Εἶμαι …Ἕλλην!

Τί εἶμαι;
Εἶμαι ἀπό ἐδῶ; Ἀπό ἐκεῖ; Ἀπό τήν πέρα ῥαχούλα ἔρχομαι καί στήν κορφή κανέλλα;
Ξέρω γιατί ἀντιδρῶ; Ποῦ θέλω νά φθάσω; Τί θέλω νά κερδίσω;
Γιατί τά κάνω ὅσα κάνω; Γιά ἐμέναν; Γιά τό κόμμα; Γιά τήν παράταξι; Γιά τήν ἰδεολογία; Γιά τήν θεσούλα;  Ἤ γιά τό ἕνα, τόν μοναδικό, τό ἱερότερον πού λέγεται Ἑλλάς;Εἶμαι ...Ἕλλην!

Οι λύκοι, τα μαντριά, οι βοσκοί, τα τσομπανόσκυλα και τα φερέφωνά τους προσπαθούν πάσει θυσία να σας βάλουν ταμπέλες και να σας εντάξουν κάπου…
Αντισταθείτε!!!
Ο Έλλην παραμένει Έλλην και δεν έχει ανάγκη να ακολουθήσει κανέναν «ηγέτη» ή «σωτήρα»…
Παραμείνετε ΕΛΛΗΝΕΣ και όχι πιόνια!

δὲν ξεχνῶ

Ἐγὼ πάντως ἔχω ἀποφασίσῃ πρὸ πολλοῦ!

Φιλονόη.

(Visited 230 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Εἶμαι …Ἕλλην!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Εἶμαι …Ἕλλην! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Εἶμαι …Ἕλλην! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply