Ἕνα ἀκόμη ἀθῶο θῦμα τῶν μισθοφόρων τῆς Συρίας.

Ἕνα ἀκόμη ἀθῶο θῦμα τῶν μισθοφόρων τῆς Συρίας.This old Lady was well known in BaB Touma in Damascus.She used to share bread to poor people.She was murdered in bomb attack in Bab Touma few months ago.We not forget,we not forgive.
Η γιαγιά ήταν γνωστή στην BaB Touma στη Δαμασκό. Συνήθιζε να μοιράζει ψωμί στους φτωχούς ανθρώπους. Δολοφονήθηκε στη βομβιστική επίθεση στο Bab Thuma πριν από λίγους μήνες.
Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε.

πηγή

Νά ἦταν κι ἐπικίνδυνη ἡ φουκαριάρα;
Νά κουβαλοῦσε βόμβες καί πολεμοφόδια;
Νά περοῦσε δεξιά κι ἀριστερά χειροβομβῖδες;
Ἀλλὰ βλέπετε…
Ἡ Συρία γιὰ κάποιους ἔπρεπε πρὸ πολλοῦ νὰ ὑπάρχῃ.
Καὶ θὰ συνεχίσῃ…
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια μόλις ξεκίνησε…
Χρειάζεται ἀκόμη  πολὺ ἀθῶο αἷμα ἀκόμη ἡ Γῆ γιὰ νὰ ποτιστῇ…
Ἀλλὰ ἔχει ἀρχίσῃ καὶ σαλεύει…
Αὐτὸ εἶναι τὸ μόνον ἀληθές… Καὶ τὸ μόνον ἀναγκαῖον!

Φιλονόη.

(Visited 17 times, 1 visits today)
One thought on “Ἕνα ἀκόμη ἀθῶο θῦμα τῶν μισθοφόρων τῆς Συρίας.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἕνα ἀκόμη ἀθῶο θῦμα τῶν μισθοφόρων τῆς Συρίας. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply