«Καί ἡ Βαγγελίτσα; Τί θά κάνῃ ἡ Βαγγελίτσα;»

«Καί ἡ Βαγγελίτσα; Τί θά κάνῃ ἡ Βαγγελίτσα;»Πρὸ χθὲς τὸ ἀπόγευμα εἶχα τὶς ἐπισκέψεις μου. Ἦταν τὴν ἡμέρα ποὺ ἀνακοίνωσαν πὼς κλείνει ἡ ΕΡΤ καὶ ὅλος ὁ κόσμος μὲ αὐτὴν καταπιανόταν.
Οἱ ἐπισκέψεις μου λοιπόν, συγγενεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐδῶ καὶ μῆνες σκυλόβριζαν τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους, τὰ βολέματά τους, τὶς τεμπελιές τους, ξαφνικά, ἔτσι, δίχως αἴτιο, ἄρχισαν νὰ θρηνοῦν γιὰ μίαν Βαγγελίτσα, ἡ ὁποία θὰ ἔχανε τὴν δουλειά της.
«Καὶ τὶ καλὸ κορίτσι… Καὶ τὶ ἐργατικό… Καὶ τὶ κοινωνικό… Καὶ τὶ ἄτυχο… Καὶ τὶ… καὶ τί…»

Ἄκουγα κι ἐγὼ τὰ περὶ Βαγγελίτσας καὶ δὲν σχολίαζα.
Ποῦ νά ξέρω τώρα ἐγώ τήν κάθε Βαγγελίτσα καί τίς συνήθειές τους;
Κι ὅταν τελείωσαν τὸ μοιρολόι τους γιὰ τὴν Βαγγελίτσα, ἕνα τοὺς ἐρώτησα.
«Μά καλά, αὐτή ἡ Βαγγελίτσα δέν ἦταν δημόσιος ὑπάλληλος; Ἐσεῖς δέν βρίζατε τούς δημοσίους ὑπαλλήλους τόσα χρόνια;»

Τί νά σᾶς πῶ;
Τά ἀκατοίκητα τά γνωρίζετε;
Ἔ, κάπως ἔτσι.
-«Ναί, οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι εἶναι τεμπέληδες, χαραμοφάηδες, βολεμένοι ἀλλὰ ἡ Βαγγελίτσα δὲν ἦταν ἔτσι».
-«Ἄ, μάλλιστα… Τότε μήπως νά κρατήσουμε τήν ΕΡΤ ἀνοικτή γιά νά μήν χάσῃ ἡ κάθε καλή Βαγγελίτσα τήν δουλειά της;»  ἐρωτῶ.
-«Ἔ ὄχι νὰ πληρώνουμε τόσους χιλιάδες λεχρίτες γιὰ τὴν Βαγγελίτσα. Αὐτὸ μᾶς ἔλειπε.»

Ἐκεῖ τελείωσε ἡ θλίψις τους γιὰ τὴν Βαγγελίτσα. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα τοὺς ἐνδιέφερε μόνον τὸ νὰ μὴν ἐξακολουθῇ ἡ ἀναισθησία τῶν ὑπολοίπων.

Κατακαϋμένη Βαγγελίτσα.
Ἐὰν πράγματι εἶναι ὅπως τὰ ἔλεγαν οἱ δικοί μου, τότε ἐσύ, καθῶς καὶ κάποιες ἄλλες σὰν κι ἐσέναν, ποὺ εἶστε τὰ χλωρά, καίγεστε στὸν βωμὸ τῆς καθάρσεως τῶν ξηρῶν.
Τί νά σᾶς κάνω; Κατὰ πῶς φαίνεται δὲν εἶναι καὶ τόσο εὔκολο τὸ νὰ μπορῇς νὰ εἶσαι ἐσὺ διαφορετικός… ἀκόμη τοὐλάχιστον.
Κι ἐὰν κατάλαβα καλῶς, κι ἐφ΄ ὅσον κάποτε ξανά-μανά-ἀνοίξῃ ἡ ΕΡΤ, μᾶλλον ἡ κάθε Βαγγελίτσα δὲν θὰ ἐξυπηρετῇ νὰ ἐπα-προσληφθῇ, διότι δὲν θὰ περιλαμβάνεται μέσα στὴν χιλιάδα τῶν ἀπολύτως ἀφοσιωμένων.

Λυπᾶμαι τὶς Βαγγελίτσες πολύ, διότι ἔχασαν τὶς δουλειές τους…
Μὰ περισσότερο ὅλων τὶς λυπᾶμαι γιὰ τοὺς φίλους ποὺ ἔχουν. Αὐτό ποιός θά τό θίξῃ ἐπί τέλους;

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 49 times, 1 visits today)
Leave a Reply