Ἡ …φαγοκυττάρωσις τῶν Ἀθηνῶν!!!

Ἡ ...φαγοκυττάρωσις τῶν Ἀθηνῶν!!!1Ἡ φαγοκυττάρωσις εἶναι μία διαδικασία κατὰ τὴν ὁποία τὰ κύτταρα ποὺ ἐπιβαρύνουν ἕναν ὀργανισμὸ κατασπαράσσονται ἀπὸ τὰ διπλανά τους ἤ ἀπὸ ἄλλα, ἀπολύτως ἐξειδικευμένα γιὰ αὐτὴν τὴν διαδικασία.
Γιὰ παράδειγμα, στὴν περίπτωσι ποὺ κάποιο βακτήριο  ἤ ἰὸς εἰσέλθῃ στὸ ἀνθρώπινον σῶμα, τότε τὰ φαγοκύτταρα, ποὺ καλοῦνται μακροφάγα,  ἀναλαμβάνουν νὰ τὸν κατασπαράξουν καὶ τελικῶς νὰ τὸν ἐξοντώσουν.
Μετὰ βέβαια, συνηθίζουν νὰ …αὐτοκαταστρέφονται, τρώγοντας τὸν ἑαυτόν τους.
Μπορεῖτε νὰ δεῖτε θαυμάσια στὸ παρακάτω ταινιάκι ἕναν τύπο φαγοκυτταρώσεως ἀπὸ μακροφάγα…

 Γιατί σήμερα καταπιάστηκα μέ ἔννοιες βιολογίας;
Εἶδα μίαν φωτογραφία τῶν Ἀθηνῶν ἀπὸ τὸ διάστημα. Ἡ ...φαγοκυττάρωσις τῶν Ἀθηνῶν!!!2

 

Μοῦ θύμισε κύτταρο. Καὶ μάλλιστα καρκινικὸ κύτταρο!!! (Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ καρκινικὰ κύτταρα!!!)Ἡ ...φαγοκυττάρωσις τῶν Ἀθηνῶν!!!3

Ἤ, ἀκόμη χειρότερα, κύτταρο ζόμπι. Δῆλα δὴ τερατούργημα τῶν ἐργαστηρίων. (Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τερατούργημα κύτταρο ἐργαστηρίων!!!)Ἡ ...φαγοκυττάρωσις τῶν Ἀθηνῶν!!!4
Θεωρητικῶς, καὶ κάτω ἀπὸ ὑγιεῖς συνθῆκες, ἡ Ἀθήνα  θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πολλά, τὰ χιλιάδες κύτταρα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἔπρεπε νὰ ἀποτελεῖται τὸ σῶμα τῆς  Πατρίδος μας. Ἀλλὰ δὲν εἶναι. Εἶναι ἕνα μόνον, μοναχικό, ἔρημο κύτταρο, ποὺ περιμένει νὰ πεθάνῃ καὶ ποὺ τὴν ἀποδόμησί του ἔχουν ἀναλάβῃ ἄλλα κύτταρα, μικρότερα, ἐπίσης εἰδικὰ στὴν φαγοκυττάρωσι κι ἀπολύτως προσαρμοσμένα στὸ δικό της περιβάλλον!!! Κομμάτια ἀπὸ τὸ εἶναι της!!!
Διότι αὐτὸ τὸ κύτταρον πλέον ἀσθενεῖ! Εἶναι ἕνα καρκινικὸν κύτταρον ἤ ἕνα κύτταρον ζόμπι, τερατούργημα, δημιούργημα τῶν ἐργαστηρίων, ὡς ἀποτέλεσμα δράσεως παρανοϊκῶν ἐπιστημόνων.

Ἡ Ἀθήνα, εὐτυχῶς, πεθαίνει! Τελειώνει!
Τὸ τέρας ποὺ μᾶς ἔπεισαν ἐδῶ καὶ δεκαετίες, πὼς ἦταν στολίδι, ἀποκαλύπτει ὅλο καὶ πιὸ ἔντονα τὴν ἀσχήμια του. Γίνεται σιχαμερὸ πλέον σὲ κάθε ματιά. Δὲν μπορεῖ νὰ κρύψῃ τίποτα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ τόσον καιρὸ κουκούλωνε ξεδιάντροπα.
Καὶ μαζὺ μὲ αὐτὸ τὸ τέρας πεθαίνει καὶ τὸ ἄλλο ποὺ λέγεται Ἑλλαδοκαφριστάν. Αὐτὸ ποὺ ἐδῶ καὶ σχεδὸν δύο αἰῶνες, ἀπὸ τὸ 1821, δολοφονεῖ  Ἀνδρούτσους, φυλακίζει Κολοκοτρώνηδες, τυφλώνει Νικηταρᾶδες.
Πεθαίνει! Εὐτυχῶς!
Καὶ μάλλιστα ἀπὸ τὰ δικά του μέρη. Ἀπὸ τὰ δικά του κύτταρα. Ἀπὸ φαγοκυττάρωσι.
Κάτι σὰν κι αὐτὸ δῆλα δή:

Εἴδατε τί ὡραῖα καί σοφά καί ὄμορφα τά πάντα ἐποίησε;
Ἔ;
Καὶ ποῦ νὰ δεῖτε τὸ τέλος! Θὰ εἶναι ΤΕΛΕΙΟ!!!

Φιλονόη.

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 36 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ …φαγοκυττάρωσις τῶν Ἀθηνῶν!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ …φαγοκυττάρωσις τῶν Ἀθηνῶν!!! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τί εἶναι αὐτό πού «ἐπιπλέει» στόν «ἀφρό» τῆς Ἑλληνικῆς νεολαίας; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply