Ἠλεκτρομαγνητική ἀκτινοβολία

Ἠλεκτρομαγνητική ἀκτινοβολία εἶναι ἡ διάδοσις ἐνεργείας στόν χῶρο μέ ἠλεκτρικά καί μαγνητικά πεδία πού μεταβάλλονται χρονικά. Ἡ ταχύτης διαδόσεως τῆς ἠλεκτρομαγνητικῆς ἀκτινοβολίας στό κενό εἶναι μία παγόσμια σταθερά c, γνωστή ὡς ταχύτητα τοῦ φωτός. Ἡ ἠλεκτρομαγνητική ἀκτινοβολία μπορεῖ νά χαρακτηριστῇ, μία καί εἶναι κῦμα, ἀπό τήν συχνότητα τήν ὁποία μεταβάλλεται χρονικά ἤ ἀπό τό μῆκος κύμτατός της. Τά ἠλεκτρομαγνητικά κύματα παρουσιάζουν τίς ἰδιότητες πού ἔχουν καί τά ἄλλα κύματα δηλαδή, ἀνάκλασι, διάθλασι, περίθλασι, συμβολή καί, ἐπειδή εἶναι ἐγκάρσια κύματα (δηλαδή ἡ ταλάντωσίς τους γίνεται κάθετα πρός τήν διεύθυνσιν διαδόσεώς τους), πόλωσις. 

Ὅλες οἱ ἠλεκτρομαγνητικές ἀκτινοβολίες ἀλληλεπιδροῦν μέ τήν ὕλη. Ἡ ἀκτινοβολία διαδίδεται εὔκολα μόνο μέσα ἀπό ὑλικά τῶν ὁποίων τά ἄτομα καί τά μόρια ἔχουν ἰδιοσυχνότητες τελείως διαφορετικές ἀπό τίς συχνότητες τῆς ἀκτινοβολίας.

Ἡ ὕλη ἀποτελεῖται ἀπό φορτισμένα σωματίδια τά ὁποῖα ἐξ ὁρισμοῦ, εἶναι εὐαίσθητα σέ ἠλεκτρομαγνητικά πεδία.Ἕνα χρονικά περιοδικό ἠλεκτρομαγνητικό κῦμα ἐξαναγκάζει τά σωματίδια νά ἐκτελέσουν περιοδική κίνησι καί μέ τόν τρόπο αὐτόν νά παράγῃ ακτινοβολία.

Ὅλα τά ἠλεκτρομαγνητικά κύματα μεταφέρουν ἐνέργεια ἀπό μία πηγή πρός ἕναν δέκτη, ὅπως συμβαίνει καί μέ τά κύματα τῆς μηχανικῆς. Ἀντιθέτως ὅμως πρός τά κύματα τῆς μηχανικῆς, τά ἠλεκτρομαγνητικά δέν χρειάζονται  ὑλικό μέσον γιά τήν διάδοσίν τους.

Μινώταυρος (μέ στοιχεῖα ἀπό τόν Πάπυρο)

Γιατί όμως τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι τόσο βλαβερά για εμάς

Ο οργανισμός μας είναι ένα ηλεκτρικό—ηλεκτρομαγνητικό σύστημα. Στο σώμα μας κυκλοφορούν ηλεκτρικά ρεύματα τα οποία είναι απαραίτητα για τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού. Όλες οι επικοινωνίες του νευρικού συστήματος γίνονται με παλμικά ηλεκτρικά σήματα ενώ σχεδόν όλες οι βιοχημικές αντιδράσεις, από την πέψη μέχρι την εγκεφαλική λειτουργία, περιλαμβάνουν ηλεκτρικές διεργασίες. Στο εγκεφαλογράφημα για παράδειγμα ανιχνεύονται συχνότητες 2, 8 και 17 περίπου Hz.Στο καρδιογράφημα από λίγα έως μερικές εκατοντάδες Hz. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ο εγκέφαλος μας να λαμβάνει κάθε μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σαν πληροφορία την οποία αφού επεξεργαστεί, απορρίπτει. Αυτό δημιουργεί μία υπερδραστηριότητα του εγκεφάλου προκαλώντας προβλήματα σαν αυτά που αναφερθήκανε.

 Επίσης είναι γνωστό ότι το σώμα μας είναι κατά 70% νερό τα μόρια του οποίου είναι σαν ηλεκτρκά δίπολα.  Είναι αναμενόμενο λοιπόν η διείσδυση ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος στον οργανισμό μας και η αλληλεπίδραση με τα πεδία του οργανισμού μας να έχει επιπτώσεις, έστω και μακροπρόθεμα στην υγεία μας.

  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα

  1. Κατάρρευση του προστατευτικού φραγμού αίματος—εγκεφάλου από ηλεκτρομαγνητική

Ακτινοβολία

 O αιματοεγκεφαλικός φραγμός είναι κυταρρικός φραγμός που εμποδίζει την είσοδο ουσιών στον εγκέφαλο. Παρεμβάλεται δηλαδή μεταξύ του αίματος και του κεντρικού νευρικού συστήματος (εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού).

Ο καθηγητής Salford (πανεπιστήμιο Lund, Σουηδία) και η ομάδα του, μελετώντας από 1988 την  επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον αιματοεγκεφαλικό φραγμό ποντικών (ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός των ποντικών είναι ανατομικά ο ίδιος με του ανθρώπου), διαπίστωσε διαρροή της πρωτεϊνης αλβουμίνης από το αίμα στον εγκέφαλο των ποντικών. Η διαρροή αυτή συμβαίνει σε μή θερμικές δόσεις ακτινοβολίας, πολύ κάτω από τα επίσημα όρια ασφαλείας. Το φαινόμενο της διαρροής φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Στην δεύτερη εικόνα οι σκούρες κηλίδες

είναι η πρωτεϊνη που έχει διαρρεύσει στον εγκέφαλο.

     Διαρροή πρωτεϊνών, τοξινών ή και διαφόρων φαρμάκων που μπορεί να λαμβάνουμε, από το αίμα στον ανθρώπινο εγκέφαλο δημιουργεί προδιάθεση για διάφορες νευρολογικές ασθένειες (Altzheimer, άνοια, πάρκισον)

  2. Θραύσεις αλυσίδων DNA

 To 2005 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα ενός μεγάλου ευρωπαϊκού προγράμματος όπου συμμετείχαν 12 μεγάλα ερευνητικά κέντρα από 7 ευρωπαϊκές χώρες (πρόγραμμα Reflex, υπεύθυνος προγράμματος ο Καθηγητής Frans Adlkofer)

 Τα πειράματα αυτά ανέδειξαν μαζικές θραύσεις αλυσίδων DNA κάτω από την επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και μάλιστα για εντάσεις πολύ κάτω από τα επίσημα όρια επικινδυνότητας.

 Οι θραύσεις αυτές ήταν αμφίπλευρες ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε υποβάθμιση του φυσιολογικού μηχανισμού επιδιόρθωσης βλαβών που διαθέτει ο οργανισμός.

 3. Απομάκρυνση ιόντων ασβεστίου από τις κυτταρικές μεμβράνες

 4. Διέγερση σύνθεσης πρωτεϊνών του στρές

 5. Χρωμοσωμικές μεταλλάξεις και άλλα.

Προβλήματα υγείας για τα οποία έχουν κατηγορηθεί οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες είναι:

 Διαταραχές ύπνου.

  •  
  • Χρόνια κόπωση.
  •  
  • Πονοκεφάλοι.
  • Μείωση ικανότητας συγκέντρωσης.
  • Υπερκινητικότητα σε παιδιά
  • Αρυθμίες, κυκλοφοριακά προβλήματα.
  • Παθήσεις ανοσοποιητικού.

Πρόωρος τοκετός.

Δυσπλασίες στο έμβρυο.

Αιφνίδιος θάνατος βρεφών.

Νευρολογικές ασθένειες (Altzheimer, άνοια, Parkisson).

Εγκεφαλικές βλάβες.

Λευχαιμία κυρίως σε παιδιά.

Καρκίνος, ιδίως εγκεφάλου και στήθους στις γυναίκες.(πηγή)

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply