Αὐτὸ θὰ πῇ «πνευματικότης»…

Αὐτὸ θὰ πῇ «πνευματικότης»...1Γιὰ τὴν ὁποίαν φυσικὰ πρέπει νὰ εἴμαστε ὑπερήφανοι ὥς ἀνθρωπότης.
Διότι ἐὰν δὲν εἴχαμε τέτοιους πηδηκταρᾶδες ποιητᾶδες, ποῦ θά ἤμασταν σήμερα; Στίς σπηλιές; Στά δένδρα; Στίς φωλιές τῶν ἀρουραίων;

Τί νά σᾶς πῶ; Ἀνατρίχιασα… Καὶ μετὰ πῆγα νὰ μαγειρέψω μίαν φασολάδα… Τοῦ αὐτοῦ θέματος μέν, ἀλλὰ τοὐλάχιστον ἡ φασολάδα εἶναι καὶ ὑγιεινή, ἀλλὰ καὶ περισσότερο …ἀεριούχα!!! Αὐτὸ θὰ πῇ «πνευματικότης»...5

Διάβασα ἁπλῶς μερικὲς γραμμὲς ἀπὸ τὸν ἐν λόγῳ «ποιητή» (;;;) συγγραφέα (;;;) καλλιτέχνη (;;;) καὶ τὰ …εἶδα ὅλα!!! Μὰ ὅλα!!! (Πρόκειται γιὰ τὸν Τζέημς Τζόυς… (James A. Joyce)
Ἐξαιρετικὴ περίπτωσις «ποιητοῦ»!!! Ἔπρεπε νὰ κρατήσουμε γενετικὸ ὑλικό του, πρὸ κειμένου νὰ δημιουργήσουμε σήμερα μερικὲς χιλιάδες κλώνους του… Νὰ μὴν χαθῇ τὸ εἶδος καὶ χάσει ἡ Βενετιὰ βελόνι…!!!)

Αὐτὸ ὅμως ποὺ μοῦ ἔκανε μεγάλην ἐντύπωσι εἶναι τὸ ὅ,τι κάποιοι τὸν θαυμάζουν. Κάποιοι ἄλλοι ἔκατσαν καὶ τὸν μετέφρασαν. Κάποιοι, ἀκόμη χειρότεροι, πλήρωσαν γιὰ νὰ ἐκδοθῇ…

Κι ἀναρωτιέμαι…
Τί σκατά ἔχουμε μέσα στά κεφάλια μας;

Ναί, τὸν ἔχουμε ἀκούσῃ τὸν συγγραφέα… Ναί, κάπου, κάπως, κάποτε  ῥίξαμε μίαν ματιὰ στὰ ἔργα του. Οὐδέποτε ὅμως τὸν θεωρήσαμε κάτι ἰδιαίτερον. Οὔτε ἦταν λόγος αὐτὸς γιὰ νὰ κάτσουμε νὰ ἀσχοληθοῦμε, ἰδίως ἐν μέσῳ τόσης κρίσεως, μὲ τὸ ποιὸς κῶλος εἶναι σφικτὸς καὶ ποιὸς χαλαρός.

Ἔλεος πιὰ μὲ τὴν «πνευματικότητα» καὶ τὸν «προοδευτισμό»…
Σιχαμάρα κατήντησε…

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ξέχασα νὰ προσθέσω τὸ «πχιότητα». Νὰ μὴν τὸ ξεχνᾶμε…

Σημείωσις

Γιὰ ὅσους χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες ἀναφορικῶς μὲ τὸ βλῆμα ποὺ ὁ κάθε ἕνας κουβαλᾶ στὴν κεφαλή του, ἄς περάσουν ἐδῶ. Μποροῦν ἐπίσης νὰ ἀγοράσουν τὸ βιβλίο. Βέβαια, ἀνεξαρτήτως τῶν ὅποιων δικαιωμάτων κατέχῃ ὁ ἐκδότης, αὐτοὶ θὰ μποροῦσαν, ὅταν θὰ ἀγοράσουν τὸ βιβλίο, νὰ τὸ σαρώσουν καὶ νὰ τὸ δημοσιεύσουν στὸ διαδίκτυον, πρὸ κειμένου νὰ «πνευματικοποιηθοῦν» κι ἄλλοι, ποὺ δὲν θὰ μποροῦν νὰ τὸ ἀγοράσουν.

Μετὰ ὅμως νὰ μὴν ἐκνευριζόμαστε γιὰ τὸ πῶς μᾶς χειραγωγοῦν.
Δοῦλοι γεννηθήκαμε δουλᾶρες θὰ ψοφήσουμε.

Τελικῶς ἤ ἐμεῖς εἴμαστε πολὺ …ΠΡΟΧΩ ἤ ἐν τελῶς βούρλα…. Ἄλλη κατάστασις ἐνδιάμεσος δὲν ἔχει θέσι.  Κι ἐπεὶ δή, κατὰ πῶς ἔχει ἀποδειχθῇ ἤδη, μᾶλλον μᾶς ἔχουν γιὰ τετέλεσται, τὸ συμπέρασμά μου εἶναι πὼς τελικῶς ΒΟΥΡΛΑ εἴμαστε!!!
Ἀλήθεια, γιατί ἕνα πορνογράφημα χαρακτηρίζεται ὥς ἔργον τέχνης; Καί γιατί ἐμεῖς σπεύσαμε νά τό διαφημίσουμε; Καί γιατί, ἀκόμη χειρότερα, ἀνάμεσά μας εἶναι κάποιοι πού ἐνθουσιάστηκαν; Μία ἁπλῆ, φθηνὴ κι ἀπαραίτητος γιὰ αὐτοὺς τσόντα, ἐνοικιάζεται μὲ ἐλάχιστα εὐρόπουλα, ἐξ ὅσων γνωρίζω. Γιατί τόσο χαρτί, τόσο μελάνι καί τόση καούρα γιά κάτι πού σέ κάθε γειτονιά τό βρίσκουν κάποιοι σχεδόν τζᾶμπα
; Μήπως διότι τελικῶς ΟΛΟΙ μας πρέπει νά φθάσουμε στό ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΣΗΜΕΙΟΝ ἐξαρτήσεως ἀπό τήν λαθροηδονή ἐφ΄ ὅσον τήν πραγματική ἡδονή εἴμαστε ἀνίκανοι νά τήν γευθοῦμε;

Συμβουλὴ πρὸς ἐκδότες, διαφημιστές, ἀναγνῶστες:

Ἄν τὲ βρὲ σούργελά νὰ διαβάσετε λίγο Πλάτωνα…Λίγο Ἀριστοτέλη… Ἀκόμη καὶ λίγο Ἀπολλόδωρο… Ἐκεῖ νὰ δεῖτε πηδήματα ποὺ θὰ σᾶς προκύψουν!

(Visited 28 times, 1 visits today)
One thought on “Αὐτὸ θὰ πῇ «πνευματικότης»…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Αὐτὸ θὰ πῇ «πνευματικότης»… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply