Εἶναι πράγματι ἐξωφρενικό ἄν ἰσχύῃ!

Γερμανοί

Ὅσο δέν ἀντιδρᾶ ὁ Ἑλληνικός λαός, θά δοῦμε καί πολύ χειρότερα. Ἄλλωστε τήν περιουσία τους καταγράφουν οἱ ἐπικυρίαρχοι τῆς Ἑλλάδος.

Τήν φωτογραφία τήν βρῆκα ἐδῶ

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply