Βαμμένα μέ αἷμα χέρια ἤ ἁπλῶς κόκκινα …χρωματισμένα;

Michael Adebowale charged with the murder of soldier Lee RigbyΔὲν ξέρω ποιὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ νὰ ξεκινήσουν νὰ μᾶς παίζουν τέτοιου εἴδους παιχνίδια, μὲ βαμμένα χέρια ἤ μὲ αἱματοβαμμένα χέρια…
Δὲν ξέρω ἐὰν κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ βλέπουν τὰ μάτια μου εἶναι ἀληθινά, ἤ ἁπλῶς τὰ παιχνίδια τοῦ φωτός, τῆς εἰκονοσκοπίσεως καὶ τῶν χρονικῶν περιθωρίων ποὺ εἶχαν κάποιοι, γιὰ νὰ «πειράξουν» τὶς εἰκόνες, τὰ κάνουν νὰ φαίνονται ἀληθή.
Αὐτὸ ποὺ γνωρίζω εἶναι πὼς ἤδη στὸ διαδίκτυον παρουσιάστηκαν ἐνδιαφέρουσες προσεγγίσεις γιὰ τὸ ἐὰν εἶναι, ἤ ὄχι, ἀληθὴς ὁ συγκεκριμένος φόνος.
Κάπου διάβαζα, καὶ συμφωνῶ, πὼς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ περνᾶ τόσο ἄνετα ἡ κυρία ποὺ ἐπιστρέφει ἀπὸ τὴν λαϊκή, καὶ νὰ μὴν τρομάζῃ ἤ νὰ μὴν θορυβεῖται ἀπὸ τὴν παρουσία κάποιου μανιακοῦ μὲ αἱματοβαμμένα χέρια.


Ἐγὼ σᾶς παρουσιάζω τὸ ταινιάκι καὶ τὴν αὐτόματη μετάφρασι ἀπὸ τὸ google κι ἐσεῖς ἀποφασῖστε τὶ εἶναι ἀληθὲς καὶ τὶ ὄχι.

Φιλονόη

Μουσουλμάνοι φοιτητές υποστηρίζουν ότι η δολοφονία στο Βούλβιτς είναι απάτη

Με βάση το βίντεο, αναρτήθηκε στο YouTube, μέλη της ισλαμικής κοινωνίας, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου υποστήριξε ότι η στυγνή δολοφονία του στρατιώτη στη βρετανική Lee Rigby Woolwich ήταν μια φάρσα, που οργανώθηκε από τις αρχές. Έτσι, οι διαβεβαιώσεις των μαθητών ύποπτα όπλα καλύφθηκαν με «ψεύτικο αίμα”.

Επιπλέον, οι μουσουλμάνοι μαθητές υποστηρίζουν ότι τα λεγόμενα ψυχολογικά τραύματα μάρτυρες, αποτυπώνονται σε βίντεο, επίσης, είναι μέρος της στάσης, και της Σκωτίας αξιωματικοί Yard οδηγεί την έρευνα για φόνο, σε Τέκτονες πραγματικότητα, με μυστική αντι-μουσουλμανικές συναισθήματα.

На основе видеозаписи, опубликованной на YouTube, члены исламского общества Лондонского университета утверждают, что зверское убийство военнослужащего Ли Ригби в британском Вулвиче было обманом, инсценированным властями страны. Так, по уверениям студентов, руки подозреваемых были покрыты «фальшивой кровью».

Кроме того, мусульманские студенты утверждают, что так называемые травмированные свидетели, запечатленные на видео, тоже являются частью инсценировки, а сотрудники Скотланд-Ярда, ведущие расследование убийства, на самом деле масоны с тайными антимусульманскими настроениями.

ἡ φωνὴ τῆς Ῥωσσίας

Σημείωσις

Ἐπεὶ δὴ γενικῶς τὰ αἰσθήματα μίσους, οἱ πράξεις ῥατσισμοῦ καὶ ἡ χρήσις βίας, ἀπὸ κάθε πλευρά, εἶναι γενικῶς κάτι ποὺ μὲ …ἐνοχλεῖ, στὰ ὅρια τῆς ὀργῆς, θεωρῶ πὼς πρέπει νὰ ἐρευνήσουμε περισσότερο τὴν ὑπόθεσι. Οἱ «μαῦρες εἰδήσεις» ποὺ κυκλοφοροῦν πρέπει νὰ διασταυρώνονται. Αὐτὴ εἰδικῶς μία περισσότερο, ἐὰν ἀναλογιστοῦμε τὸ ἀπὸ ποῦ προέρχεται καὶ πῶς συμπεριφέρονται οἱ Βρετανοὶ στὸ θέμα τῆς πολυπολιτισμικότητος, καθῶς καὶ στὶς παγκοσμιοποιήσεις.
Ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τὸ θέμα ἔχει προβληθῇ πολύ, πρέπει νὰ τὸ ἀμφισβητήσουμε πάρα πολὺ καὶ νὰ τὸ ἐρευνήσουμε ἀκόμη περισσότερο.

(Visited 21 times, 1 visits today)
One thought on “Βαμμένα μέ αἷμα χέρια ἤ ἁπλῶς κόκκινα …χρωματισμένα;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Βαμμένα μέ αἷμα χέρια ἤ ἁπλῶς κόκκινα …χρωματισμένα; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply