Τὸ λευκὸ στὶς τελετές.

Τὸ λευκὸ στὶς τελετές.1Ἀπό ποῦ προῆλθε ἡ ἐσφαλμένη ἰδέα ὅ,τι στίς τελετές πρέπει νά φέρουμε λευκά κι ὄχι ἔγχρωμα;;
Κάποτε στὴν Ἀγγλία τοῦ 19ου αἰῶνος γεννήθηκε μία γελοία ψευδοσυμβολικὴ τῶν χρωμάτων καὶ εἶπαν:
Λευκὸ ἴσον ΑΓΝΟΤΗΣ καὶ θὰ φοροῦν τὰ ἀγνά μας κορίτσα λευκὰ νυφικά (στὸν Ἑλληνικό, ῥωμαϊκὸ καὶ στὸν λαϊκό μας πολιτισμό, ἡ νύφη φοράει κόκκινο!!!)

Πιθηκίζομε κι ἐδῶ, κάθε βλακιούλα τῶν Εὐρωπαίων.

Παναγιώτης ΜαρίνηςΤὸ λευκὸ στὶς τελετές.2

Τό λευκό πότε τό φοροῦσαν οἱ Ἕλληνες; Τί ἀκριβῶς συμβόλιζε;
Διότι τὸ λευκὸ ἐμπεριέχει ὅλα τὰ χρώματα.
Ἀπὸ τὴν ἄλλην, ἐμεῖς, σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη, εἶτε λόγῳ τοῦ περιορισμοῦ που μᾶς θέτουν οἱ πέντε μας αἰσθήσεις, εἶτε λόγῳ τοῦ ὅ,τι τὶς περισσότερες πληροφορίες λαμβάνουμε πολωμένες, δῆλα δὴ περιορισμένες, εἶναι ἀδύνατον νὰ θέσουμε τὸ λευκό, δῆλα δὴ τὸ πλῆρες, σὰν σύμβολο.
Ὁ ἄνθρωπος θέτει ὥς σύμβολα μόνον αὐτὰ ποὺ ἀντιλαμβάνεται καὶ κατανοεῖ.
Συνεπῶς;
Συνεπῶς μόνον τμῆμα τῆς πληροφορίας θὰ μπορούσαμε νὰ ἀναπαράξουμε. Δῆλα δὴ μόνον ἕνα ἀπὸ τὰ χρώματα ποὺ ἀποτελοῦν τὸ λευκό. Δῆλα δὴ οὐδέποτε τὸ λευκό!

Φιλονόη

Καὶ φωτογραφία

(Visited 20 times, 1 visits today)
One thought on “Τὸ λευκὸ στὶς τελετές.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ λευκὸ στὶς τελετές. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply