Κανένα ἀπόκτημα δὲν κερδήθηκε δίχως ἀγώνα.

Κανένα ἀπόκτημα δὲν κερδήθηκε δίχως ἀγώνα.Κανένα μεγάλο απόκτημα του ανθρώπου δεν κερδήθηκε χωρίς αγώνα.
Κανένα έθνος δεν ελευθερώθηκε από την συμπόνοια και από τον οίκτο του κατακτητή.
Κανένας σοφός δεν έδρεψε υψηλό πνευματικό καρπό, χωρίς αδιάκοπη προσπάθεια, χωρίς εντατικη και συστηματική μελέτη.

Φυλλίτσα Ἀθηναΐς Ἀναπνιώτου

Μεγάλη ἀλήθεια!
Τίποτα δὲν χαρίζεται!
Θέλει κόπο, πόνο, δέσμευσι τὸ ἀποτέλεσμα. Τὸ ὅποιο ἀποτέλεσμα…
Ἀλλὰ θέλει κι Ἔρωτα… Ἀφοσίωσι… Ἀγάπη!

Ἐὰν κάτι ἀπουσιάζῃ, τότε κι αὐτὸ δὲν θὰ φθάσῃ…
Κι ἐὰν φθάσῃ, θὰ ὑπάρχῃ κενό, ἔλλειψις…

Φιλονόη.

(Visited 23 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Κανένα ἀπόκτημα δὲν κερδήθηκε δίχως ἀγώνα.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κανένα ἀπόκτημα δὲν κερδήθηκε δίχως ἀγώνα. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κανένα ἀπόκτημα δὲν κερδήθηκε δίχως ἀγώνα. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply