Ἡ κουβαρίστρα τοῦ κ. Ρουπακιώτη

Ἡ κουβαρίστρα τοῦ κ. ΡουπακιώτηἜφυγε πλήρης πικρίας ἀπό τό ὐπουργεῖο, τό ὁποῖο διακόνησε ἐπί δωδεκάμηνο ὁ ἀγγελορρήμων κ. Ρουπακιώτης. Πικρία γιατί δέχθηκε ἐπικρίσεις, πώς τάχα αὐτός καί κάποιος ἄλλος ὁδήγησαν τό καράβι (προφανῶς τῆς κυβερνήσεως) στήν ξέρα. “Ἐγώ, εἶπε δικαιολογητικά, δέν μπορῶ νά σπρώξω οὔτε κουβαρίστρα”.

Ἄν εἶχε αὐτή τήν αὐτοεπίγνωση, τότε γιατί ἀνέλαβε τό ὑπουργεῖο δικαιοσύνης; Μήπως ἀγνοεῖ ὅτι μόνο δικαιοσύνη δέν ἰσχύει σήμερα στήν Ἑλλάδα; Αὐτό πού βασιλεύει εἶναι ἡ ἀδικία, εἶναι ἡ ἀσυδοσία, εἶναι ἡ αὐθαιρεσία, εἶναι ἡ ἀναισχυντία. Πόσοι πολίτες βρίσκουν τό δίκιο τους στήν Ἑλλάδα; Ἄν γίνει μιά εἰδική ἔρευνα, τό 3% θά ἦταν μεγάλο ποσοστό. Γιά τό ὑπουργεῖο δικαιοσύνης χρειάζεται Σαμψών. Ἀλλά Σαμψών χωρίς τήν πονηρά Δαλιδά πού τοῦ ἔκοψε τά μαλλιά καί τόν ἔκανε ἀδύνατο νά σπρώξει… κουβαρίστρα!

Τό νά ἀσκεῖς ἐξουσία δέν εἶναι σάν νά περπατᾶς στή Λεωφόρο Νιέφσκη, εἶχε πεῖ ὁ Βλαδίμηρος Λένιν. Ὑποθέτω ὅτι ὁ κ. Ρουπακιώτης, ὡς “λάιτ ἀριστερός” θά τόν ἔχει ἀκούσει. Τόν Λένιν ἐννοῶ.

Σαράντος Καργάκος

φωτογραφία

(Visited 20 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ κουβαρίστρα τοῦ κ. Ρουπακιώτη

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ κουβαρίστρα τοῦ κ. Ρουπακιώτη | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply