Ἀπόκρισις.

Ἀπόκρισις.Στὸν ποιητὴ Θανάση Παπαθανασόπουλο.

Ὁ ἥλιος μοιράζεται σὲ κομμάτια
μέσα στοὺς ποιητές. Εἶναι τὸ ἀντίδωρο
ποὺ ὁ Θεὸς διανέμει στοὺς ἐντολεῖς του.

Συμμετέχουμε στὴν ὑπόθεση τοῦ φωτός.

Ἐνῶ φτιάχνουν ἐκεῖνοι, πουλοῦν, διακινοῦν
ὅπου γῆς κι ὅπου ἄνθρωποι ὅπλα
κι ἀποθηκεύουν αἷμα σκοτώνοντας ὄνειρα
ἐμεῖς προσπαθοῦμε:

Νὰ φτιάξουμε
ἕναν οὐρανὸ μὲ λίγες λέξεις.

Νικηφόρος Βρεττάκος

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἀπόκρισις.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀπόκρισις. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀπόκρισις. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply