Ἡ ἐπίθεσις στὶς βάσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴ ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία.

Ἡ ἐπίθεσις στὶς βάσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴ ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία.Σήμερα θὰ σᾶς ἀφήσω μὲ τὸν πρώην  Ἄδωνι καὶ τὸν νῦν μπουμποῦκο, διότι κάποτε ἔδειχνε μεγαλυτέρα ἐντιμότητα σὲ κάποια θέματα.
Τί ἐννοῶ;
Συζητοῦσε, δὲν τσίριζε…
Μαζύ του ὁ Βλάσσης Ῥασσιᾶς, ποὺ παρουσιάζει τὴν μία καταγγελία πίσω ἀπὸ τὴν ἄλλην, γιὰ τὶς ὁποῖες οὐσιαστικῶς ἀπαντήσεις δὲν ἐμφανίζονται. Γενικολογίες, ἀοριστολογίες, ἀσάφειες…
Βλέπετε, ὁ Ῥασσιᾶς ἦταν καλὰ διαβασμένος κι ὁ Ἄδωνις μπακαλίστικα. (Δὲν ἀμφισβητῶ τὴν ἐπιστημονική του κατάρτησι, ἀμφισβητῶ τὸ ἦθος του.)

Γιὰ σήμερα ὅμως καλὸ θὰ ἦταν νὰ παραμείνουμε μόνον στὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα ποὺ παρουσιάζονται καὶ κυρίως στὸ ὅ,τι ΕΠΕΒΑΛΑΝ κάποτε στοὺς Βουλγάρους, ποὺ ἔκαναν χρήσιν τῆς Ἐλληνικῆς γλώσσης, νὰ τὴν καταργήσουν καὶ νὰ κάνουν χρήσι ΜΟΝΟΝ τῆς κυριλικῆς. Δῆλα δὴ κύριος στόχος τους ἦταν νὰ ἐξαφανίσουν τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὶς προεκτάσεις της.

Μπορεῖ κάποιος μήπως νά τό διαψεύσῃ;
Ὄχι…

Τέλος, γιὰ νὰ μποῦμε καὶ στὸ ἠθικὸ τμῆμα τοῦ διαλόγου, ὁ Ἰουλιανὸς ἔχασε, ἀλλὰ ἔπραξε κατὰ συνείδησιν. Γιὰ ἐτοῦτο καὶ εἶναι ἀξιοθαύμαστος. Ὁ Ἄδωνις τότε, μπουμποῦκος τώρα πιά, θαυμάζει μόνον τοὺς νικητές…
Ἀπόψεις…
Ἀλλὰ κι ὁ Ἀλέξανδρος νικητὴς ἦταν.
Τό τέλος του ὅμως; Ποιό ἦταν;

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 27 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ ἐπίθεσις στὶς βάσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴ ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ ἐπίθεσις στὶς βάσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴ ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ ἐπίθεσις στὶς βάσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴ ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply