Καί στήν Βραζιλία πῆγαν οἱ Ἕλληνες;

Τί νά σᾶς πῶ;
Δὲν ἤμουν ἐκεῖ… Κι ἐφ΄ ὅσον δὲν ἤμουν, δὲν μπορῶ νὰ γνωρίζω μὲ βεβαιότητα…
Αὐτὰ τὰ ἄτιμα ὅμως τὰ εὑρήματα μαρτυροῦν Ἑλληνικὴ παρουσία…
Λέτε κι αὐτό τυχαῖον νά εἶναι;

Καί στήν Βραζιλία πῆγαν οἱ Ἕλληνες;

Ἀπὸ Ἑλληνικὸ ναυάγιο στὴν Βραζιλία. Πιθάρι.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

Ἀπό τήν Βραζιλία λοιπόν; Μά πῶς;
Μήπως οἱ Μινωϊτες; Λέτε;
Μήπως τελικῶς ἐδῶ καί 130.000 χρόνια ἐπισήμως (διότι ἀνεπισήμως οὐδεὶς ἐκ τῶν «εἰδικῶν» γνωρίζει) πηγαινοέρχονταν σέ ὅλες τίς θάλασσες τοῦ πλανήτου ἔτσι, γιά τό κέφι τους;

Μπᾶ…
Φαντασιώσεις…

Φιλονόη.

Καλοῦ κακοῦ διαβᾶστε κι αὐτὰ ὅμως…

Ἐπίσημος παραδοχή τοῦ ὑπουργείου γιά τήν ὑπάρξιν ναυσιπλοΐας πρό τοὐλάχιστον 130.000 χρόνια;

Πότε πρωτοπάτησαν οἱ Ἕλληνες τήν Ἀμερική εἴπαμε; (α)

Πότε πρωτοπάτησαν οἱ Ἕλληνες τήν Ἀμερική εἴπαμε; (β)

Μία μινωϊκή ἐπιγραφή στήν Ἀμερική;

Μινωΐτες Κρῆτες: 3.500 τοὐλάχιστον χρόνια πρίν, ἐξερευνοῦσαν τὴν Εὐρώπη!

Οἱ Μινωΐτες στὴν Βόρειο Θάλασσα.

Οἱ Μινωΐτες Κρῆτες στὴν Νορβηγία!

 

(Visited 66 times, 1 visits today)
Leave a Reply