Καὶ μέσα στὴν ὀχλοβοὴ ἔκλεισε καὶ ὁ Κατσέλης.

Καὶ μέσα στὴν ὀχλοβοὴ ἔκλεισε καὶ ὁ Κατσέλης.Νά ἀσχοληθοῦμε τώρα μέ τετρακοσίους ἐργαζομένους τήν στιγμή πού στήν ΕΡΤ τρεῖς χιλιάδες ἔχασαν καί τά αὐγά καί τά πασχάλια;
Νά ἀσχοληθοῦμε μήπως μέ ὅλες ἐκεῖνες τίς ἄλλες ἐπιχειρήσεις πού ἔκλεισαν; Μήπως μέ τά ἐκατομμύρια τῶν ἀπολυμένων ἤ ἀνέργων;

Ὄχι… Ἐμεῖς μόνον μὲ τὴν ΕΡΤ θὰ ἀσχολούμεθα…
Ξέρουμε ἐμεῖς καλλίτερα…
Τὸν θέλουμε τὸν ἀφεντικό μας…
Δίχως του δὲν ἀντέχουμε… Καὶ τὴν προπαγάνδα μας θέλουμε…
Πῶς θά τολμήσουμε νά σκεφθοῦμε μόνοι μας;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 26 times, 1 visits today)
One thought on “Καὶ μέσα στὴν ὀχλοβοὴ ἔκλεισε καὶ ὁ Κατσέλης.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Καὶ μέσα στὴν ὀχλοβοὴ ἔκλεισε καὶ ὁ Κατσέλης. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply