Τελικῶς θά κάνουν ἀπεργία οἱ ἐκπαιδευτικοί;

Τελικῶς θά κάνουν ἀπεργία οἱ ἐκπαιδευτικοί;Τὶ νὰ σᾶς πῶ… Ἔχω μπερδευθῇ.
Ἀπὸ τὴν μία μεριὰ ἀποφασίζουν οἱ πλειοψηφίες τους νὰ προχωρήσουν σὲ ἀπεργίες κι ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰ τὰ προεδρεῖα τους ἀποφασίζουν μὴ ἀπεργία.
Πολὺ γέλιο….!!! Μὰ πάρα πολύ!!!! Ἔως δακρύων!

Βέβαια, τὸ νὰ κάνῃς ἀπεργία μέσα στὶς ἐξετάσεις τῶν παιδιῶν, ἐκμεταλλευόμενος τὴν ἀγωνία καὶ τὴν κόπωσί τους, εἶναι κάπως …ἀνέντιμο!!! Ἀλλὰ ἄς πάσῃ στὰ κομμάτια…
Αὐτὴν τὴν στιγμὴ προέχει τὸ νὰ βροῦν τὸ δίκαιόν τους (;;;) οἱ ἐκπαιδευτικοί. Τί σημασία ἔχουν τά παιδιά τοῦ κοσμάκη καί τά ὄνειρά τους;

Ξέρετε, εἶμαι καὶ κατὰ τῆς ἀπεργίας ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῆς ἀπεργίας.
Εἶμαι κατὰ τῆς καπελωμένης καὶ ἐλεγχομένης ἀπεργίας, ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς καὶ μὴ ἐξαιρετέους συνδικαλισταραδες μας. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ ἀπεργίες εἶναι στάκτη στὰ μάτια γιὰ νὰ ἀποκοιμίζουν κόσμο καὶ ντουνιά. Ὄχι γιὰ νὰ ἀποκαθιστοῦν ἀδικῖες.
Εἶμαι ὑπὲρ τῆς καθολικῆς ἀπεργίας, ἀπὸ ὅλους μας, γιὰ τὰ πάντα, σὲ κάθε τομέα ἀπασχολήσεως κι ἐπιχειρηματικότητος, δίχως κλείσιμο δρόμων καὶ παρανόχλησι αὐτῶν ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ μὴν ἀπεργήσουν. Οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ μειώνονται διαρκῶς, ἐὰν οἱ ὑπόλοιποι, δῆλα δὴ ἡ πλειοψηφία λειτουργήσῃ ἐπὶ τέλους μία φορὰ ὑπὲρ τοῦ συμφέροντος τοῦ συνόλου κι ὄχι τῆς τσέπης της!!!

Ἀλλὰ τέλος πάντων…
Τὸ τὶ πιστεύω ἐγὼ δὲν ἔχει καμμία σημασία.
Τὸν χορὸ τὸν σέρνουν ἄλλοι.
Ἐγὼ εἶμαι ἀπ΄  ἔξω, δὲν ἀπεργῶ καὶ δὲν μὲ ἀφορᾷ τὸ παιχνίδι τους καὶ οἱ παραστάσεις τους.
Αὐτὰ νὰ τὰ βλέπουν αὐτοὶ ποὺ κόπτονται καὶ ῥάβονται ἀναλόγως τοῦ ΠΑΤΡΟΝ ποὺ ἄλλοι σχεδίασαν γιὰ αὐτοὺς πρὶν ἀπὸ αὐτούς.

Φιλονόη.

Ἡ φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ. Λίγο … ἄσχετη, ἀλλὰ κι ἀπολύτως …σχετική!

(Visited 21 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τελικῶς θά κάνουν ἀπεργία οἱ ἐκπαιδευτικοί;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τελικῶς θά κάνουν ἀπεργία οἱ ἐκπαιδευτικοί; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τελικῶς θά κάνουν ἀπεργία οἱ ἐκπαιδευτικοί; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply