Πολλοὶ κοπρίτες… Πάρα πολλοί!

Πολλοὶ κοπρίτες... Πάρα πολλοί!Γεμίσαμε…
Τί θά κάνουμε μέ τόσους κοπρίτες;
Πῶς μπορεῖ κάποιος λαός πού δουλεύει δίχως νά ἀμείβεται, νά ταΐζῃ μόνον κοπρῖτες;
Μήπως κινδυνεύει στό τέλος νά φαγωθῇ ἀπό τούς κοπρίτες;

Τί νά σᾶς πῶ;
Δὲν φοβᾶμαι διόλου.
Ἀντιλαμβάνομαι πὼς ἡ φτώχεια ποὺ μᾶς πλακώνει θὰ μᾶς ξεβολεύσῃ, ἀλλὰ δὲν φοβᾶμαι…
Ἔχω τὴν αἴσθησι πὼς τελικῶς οἱ κοπρίτες, κάθε εἴδους κοπρίτης, πλὴν τῶν σκύλων, τελικῶς θὰ φαγωθοῦν μεταξύ τους. Τόσο ἁπλᾶ…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Πολλοὶ κοπρίτες… Πάρα πολλοί!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πολλοὶ κοπρίτες… Πάρα πολλοί! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πολλοὶ κοπρίτες… Πάρα πολλοί! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply