Ἕνας καθαρὸς κόσμος.

Ἕνας καθαρὸς κόσμος.Βλέποντας τὴν παραπάνω φωτογραφία κάτι αἰσθάνθηκα.
Στὴν ἀρχὴ σκέφθηκα νὰ τὴν ἀγνοήσω, ὅπως τόσες καὶ τόσες εἰκόνες ποὺ καθημερινῶς συναντῶ.
Ὅμως λίγα δεπτερόλεπτα ἀργότερα ἐπανῆλθα. Αὐτὴ ἡ εἰκόνα εἶχε κάτι πολὺ σπουδαῖο καταγράψῃ, κι ἄς εἶναι τὸ θέμα της κάπως …παραφυσικό.
Εἶναι δυνατόν τό νερό νά ῥέῃ μέσα ἀπό ἕναν πίνακα;
Αὐτὸς ποὺ τὸ σκέφθηκε πρέπει νὰ μὴν στέκῃ καλὰ στὰ μυαλά του…
Ἤ στέκει;

Ξέρετε τί βλέπω πράγματι ἐγώ σέ αὐτήν τήν εἰκόνα;
Βλέπω ἕναν κόσμο σκοτεινό, βρώμικο, λασπωμένο. Τὸν κόσμο τοῦ κύκνου.
Κι ἀπὸ πίσω, μέσα ἀπὸ τὴν ῥοὴ τοῦ ὕδατος καὶ μέσα ἀπὸ τὶς ἁλυσίδες ποὺ ξεκρεμᾶ τὸ πουλή, βλέπω τὸ νέο, αὐτὸ ποὺ ἔρχεται.  Τὸ πεντακάθαρο, τὸ λαμπερό, τὸ φωτεινό…

Ναί, πίσω ἀπὸ τὸ πετεινὸ τοῦ οὐρανοῦ διακρίνονται μερικὰ σύννεφα. Ἀλλὰ δὲν βλέπουμε μουντάδα, ὅπως στὸ κάτω τμῆμα τῆς εἰκόνας. Ἡ μουντάδα σβήνει διότι καταλαμβάνεται ἀπὸ τὸ ἐπάνω τμῆμα τῆς εἰκόνας.
Καὶ κάτι ἀκόμη, πολὺ σημαντικό.
Δὲν ξέρω ἐὰν ὁ δημιουργὸς εἶχε κατὰ νοῦ, μέσα ἀπὸ τὰ χρώματα, νὰ παρουσιάσῃ τὴν ἀνατολὴ ἤ τὴν δύσι.
Σὲ ἐμέναν μιλᾶ ἡ ἀνατολή. Τὸ νέο φῶς. Αὐτὸ μοῦ φωνάζει πὼς ἔρχεται…
Καὶ περιμένω… Διότι αὐτὸς ὁ κόσμος θὰ εἶναι ἕνας καθαρὸς κόσμος!

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἕνας καθαρὸς κόσμος.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἕνας καθαρὸς κόσμος. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply