«Πήγαμε τὰ γατάκια μας στὸν κτηνίατρο!»

Λοιπόν, κάποιοι ἔχουν παραφρονήσῃ ἐν τελῶς!
Ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ καιρὸ λαμβάνω μηνύματα ἀπὸ κάποιον, ποὺ μάλλον στὰ μυαλλά του δὲν πρέπει νὰ στέκῃ πολὺ καλά.
Μηνύματα μὲ περιεχόμενον …ἄκρως τοῦ δικοῦ του κόσμου!
Πρὸ μερικῶν μηνῶν λοιπὸν ἔλαβα μήνυμα, τὸ ὁποῖον ἔλαβαν δεκάδες ἀκόμη παραλῆπτες, κι ἀνέφερε τὴν ἐπέτειο ἀπὸ κάποιο ἀτύχημά του. Πρὸ ἑνὸς ἔτους ἔκανε ἀκριβῶς τὸ ἴδιο.
Τώρα πιὰ πιστεύω πὼς τοῦ χρόνου θὰ γίνῃ παρέλασις γιὰ νὰ δοξάσουμε ὅλοι μαζὺ τὸ ὅ,τι δὲν μᾶς ἄφησε χρόνους…

Ἕνα ἄλλο μήνυμα ποὺ μοῦ ἔστειλε πρὸ ἡμερῶν, καθῶς ἐπίσης καὶ σὲ πολλοὺς ἄλλους παραλῆπτες εἴπαμε, ἀφορᾷ στὶς …γάτες του!!!!
Πῶς μπῆκαν, πῶς βγῆκαν, πῶς νιαούρισαν, πῶς τεντώθηκαν, πῶς σαλτάρησαν, πῶς κατούρησαν… Μόνον τὸ πῶς θὰ σαλτάρω ἐγὼ δὲν εἶδα….
Κι ἀναρωτιέμαι.
Ἔστειλα ἐγώ φωτογραφίες σέ κάποιον μέ θέματα ἀπό τήν προσωπική μου ζωή; Ἀπό τό πῶς περπατᾶ ἤ ἀπό τό πῶς κουτσαίνει ὁ σκύλος μου; Μήπως ἐνόχλησα κάποιον γιά τήν ἐπέτειό μου γύρω ἀπό τό τάδε ἀτύχημά μου ἤ τήν δείνα στραβοτιμονιά μου;

Δὲν τὸ ἔκανα.
Κι ὁπωσδήποτε, ἐπεὶ δὴ μὲ τὰ ζῶα ἔχω καλὲς σχέσεις, μὲ ἐνδιαφέρουν τὰ ὅσα τὰ ἀφοροῦν, ἀλλὰ ΟΥΔΕΠΟΤΕ θὰ κάνω θέμα μίαν ἐπίσκεψιν στὸν κτηνίατρο ἤ μίαν κωλοτούμπα τῆς γάτας μου.
Ὑπάρχουν σὰν στιγμὲς στὴν ζωή μου, τὶς σέβομαι, τὶς τιμῶ, ἀλλὰ παραμένουν σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδον. Ἔως ἐκεῖ. Οὔτε στοὺς φίλους μου δὲν σέρνω φωτογραφίες ἀπὸ τὰ κατορθώματά μου ἤ τὶς ἐπιτυχίες μου ἤ τέλος πάντων αὐτὰ ποὺ μὲ ξάφνιασαν ἤ μὲ διασκέδασαν.

Τί θά στείλω στούς φίλους μου; Στούς ἀνθρώπους μέ τούς ὁποίους ἐπικοινωνῶ;
Μία σκέψι μου, ἕναν συλλογισμό μου, μίαν ἀνακάλυψί μου… Κάτι τέλος πάντων ποὺ θὰ μᾶς προβληματίσῃ… Δὲν θὰ μᾶς κάνῃ νὰ βαρεθοῦμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον.

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Μήπως αὐτός ὁ τύπος ἔσωσε τά γατάκια ἀπό βέβαιο θάνατο; Μήπως ἔκανε κάτι πολύ σπουδαῖο γιά τό ὁποῖον πρέπει νά τόν θαυμάζουμε; Ἤ μήπως ἔκαναν κάτι ἀνάλογο τά γατάκια;
Εἶναι θέμα μηνύματος ἡ ἐπίσκεψις στόν κτηνίατρο; Εἶναι ἀφορμή γιά νά ἐνοχλήσουμε τούς παραλῆπτες τῶν μηνυμάτων μας;

Δὲν ξέρω, ἀλλὰ πιστεύω πὼς κάποιοι ἔχουν παραφρονήσῃ…
Ἀν τὶ νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ τοῦ οἴκου τους μὲ συνέπεια κι εὐθύνη, μήπως καὶ βοηθήσουν στὸ ἐλάχιστον καὶ τὴν κοινωνία τους, ἀποδεικνύουν πὼς ναί, καλῶς μᾶς συμβαίνουν αὐτὰ ποὺ μᾶς συμβαίνουν.
Ἐὰν θεωροῦν πὼς εἶναι θέμα ἐνοχλήσεως ἐκατοντάδων παραληπτῶν ἡ ἐπίσκεψις στὸν κτηνίατρο ἤ ἡ ἐπέτειος τοῦ τροχαίου ἤ τὰ γενέθλια τῆς χελώνας τους, λυπᾶμαι, ἀλλὰ δὲν μὲ ἐνδιαφέρει….

Σήμερα λοιπὸν δημοσιεύω τὸ περιστατικόν, ἀλλὰ δὲν παραπονοῦμαι, διότι ἔβαλα φραγή, στὸν ἀποστολέα… Ἔτσι, νὰ ἡσυχάσῃ τὸ κεφάλι μου….

Σᾶς μεταφέρω ὅμως μέρος τῶν φωτογραφιῶν καὶ σᾶς γνωστοποιῶ τὸ περιστατικὸ ἔτσι, γιὰ νὰ γελάσουμε…
Διότι τελικῶς οἱ ἠλίθιοι εἶναι πολλοί, εἶναι ἀήττητοι κι ἀκόμη κυβερνοῦν!

Φιλονόη.

Leave a Reply