Αὐτοί εἶναι οἱ γερμανοτσολιάδες

…καί μετά θά βάλουν τούς «ἀδέκαστους» δικαστές νά μᾶς πάρουν τά σπίτια.Αὐτοί εἶναι οἱ γερμανοτσολιάδες1

Αὐτοί εἶναι οἱ γερμανοτσολιάδες2

Σίβυλλα

(Visited 153 times, 1 visits today)
Leave a Reply