Σβάστικα, ἀφελεῖς ἐρωτήσεις.

Γλυπτοθήκη Ny Carlsberg στὴν Κοπεγχάγη

Γλυπτοθήκη Ny Carlsberg στὴν Κοπεγχάγη

Ἐρωτοῦν πολλοὶ τὸ ποῦ βρῆκαν οἱ Ναζιστὲς τὴν Σβάστικα.

Ἁπλούστατα…
Πότε πότε ἐπεσκέπτοντο καὶ τὸ Μουσεῖο τῆς γειτονιᾶς τους καὶ τὸ μόνον ποὺ ἔβλεπαν εἶναι ἡ Σβάστικα, (Ποὺ εἶναι τὸ μοναδικὸ σύμβολο ὅλης τῆς Εὐρώπης τῆς «ἑποχῆς τοῦ Σιδήρου») καὶ σήμερα παρ΄ ὅτι συστηματικὰ ἐξαφανίζουν στὶς ἀποθῆκες τὰ ἐκθέματα, ὑπάρχουν ἀκόμη ἐκτεθειμένες ἄπειρες.
Ἀλλὰ κι ἐκτὸς τῶν μουσείων τὴν ἔβλεπαν παντοῦ ὥς καθ’ αὐτὸ εὐρωπαϊκὸ σύμβολο ποὺτ εἶναι, π.χ., στὴν ἐκκλησία τῆς γειτονιᾶς τους.

Α’ Παραδείγματα:Σβάστικα, ἀφελεῖς ἐρωτήσεις.1

στὸ ΜουσεῖοΣβάστικα, ἀφελεῖς ἐρωτήσεις.0

 

Β’ Παραδείγματα:
στὴν ἐκκλησία τῆς γειτονιᾶς τους.
Σβάστικα, ἀφελεῖς ἐρωτήσεις.3

Παναγιώτης Μαρίνης

Γ’ Παραδείγματα:
στὰ μνημεῖα μέσα στὴν ἐκκλησία τῆς γειτονιᾶς τουςΣβάστικα, ἀφελεῖς ἐρωτήσεις.4

 

Δ΄ Παραδείγματα:
στὴν σκεπὴ τῆς ἐκκλησία τῆς γειτονιᾶς τουςΣβάστικα, ἀφελεῖς ἐρωτήσεις.2

Ε’ Παραδείγματα:
στ
ὰ ξίφη τῶν προγόνων τους.
Σβάστικα, ἀφελεῖς ἐρωτήσεις.5

 

Παναγιώτης Μαρίνης

Φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ καὶ σχόλιον τοῦ Παναγιώτου Μαρίνου.

(Visited 363 times, 1 visits today)
One thought on “Σβάστικα, ἀφελεῖς ἐρωτήσεις.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Σβάστικα, ἀφελεῖς ἐρωτήσεις. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply