε παγκόσμια ἡμέρα κατὰ τῆς πείνας κι ἀπὸ τὴν ἄλλην θέλουμε καθημερινῶς νὰ τρῶμε τὸ φιλετάκι μας. Ἀπὸ τὴν μία ἔχουμε παγκόσμια ἡμέρα νεροῦ κι ἀπὸ τὴν ἄλλην πεθαίνει ὅλη ἡ Ἀφρικὴ ἀπὸ δίψα. Κατὰ τὰ ἄλλα εἴμαστε μία χαρά. Ἐὰν μάλλιστα μᾶς καλέσουν σὲ κάποιαν ἐκδήλωσι γιὰ κάποιαν παγκόσμια ἡμέρα, ὤ, τὶ χαρά! Πρῶτο τραπέζι πίστα ἐμεῖς!
Οἱ ἀντιῤῥήσεις μας ἀρκοῦν καὶ περισσεύουν γιὰ τὶς ὑπόλοιπες 364 ἡμέρες.

Το Αμάρτημα του Ανθρώπου

12 Απριλίου …
Δύο Παγκόσμιες ημέρες γιορτάζει σήμερα η “Ανθρωπότητα”…
Μια “Ανθρωπότητα” που κοιτάζοντας στον Ουρανό, ξέχασε να κοιτάζει δίπλα Της … και κυρίως μέσα Της.

Διεθνής Ημέρα πτήσης στο Διάστημα … κοστίζει εκατομμύρια άυλες κουκιδίτσες σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές που λέγονται “χρήμα”, για να ικανοποιηθεί η αλαζονεία των ανθρώπων …
και…
Παγκόσμια Ημέρα για τα παιδιά των δρόμων … εκατομμύρια ζωές και “Αύριο” μικρών παιδιών, βαρύτατο Τίμημα αυτής της αλαζονείας …

Δύο ημέρες που συνδυασμένες αποτελούν ένα αμάρτημα, μεγαλύτερο από το προπατορικό.
Η θέληση του ανθρώπου να γίνει Θεός ….
τον έκανε να εκπέσει από Άνθρωπος …
Νικόλας Παναγοδημητρόπουλος

Εἰδικῶς γιὰ αὐτὲς τὶς δύο «παγκόσμιες  ἡμέρες» ἐγὼ δὲν ἤξερα τίποτα. Ἀλλὰ τὰ διαστημικὰ προγράμματα τὰ μάθαμε. Ἐξυπηρετοῦν αὐτοὺς ποὺ ἐξυπηρετοῦν, ληστεύοντας ἔως ἀθλιότητος τοὺς λαούς, πρὸ κειμένου νὰ …
Ἀφῆστε τὸ γιατί. Πάντως εἶναι πολὺ σχετικὰ τὰ δύο θέματα τῆς συγκεκριμένης «παγκοσμίου ἡμέρας». Οὐσιαστικῶς μᾶς ἐξηγοῦν τὸ γιατὶ ὑπάρχουν τὰ διαστημικὰ προγράμματα!
Διότι ἐὰν δὲν ὑπῆρχαν παιδιὰ στοὺς δρόμους, δὲν θὰ μποροῦσαν κι αὐτὰ νὰ ὑφίστανται…
Τόσο ἁπλᾷ!

Εὐτυχῶς, ἔχουμε τὸν Νικόλα νὰ τὰ παρακολουθῇ αὐτά, διότι δὲν γίνεται, μὲ τόσην παράνοια ποὺ κυκλοφορεῖ στὶς …«παγκόσμιες ἡμέρες», θὰ τὸν κάψουμε τὸν ἐγκέφαλο! Δὲν ἀντέχονται. (Ἀπορῶ μὲ τὸ πῶς ἀντέχει ὁ Νικόλας!!!)

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 38 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ …παράνοια τῶν «παγκοσμίων ἡμερῶν».

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ …παράνοια τῶν «παγκοσμίων ἡμερῶν». | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply