Ἡ αὐτονομία τῆς Μακεδονίας;

 

Ἡ αὐτονομία τῆς Μακεδονίας;Μία ἀκόμη καταγραφὴ γιὰ τὸ ποιοὶ πράγματι θέλησαν τὴν διάσπασι τῆς Μακεδονίας.
Μία διάσπασις ἐδαφῶν ποὺ ἐπέφερε ἀλλοίωσι δημογραφικῶν στοιχείων, ἔσβησε τοὺς Ἑλληνικοὺς πληθυσμούς, ὑποχρεώνοντάς τους ἤ σὲ μετανάστευσι ἤ σὲ ἀποῤῥόφησι καὶ ἐπέβαλε σὲ κάποιους ἄλλους πληθυσμοὺς τὴν ὕπαρξι, ἐκ τοῦ μὴ ὅντος, μακεδονικῆς  ῥίζης.

Τὸ χειρότερον εἶναι, ἐὰν τὰ ἀναλογιστοῦμε κατὰ πῶς πράγματι συνέβησαν, κι ὄχι κατὰ πῶς πασχίζουν νὰ μᾶς πείσουν πὼς συνέβησαν, ὅ,τι τὶς συγκεκριμένες περιοχὲς τὶς ἀπελευθέρωσαν οἱ Ἕλληνες κατὰ τὴν διάρκεια τῶν πολέμων τοῦ 1912 καὶ τοῦ 1913.
Ούσιαστικῶς καὶ τὸ αἷμα τους ἔχυσαν οἱ παπποῦδες μας, καὶ τοὺς ἔκλεψαν τὰ πατρογονικά τους ἀλλὰ καὶ ἀργότερα μᾶς ἐμφανίζουν ἐπιδόξους κληρονόμους, τῆς δικῆς μας ἱστορίας, ἀπὸ τὸ πουθενά;

Ποιοί ἄλλοι τήν ἔχουν πατήσῃ ἔτσι; Ἔ;

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἀπό ποῦ εἴπαμε πώς μᾶς κτύπησε ὁ ἐχθρός; Ἀπό τήν πίσω πόρτα ἤ ἀπό τήν Κερκόπορτα;

φωτογραφία

(Visited 51 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ αὐτονομία τῆς Μακεδονίας;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ αὐτονομία τῆς Μακεδονίας; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ αὐτονομία τῆς Μακεδονίας; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply