Ποιοί εἶναι οἱ πραγματικοί Τοῦρκοι;

Ποιοί εἶναι οἱ πραγματικοί Τοῦρκοι;1Ἐπάνω Μογγόλος τουρκαλᾶς, ὅπως ἤλθε ἀπὸ τὴν Μογγολία.
Κάτω, αὐτὸς ποὺ εἶναι ὁ σημερινὸς Τοῦρκος.Ποιοί εἶναι οἱ πραγματικοί Τοῦρκοι;2

Ἐὰν τὸν ἐξετάσετε θὰ δεῖτε ὅ,τι ἔχει DNA  ἑλληνικό.

περιοδικὸν ἀναζήτησις

Θὰ παραθέσω, ὥς σχόλιον, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἔρευνα τοῦ καθηγητοῦ Τριανταφυλλίδου, ἡ ὁποία συνδέεται μὲ τὴν συνολικὴ ἔρευνα, ποὺ ἀπέδειξε πὼς τὸ DNA  τῶν Ἑλλήνων παραμένει ἀναλλοίωτον στὴν πορεία τῶν αἰώνων, καὶ μίαν ἱστορικὴ πραγματικότητα.
Οἱ Τοῦρκοι ὅταν σὲ ἕναν πόλεμο νικοῦσαν τὸν ἀντίπαλό τους, ἔσφαζαν τὰ δύο τρίτα τῶν αἰχμαλώτων καὶ τὸ ἕνα τρίτο, ποὺ ἀπέμενε, τὸ ἐκτούρκιζαν. Παράδειγμα πρόσφατον, αὐτῶν ποὺ ἰσχυρίζομαι, εἶναι οἱ ἀγνοούμενοι τῆς Κύπρου, γιὰ τοὺς ὁποίους ὑπάχουν καταθέσεις μαρτύρων πὼς ἐπεβίωσαν ἀλλὰ σὲ συνθῆκες ἐκτουρκισμοῦ. 

Ἐὰν ἀναζητήσουμε τὰ ποσοστὰ τῶν φονεφθέντων, σὲ σχέσι μὲ τοὺς συνολικοὺς Κυπρίους ποὺ ἔπαθαν μὲ τὴν εἰσβολή, τότε θὰ μέινουμε ἄφωνοι. Πάλι, ὅπως συνηθίζουν, οἱ Τοῦρκοι, δολοφόνησαν τὰ δύο τρίτα τῶν αἰχμαλώτων καὶ ἄλλαξαν τὴν συνείδησι τοῦ ἑνὸς τρίτου. 

Γιατί παραμένει ἀναλλοίωτον ὅμως τό DNA τῶν Ἑλλήνων, παρά τίς τόσες καί τόσες εἰσβολές, κατοχές καί τούς ἀμετρήτους βιασμούς; 
Αὐτὸ μόνον ἡ ἐπιστήμη δύναται νὰ τὸ ἀπαντήσῃ, μελετῶντας, ἐρευνῶντας κι ἀναλύοντας τὰ εὑρήματά της.
Ἐγὼ θὰ σᾶς ἀναφέρω μόνον τὸ συμπέρασμα ποὺ φαίνεται αὐτονόητον, καὶ ἀναφέρεται  ἰδίως στοὺς Τούρκους, προερχόμενον ἐκ τῆς δικῆς τους πραγματικότητος. Τὰ ὑπόλοιπα ἄς τὰ ἀπαντήσουν οἱ φερόμενοι ὥς γνῶστες. Γιὰ τὴν ὥρα τοὐλάχιστον. 

Κι ἐδῶ τὰ συμπεράσματα τῆς ἐρεύνης τοῦ καθηγητοῦ Τριανταφυλλίδου:

Ἡ δίχως διακοπὲς συνέχεια τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων.

Φιλονόη

(Visited 376 times, 1 visits today)
One thought on “Ποιοί εἶναι οἱ πραγματικοί Τοῦρκοι;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποιοί εἶναι οἱ πραγματικοί Τοῦρκοι; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply