Ἔψιλον.

Ἔψιλον€υτυχία, €υδαιμονία, €λευθερία, €λλάς …
Οι μεγαλύτερες και ομορφότερες Αξίες της Ανθρωπότητος γίνονται άσχημες, με την αλλαγή ενός και μόνο γράμματος … πόσο μάλλον του αρχικού.

Ἀρετή έστί μεσότης”, έλεγε ο Αριστοτέλης. Και η Αρετή είναι Ερατή… όχι €ρατή.
Το € ορίζει υλικά μεγέθη … όταν το Ε, πολύ πριν τους Δελφούς, ήταν Φλόγα Ύπαρξης και όριζε πνευματικά και ψυχικά μεγέθη.
Δεν είναι τυχαίο πως αυτοί που ορίζουν τις ζωές μας, έδωσαν το γράμμα αυτό σε μια ολόκληρη κατηγορία χημικών συντηρητικών που διατηρεί τα τρόφιμα αναλλοίωτα στον χρόνο … το Έψιλον δίνει Ε-νέργεια Ζωής.
Όπως άλλωστε κάνει και ένα … νόμισμα.

Ας αφήσουμε τα σωστά Έψιλον να θέσουν τις Αξίες στην Ζωή μας και να γίνουν Οδηγοί Της…
Για να μπορέσουμε να Ε-ξανθρωπισθούμε ξανά …

Νικόλας Παναγοδημητρόπουλος

φωτογραφία

(Visited 41 times, 1 visits today)
One thought on “Ἔψιλον.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἔψιλον. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply