Τὶ σοῦ κάνει αὐτὸ τὸ «μπές-βγές» σὲ μίαν κυβέρνησι…!!!

Τὶ σοῦ κάνει αὐτὸ τὸ «μπές-βγές» σὲ μίαν κυβέρνησι...!!!1Ἰδίως ἐὰν εἶσαι, κατὰ τὶς δηλώσεις σου, ἀριστερός… Ἀποκαλύπτεσαι βρέ… Καὶ δὲν ἀφήνεις περιθώρια σὲ ἄλλους νὰ δράσουν ἐλέυθερα…

Δὲν θὰ καταπιανόμουν μὲ τὸ θέμα, ἀλλὰ μὲ προκαλεῖ!
Περισσότερο ὅλων φυσικὰ μὲ προκαλεῖ ὁ τόπος τῆς δημοσιεύσεως.
Διότι τὸ νὰ καταπιάνεται μὲ τὸ ἐὰν ὁ Φώτης ὁ Κουρέλης εἶναι ὑπὲρ ἤ κατὰ τῆς διασώσεως τῆς χώρας, ἕνας ὁποιοσδήποτε πολίτης, εἶναι ἀποδεκτόν. Τὸ νὰ καταπιάνεται ὅμως μὲ τὸ ἐὰν εἶναι καλὸς ἤ κακὸς ὁ Κουρέλης ἔνας ἐκπρόσωπος τῶν ἐκπαιδευτικῶν, οἱ ὁποῖοι τυγχάνουν καὶ ὁμοϊδεάτες, ὥς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, τοῦ Κουρέλη, ἔ, πῶς νά τό κάνουμε; Εἶναι κάπως …περιθωριοποιημένον. Διότι ὁ Κουρέλης οὐδέποτε ἔπαψε νὰ ἐκπροσωπῇ τμῆμα τῶν ἀριστεριστῶν ἐτούτου τοῦ τόπου. Ἁπλῶς ἔκανε πράξι αὐτὰ ποὺ οἱ ἄλλοι ἀκόμη δὲν πρόλαβαν. Σιγὰ σιγά… Μὴν βιαζόμαστε. Ὅλοι θὰ περάσουν ἀπὸ τὸ τὸ ταμεῖο…

Κοίτα ποιος μιλάει! Ο τομέας Παιδείας της ΔΗΜΑΡ!

γράφει ο Χρήστος Κάτσικας

 

“Ο Τομέας Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ θεωρεί πως η διατήρηση του καθεστώτος της επιστράτευσης στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί πλέον επίδειξη  αυταρχισμού” αναφέρει η ΔΗΜΑΡ σε σχετική ανακοίνωσή της και συνεχίζει:

“Η ΔΗΜΑΡ ζητά, για μια ακόμη φορά, την άρση της επιστράτευσης και τη γενικότερη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών θεμάτων με οργανωμένο σχέδιο και μέσα από το διάλογο”.

 
Καλά αυτή η ΔΗΜΑΡ πιστεύει πραγματικά ότι έχουμε τόσο μεγάλη απώλεια μνήμης; Δεν συγκυβερνούσε όταν το Μάη επιβλήθηκε επιστράτευση στους καθηγητές; Η “διατήρηση του καθεστώτος της επιστράτευσης στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί πλέον επίδειξη  αυταρχισμού» αλλά η ίδια η επιστράτευση επί συγκυβέρνησης είναι επίδειξη δημοκρατίας;
Όσο για το «Η ΔΗΜΑΡ ζητά, για μια ακόμη φορά, τη γενικότερη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών θεμάτων με οργανωμένο σχέδιο και μέσα από το διάλογο» εδώ πραγματικά προκαλεί πικρό γέλιο. Δηλαδή με πόσο οργανωμένο σχέδιο και πόσο διάλογο; Όσο όταν συγκυβερνούσε και αύξαινε το ωράριο, κατασκεύαζε πλεονάζοντες, νομοθετούσε πειθαρχικό δίκαιο – λαιμητόμο, απέλυε 10.000 αναπληρωτές κλπ κλπ; τόσο οργανωμένα; με τόσο διάλογο;Τὶ σοῦ κάνει αὐτὸ τὸ «μπές-βγές» σὲ μίαν κυβέρνησι...!!!2

Η ΔΗΜΑΡ πιστεύει πραγματικά ότι βρίσκεται στη χώρα των λωτοφάγων. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα αρχίσει και την κριτική “εφτήνης” στην Κυβέρνηση. Πόσους λέτε να καταφέρι να εξαπατήσει;

Ξέρετε τί ἔχουμε πάθῃ;
Ἔχουμε μπερδέψῃ τὰ …μπούτια μας.
Εἶναι δυνατόν ἕνας ἀριστερός χῶρος νά συμπεριφέρεται …δεξιότερα τῶν δεξιῶν;
Εἶναι δυνατόν νά ἀγνοῇ τίς κραυγές τόσων καί τόσων, ψηφοφόρων του καί μή, πού ἐκπροσωποῦν, ἐπισήμως τοὐλάχιστον, τό δίκαιον τοῦ λαοῦ καί τῶν ἐργαζομένων;
Ὤ, ναί… Εἶναι!!!
Εἶναι διότι οὐδεὶς ἔκατσε νὰ ἀναλύσῃ σὲ βάθος γιὰ τὸ τὶ πράγματι ἐκπροσωποῦν ὅλοι αὐτοί…

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Ὑπὸ τὰ συνήθη πρίσματα τῶν ἐκπαιδευτικῶν, εἶναι κάπως …περίεργον τὸ νὰ προβληματίζονται σήμερα γιὰ τὶς θέσεις τῆς ΔΗΜΑΡ.
Δὲν ἀντιλαμβάνονται φαίνεται πὼς ἄρχισαν σιγὰ σιγὰ νὰ καταῤῥίπτονται οἱ «ἰδεολογικοὶ» φραγμοὶ καὶ νὰ προβάλλονται οἱ οἰκονομικὲς παράμετροι, τὶς ὁποῖες πασχίζουν νὰ ἐπιβάλλου αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ σχήματα.  Δυστυχῶς, ὅσο κι ἐὰν δὲν τοὺς ἀρέσῃ, αὐτὰ ἀξίωναν τόσα χρόνια μὲ τὶς κραυγές τους!!! Εἶναι ἀργὰ γιὰ δάκρυα …Στέλλες μου…
Διότι πρέπει νὰ θυμόμαστε πάντα πὼς εἰδικῶς ὁ σοσιαλισμὸς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ΑΚΥΡΩΝΕΙ τὰ κεκτημένα, θέτοντας σὲ νέες βάσεις τὰ ἰδιοκτησιακὰ καθεστῶτα καὶ τὶς σχέσεις ἐργασίας… (Νά κλαῖμε ἀπό τώρα τίς οἰκίες μας ἤ νά τό ἀφήσουμε γιά ἀργότερα;).
Βλέπετε, ἡ ΔΗΜΑΡ, καθῶς φυσικὰ καὶ ὅλος ὁ συρφετός της, εἶναι κοινῆς ἀποδοχῆς ἀπὸ τοὺς ἀριστερούς, τοὺς ἀριστεριστές, ὅσον ἀφορᾷ στὴν ἰδεολογία. Λίγο τὰ χάλασε τώρα τελευταῖα μὲ τὶς συνεργασίες της, ἀλλὰ οὐσιαστικῶς παρέμεινε πιστὴ στὰ ὅσα ἐκπροσωποῦσε πάντα. Ἄλλως τὲ τὸ μΠατΣοΚ, μὲ τὸ ὁποῖον συνεργάστηκε, τοῦ αὐτοῦ ἰδεολογικοῦ φυράματος δηλώνει.

Γιατί λοιπόν διαμαρτύρονται ἐπί τέλους οἱ δάσκαλοι;
Γιατί ἐπί τέλους δέν κυττοῦν μέσα τους, γύρω τους καί ἰδίως, γιατί δέν ἀναγνωρίζουν τά δικά τους μεγάλα ἐγκλήματα; Διότι γιὰ νὰ τὸ παίζουν δάσκαλοι, δίχως πλέον νὰ εἶναι, ἐφ΄ ὅσον κατὰ βάσιν ἔχουν συντελέσῃ στὰ μέγιστα πρὸ κειμένου νὰ μεταμορφωνόμαστε σὲ ἠλιθίους, ἀσκέπτους, ὑπηκόους, μᾶλλον ἀποδεικνύουν πὼς ἔχουμε μακρὺ δρόμο ἀκόμη νὰ διανύσουμε.

Ἐὰν ἡ ΔΗΜΑΡ δὲν ἐλάμβανε μέρος στὴν κυβέρνησι, ὅλα θὰ εἶχαν καλῶς. Οὐσιαστικῶς οὐδεὶς θὰ καταπιανόταν μαζύ της. Τώρα ὅμως ποὺ μπῆκε, εἶδε, ξέσκισε κι ἀπῆλθε ἔχει θέσεις στὶς ἐξέδρες τῶν …ἐχθρῶν. 
Πᾶμε καλά  ἤ νά βάλω τίς φωνές;

Φιλονόη

(Visited 14 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τὶ σοῦ κάνει αὐτὸ τὸ «μπές-βγές» σὲ μίαν κυβέρνησι…!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὶ σοῦ κάνει αὐτὸ τὸ «μπές-βγές» σὲ μίαν κυβέρνησι…!!! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὶ σοῦ κάνει αὐτὸ τὸ «μπές-βγές» σὲ μίαν κυβέρνησι…!!! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply