Ὁ σεβασμὸς πρὸς τὴν Φῦσιν δὲν χωρᾶ διακρίσεις!

Ὁ σεβασμὸς πρὸς τὴν Φύση…
Ὁ σεβασμὸς πρὸς ὅλα τὰ πλάσματα αὐτῆς
εἶναι καθολικός…
Δὲν χωρᾶ διακρίσεις…

Φυλλίτσα Ἀθηναΐς Ἀναπνιώτου.

Ἔτσι εἶναι.
Ἤ σέβεσαι τὰ πάντα, ὅσο κι ἐὰν σοῦ φαίνονται ξένα ἤ περίεργα ἤ ἀκατανόητα, ἤ δὲν τὰ σέβεσαι.
Κι ὅλο αὐτό, γιὰ κάποιον μὲ κοινὴ λογική, ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν ἀνάγκη του νὰ τὸν σέβονται.
Μὰ πρῶτα πρῶτα ἀπὸ τὸν αὐτοσεβασμό.
Πῶς θά σεβασθῶ τούς γύρω μου ἐάν δέν σέβομαι τόν ἑαυτόν μου;
Καί πῶς θά μέ σεβασθοῦν αὐτοί μέ τήν σειρά τους;
Καί πῶς θά μέ σεβασθῇ ἡ ἰδία ἡ Φῦσις ἐάν ἐγώ πρῶτα πρῶτα δέν ἔχω ἐκφράσῃ ὅλον μου τόν σεβασμό πρός αὐτήν;

Ὅλα τὰ πλάσματα, κι αὐτὰ ποὺ μᾶς ἀρέσουν, ἀλλὰ κι αὐτὰ ποὺ δὲν μᾶς ἀρέσουν, εἶναι μέρος τοῦ κύκλου ποὺ λέγεται ζωή. Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ πρώτη ἀλήθεια ποὺ ὀφείλουμε νὰ μάθουμε!

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 201 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁ σεβασμὸς πρὸς τὴν Φῦσιν δὲν χωρᾶ διακρίσεις!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ σεβασμὸς πρὸς τὴν Φυσι δὲν χωρᾶ διακρίσεις! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply