Κάποιοι περιμένουν τὸ ξανθὸ γένος γιὰ νὰ τοὺς σώσῃ!!!

Κάποιοι περιμένουν τὸ ξανθὸ γένος γιὰ νὰ τοὺς σώσῃ!!!Ἄν τέ…
Εὐτυχῶς…
Διότι ἔσι μᾶς πρέπει… Νὰ μᾶς «σώζουν» κάθε ἔκατὸ ἤ διακόσια χρόνια, τόσο πολύ, ποὺ μετὰ τὸ «σώσιμο» νὰ ἀναζητοῦμε ζωντανὸ ἄνθρωπο στὶς σπηλιὲς καὶ στὰ ῥουμάνια…
Ὅπως στὰ ὀρλωφικὰ ἤ ὅπως στὴν Μικρὰ Ἀσία ἤ ὅπως τώρα στὴν Κύπρο.

Καί μετά;
Μετά;
Τὰ ξυπνητούρια δὲν θὰ εἶναι διόλου καλά!!!
Μὰ διόλου!
Κι ἐφ΄  ὅσον δὲν μάθαμε μὲ τὶς κλωτσιές, τόσους αἰῶνες, τώρα θὰ μάθουμε μὲ τὴν κλωτσοπατινάδα!!! Ἔτσι, γιὰ νὰ μὴν μείνῃ οὐδεὶς παραπονεμένος!!!

Φιλονόη.

Σχόλιο τοῦ Ζήση γιὰ τὴν παραπάνω φωτογραφία τοῦ Πάνου:

Επειδή δεν βλέπω το ξανθό γένος να έχει όρεξη για σωτηρίες…….Κάτι σε μελαχρινό υπάρχει;

φωτογραφία ἀπὸ τὸν Παναγιώτη

(Visited 22 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Κάποιοι περιμένουν τὸ ξανθὸ γένος γιὰ νὰ τοὺς σώσῃ!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κάποιοι περιμένουν τὸ ξανθὸ γένος γιὰ νὰ τοὺς σώσῃ!!! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κάποιοι περιμένουν τὸ ξανθὸ γένος γιὰ νὰ τοὺς σώσῃ!!! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  3. Οἱ πιστεύοντες εἰς τὰ περὶ σωτηρίου ξανθοῦ, μελαχροινοῦ, πυρροῦ, ξανθοπύρρου κλπ.κλπ.κλπ. γένους Φιλονόη, εἶναι ἐξ ἴσου ἠλίθιοι μὲ τοὺς μὴ πιστεύοντας. Πότε ἐπιτέλους θὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ περὶ σωτήρων συμπλέγματα καὶ θὰ ἀναγνωρίσωμεν τὴν συμπαντικὴν ἀλήθειαν ὅτι δηλαδὴ τὰς σχέσεις μεταξὺ κρατῶν τὰς ὁρίζουν τὰ συμφέροντα; Τὶ σοῦ δίνω, τὶ μοῦ δίνεις εἶναι ὅλη ἡ ἱστορία.
    Καὶ κάτι διὰ τὴν ἱστορίαν καὶ μόνον: Ἡ Ρωσία μίαν καὶ μόνην φορὰν «ἔριξε» τοὺς Ἕλληνας, καὶ δὴ χυδαίῳ τῷ τρόπῳ, τότε εἰς τὰ Ὀρλοφικά. Ποτὲ ἄλλοτε!
    Καὶ κάτι ἄλλο ἐπειδὴ τὸ ἔθιξες Φιλονόη, διὰ τὴν ἱστορίαν καὶ μόνον. Εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς Κύπρου ἄν κάποιοιος ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ παραπονεῖται αὐτὸς εἶναι ἡ Ρωσία καὶ τοῦτο διότι ὁ ἀνεκδιήγητος Ἀν(αν)στασιάδης ἀντὶ νὰ συνεχίσῃ τὰς μετὰ τῆς Ρωσίας σχέσεις τῶν προκατόχων του ἔκαμε τὸ πᾶν διὰ νὰ τὰς τινάξῃ εἰς τὸν ἀέρα κατ’ἐπιταγὴν τῶν αὐθεντῶν του ἀναθέτων μάλιστα τοῦτο εἰς τὸν ξεφωνημένον Σαρρῆν. Ἡ Κῦπρος ἔχει πράγματα τὰ ὁποῖα διακαῶς ἐπιθυμεῖ ἡ Ρωσία, καὶ ἡ Ρωσία πράγματα τὰ ὁποῖα διακαῶς χρειάζεται ἡ Κύπρος. Ἀμοιβαῖα συμφέροντα καὶ οὔτε προστᾶται οὔτε προστατευόμενοι. Εὐτυχῶς ὅμως τὸ πρᾶγμα βαίνει πρὸς διάσωσιν διότι ἡ Κῦπρος δὲν εἶναι Καφριστάν ὅπως κάποιοι ἄλλοι!…….

    • Στήν Μικρά Ἀσία Νικόλαε; Ἐπί τουρκοκρατίας μέ τούς ῥωσσοτουρκικούς πολέμους; Ἄσε, ἔχει δείξῃ τὸ ἦθος της καὶ τὸ πρόσωπό της.

Leave a Reply