Τό Ἑλληνικό Μπίμινι;

Τό Ἑλληνικό Μπίμινι;Μὲ ἑλληνικοὺς κίωνες στρωμένος εἶναι ὁ Ὑποβρύχιος Δρόμος τοῦ Μπίμινι.
Τὸ 1968, στὸ νησὶ Μπίμινι, στὶς Μπαχάμες, μία ὁμάδα ἀεροσκαφῶν ποὺ ἔβγαζε τοπογραφικὲς φωτογραφίες, ἐντόπισε μέσα στὴν θάλασσα, σὲ ἀπόσταση ἑνὸς χιλιομέτρου ἀπὸ τὴν βόρεια ἀκτὶ τοῦ Μπίμινι καὶ σὲ βάθος περίπου πέντε μέτρων,  κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια, κτίρια, τοίχους καὶ δρόμους.

Οἱ πιλότοι εἶπαν ὅ,τι ἔβλεπαν ἀπὸ ψηλὰ πυραμίδες, πέτρινους κύκλους καὶ κυκλώπεια τείχη.
Παραξόξως ὅμως, οἱ φωτογραφίες ποὺ φυσιολογικὰ τράβηξαν τὰ τοπογραφικὰ ἀεροσκάφη δὲν ἔφθασαν ποτὲ στὸ κοινό. Τὸ μοναδικὸ κτίσμα ποὺ εἴδαμε, ἀπὸ ὅλα τὰ προηγούμενα, ἦταν μία σειρὰ ἀπὸ πέτρινες πλάκες, ποὺ εἶναι δηλωμένες σὲ σχηματισμὸ δρόμου ἤ τείχους, ὁ ὁποῖος ὀνομάστηε «Δρόμος τοῦ Μπίμινι». Ὁ γωνστὸς ἐξερευνητὴς τῶν ὠκεανῶν Ζὰν Κουστῶ, ποὺ μελέτησε πρὶν τρεῖς δεκεατίες τὸ τενχνούργημα, εἶχε ὅ,τι πολλὲς πέτρες τοῦ Δρόμου εἶναι κομμάτια ἀρχαίων ἑλληνικῶν κιόνων.

Νὰ γιατὶ ἐπίσημα δὲν ἐνδιαφέρεται κάποιος.
Ἄς σημειθῇ ὅ,τι ἐκεῖ εἶναι ἕνα νησὶ μὲ ὄνομα Ἄνδρος κι ἄλλο νησὶ μὲ τὸ ὄνομα Ῥόδος.
Ὅλα τυχαῖα…
Ἀλλὰ στὴν γλῶσσα τὴν τοπικὴ οἱ λέξεις «Ἄνδρος» καὶ «Ῥόδος» δὲν σημαίνει κάτι.
Στὴν φωτογραφία τμῆμα τοῦ ὑποβρυχίου δρόμου τοῦ Μπίμινι.

περιοδικὸ Ἀναζήτησις

(Visited 20 times, 1 visits today)
One thought on “Τό Ἑλληνικό Μπίμινι;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τό Ἑλληνικό Μπίμινι; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply