Πῶς συλλέγουμε σπόρους ἀγγουριοῦ;

Πῶς συλλέγουμε σπόρους ἀγγουριοῦ; Καλὸ εἶναι, τώρα ποὺ ξεκίνησε ἡ ἐπιστροφή μας στήν φύσι, νὰ ἀρχίσουμε σιγὰ σιγὰ νὰ μαθαίνουμε.
Πρῶτο καὶ σημαντικότερον ὁ καλὸς σπόρος. Αὐτὸς δῆλα δὴ ποὺ θὰ μᾶς ξαναδόσῃ καὶ θὰ μᾶς ξαναδόσῃ καὶ θὰ μᾶς ξαναδόσῃ τὸν καρπό του.
Ὅμως δὲν ἀρκεῖ.
Ἀπαιτεῖται καὶ ἡ συλλογή.
Κάποιους σπόρους πρέπει νὰ τοὺς πλύνουμε καὶ κάποιους ἄλλους ὄχι.
Τὸ ἀγγούρι, τὸ πεπόνι, τὸ καρπούζι καλὸ εἶναι νὰ πλυθοῦν. Ὅπως καὶ τῆς τομάτας.
Ἀλλὰ κι αὐτὸ πάντα εἶναι ἀνάλογον τοῦ τρόπου συλλογῆς καὶ φυλάξεως.

Σὲ κάθε περίπτωσι εὔχομαι κάθε ἐπιτυχία.
Εἶναι ἀπαραίτητη.

Καὶ νὰ θυμόμαστε πάντα πὼς ἡ προσφορὰ σπόρων σὲ ἄλλους ποὺ δὲν ἔχουν εἶναι ὑποχρέωσίς μας.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
One thought on “Πῶς συλλέγουμε σπόρους ἀγγουριοῦ;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πῶς συλλέγουμε σπόρους ἀγγουριοῦ; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply