Ἕνα ψυγεῖο δίχως …ῥεῦμα!

Ἕνα ψυγεῖο δίχως ...ῥεῦμα!1 Μία πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἰδέα, γιὰ τὸ πῶς μποροῦμε νὰ διατηροῦμε σὲ χαμηλὲς θερμοκρασίες, τρόφιμα, δίχως τὴν ὕπαρξι ἠλεκτρικοῦ ῥεύματος.
Ἐὰν μάλλιστα κρίνουμε ἀπὸ τὶς εἰκόνες, θὰ διαπιστώσουμε πὼς ἀκόμη καὶ σὲ ὑψηλότατες θερμοκρασίες, μποροῦμε νὰ κρατήσουμε τὰ τρόφιμά μας σὲ ἀρίστη κατάστασι.

Ἁπλᾶ πράγματα λοιπόν! Πολὺ ἁπλᾷ!
Χρησιμοποιῶντας τοὺς φυσικοὺς νόμους, κάνουμε τὴν ζωή μας εὐκολότερη, ἀκόμη καὶ σὲ συνθῆκες ἀκραῖες. Εὔχομαι νὰ μὴν χρειαστῇ.
Ἐὰν ὅμως χρειαστῇ, τώρα ξέρουμε.

Φιλονόη.

Οικολογικό ψυγείο χωρίς ηλεκτρισμό

Ἕνα ψυγεῖο δίχως ...ῥεῦμα!2

Ο Mohammed Bah Abba εφεύρε τη συσκευή το 1995 και βραβεύτηκε με Rolex Laureate (Rolex Awards for Enterprise) το 2000 για την ανάπτυξη του συστήματος συντήρησης/ψύξης «δοχείου-σε-δοχείου».
Το ψυγείο «δοχείο σε δοχείο», είναι μια συσκευή ψύξης που κρατά τα τρόφιμα δροσερά χωρίς ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιώντας την ψύξη που δημιουργεί η εξάτμιση του νερού.
Κατασκευάζεται με την τοποθέτηση ενός πήλινου δοχείου μέσα σε ένα μεγαλύτερο πήλινο δοχείο, με βρεγμένη άμμο αναμεταξύ τους και με ένα υγρό ύφασμα στο πάνω μέρος. Όταν το νερό εξατμίζετε τραβά τη θερμότητα προς τα έξω και δροσίζει το εσωτερικό, επιτρέποντας στα τρόφιμα που αποθηκεύονται στο εσωτερικό δοχείο να διατηρηθούν φρέσκα, για πολύ περισσότερο καιρό σε ένα καυτό, ξηρό κλίμα. Πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα ξηρό, αερισμένο χώρο, για να εξατμιστεί το νερό αποτελεσματικά προς τα έξω.Ἕνα ψυγεῖο δίχως ...ῥεῦμα!1

Το ψυγείο «δοχείο σε δοχείο» ξανασχεδιασμένο
Ricky Willems
Οι προτεινόμενες βελτιώσεις είναι σχεδόν τόσο απλές όσο η έννοια της εξατμιστικής ψύξης. Επιδιώξαμε κυρίως να βελτιώσουμε και να αυξήσουμε το ποσό εξάτμισης νερού στη συσκευή, και να αυξήσουμε τη μόνωση του σχεδίου. Η δυνατότητα του συστήματος να χρησιμοποιήσει καλύτερα την δροσερή άμμο έχει επίσης αυξηθεί, με την προσθήκη των κορυφογραμμών στο εσωτερικό δοχείο, οι οποίες βοηθούν στη βύθιση της θερμότητας από το εσωτερικό δοχείο στην πιο δροσερή άμμο.

Το ποσό της εξάτμισης αυξήθηκε από την προσθήκη των εξατμιστικών διεξόδων στο εξωτερικό δοχείο. Οι διέξοδοι αυξάνουν την περιοχή επιφάνειας του εξωτερικού κεραμικού δοχείου και την περιοχή επιφάνειας της άμμου μέσω της οποίας το νερό μπορεί να εξατμίσει. Αφού «η αποδοτικότητα (ένας εξατμιστικού) συστήματος ψύξης εξαρτάται από τον αέρα που κινείται» (Bucklin, Ρ. Α. 1993), ο βαθμός ψύξης πρέπει να αυξηθεί αισθητά με αυτήν την προσθήκη.

φτιάχνω μόνος μου

(Visited 96 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἕνα ψυγεῖο δίχως …ῥεῦμα!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἕνα ψυγεῖο δίχως …ῥεῦμα! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἕνα ψυγεῖο δίχως …ῥεῦμα! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply