Πόσο ἀξίζει ἤ πόσο κοστίζει;

Πόσο ἀξίζει ἤ πόσο κοστίζει;Τὸ μεγαλύτερο σφάλμα ποὺ μπορεῖ νὰ κάνῃ μία κοινωνία εἶναι νὰ μπερδέψει τὸ «πόσο ἀξίζει» μὲ τὸ «πόσο κοστίζει».
Κάποιοι ἄλλοι ὁρίζουν τὸ Κόστος τῆς Ζωῆς μας.
Ἄς ὁρίσουμε ἐμεῖς τὴν Ἀξία Τής…

Νίκος Παναγοδημητρόπουλος

Ἡ ζωή μου, μία καὶ μοναδικὴ κι ἀνεπανάληπτη, ἡ μόνη πραγματική μου περιουσία, εἶναι ἀνεκτίμητη. Δὲν ἀξίζει γιὰ κανέναν νὰ τὴν χαραμίζῃ μὲ ψευδῆ κέρδη, πλαστὰ πρότυπα καὶ λανθασμένες «ἀξίες».
Οἱ ἀξίες, οἱ πραγματικὲς ἀξίες, εἶναι αὐτὸ ποὺ κάνει κάποιους, λίγους, νὰ ξεχωρίζουν ἀπὸ τὰ «κόστη» καὶ τὶς ἀγοραπωλησίες…
Ἄλλως τέ…
Ἐδῶ ἀκριβῶς ποὺ ἔχουμε φθάσῃ ἀποδεικνύουμε μόνοι μας τοῦ λόγου τὸ ἀληθές: «Πεινᾶμε καὶ φωνάζουμε…»
Δῆλα δὴ κοστίζει κάτι καὶ τοῦ δίδουμε σημασία…
Ἐάν ὅμως δίδαμε σημασία σέ αὐτά πού πράγματι χρειαζόμασταν, τήν στιγμή πού θά τά χρειαζόμασταν; Πῶς θά ἦταν σήμερα ἡ διαβίωσις ὅλων μας;

Φιλονόη

 φωτογραφία

(Visited 45 times, 1 visits today)
One thought on “Πόσο ἀξίζει ἤ πόσο κοστίζει;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πόσο ἀξίζει ἤ πόσο κοστίζει; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply