Ὁ γέρος καί ὁ πλάτανος

Γέρος καί πλάτανος
Όταν ο γέρος του Μωριά
αντίκρισε τον πλάτανο
όπου οι Οθωμανοί
κρεμούσαν τους Έλληνες
αναστέναξε βαθιά
και πήρε την απόφαση
να τον κόψουν
για να μην υπάρχει πια
το στίγμα των βαρβάρων
που αδικούσαν
εδώ και αιώνες
τη ρωμιοσύνη
γι’ αυτό πρέπει
να το θυμάσαι
όταν είσαι ραγιάς
γιατί δεν πρόκειται
ν’ αφήσουμε
τους δικούς μας
να υποφέρουν
επειδή δεν τόλμησες
ν’ αντισταθείς
στον κατακτητή
που μας βασάνιζε.
..
(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply