Περὶ σταθμεύσεως ποδηλάτων.

Περὶ σταθμεύσεως ποδηλάτων.Ἔχω πολλὲς φορὲς ἀναφερθῇ στὴν Ἰαπωνία καὶ στὰ ἔργα τῶν κατοίκων της.
Ἀναγνωρίζω σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους αὐτὰ ποὺ ἐμεῖς, κατὰ κύριον λόγον, δὲν ἔχουμε κι ἀφοροῦν στὴν ὀργανωτικότητα, στὴν εὐσυνειδησία καὶ στὸν ἀλληλοσεβασμό.
Σήμερα λοιπὸν θὰ σᾶς παρουσιάσω μίαν ἀκόμη ἰδέα τους, γιὰ τὴν ὁποίαν ἐμεῖς, οἱ κάτοικοι τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν, δὲν πρέπει νὰ ἐλπίζουμε πὼς θὰ δοῦμε στὴν χώρα μας.
Ἀφῆστε ποὺ ἐδῶ, ἐὰν δὲν εἴμαστε χύμα καὶ τσουβαλᾶτοι δὲν ἐπιβιώνουμε…
Ἄρα;
Ἄρα, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, ἄς τὰ ἔχουν τὰ ἔργα τους νὰ τὰ χαίρονται.
Ἐδῶ, ἐὰν κάποτε ἀποφασίζαμε νὰ φτιάξουμε κάτι ἀνάλογο, πρῶτα θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὸν κάθε ἕναν, ποὺ στὴν θέσι τοῦ ποδηλάτου θὰ ἤθελε νὰ σταθμεύσῃ τὴν …πενθερά του καὶ μάλλιστα ἐν τελῶς δωρεάν!/ Καὶ μετά, ἴσως, ἐάν, πιθανόν, μὲ μπόλικη ἀστυνομικὴ δύναμι, νὰ μπορούσαμε νὰ καμαρώνουμε, ἐκ τοῦ μακρόθεν, ἕνα ἀνάλογον ἔργον.

Φιλονόη

φωτογραφία.

(Visited 16 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Περὶ σταθμεύσεως ποδηλάτων.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Περὶ σταθμεύσεως ποδηλάτων. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Περὶ σταθμεύσεως ποδηλάτων. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply