Ναί, εἶναι παγκόσμιον…

Τί βλέπω σέ αὐτήν τήν φωτογραφία;Βλέπω μίαν γιαγιὰ νὰ τῆς φορᾷ χειροπέδες τὸ …ὄργανον!!!
Τὸ ὁποῖον ὄργανον φέρει ἐπίσης ὅπλο, ΚΛΟΜΠ καὶ πολὺ πιθανὸν κάποια δακρυγόνα.
Τὸ ἔγκλημα τῆς γυναίκας ἦταν ἡ ἐπιθυμίας της νὰ ὑπερασπιστῇ τὴν Γῆ της… Νὰ τὴν σώσῃ ἀπὸ τὶς ὀρέξεις τῶν δικῶν της πολιτικῶν, ποὺ ἐπίσης ξεπουλοῦν ὅσο, πρὸ κειμένου νὰ λάβουν μίαν θεσούλα στὴν …ἐπιβίωσι.

Treena Quock This is a photo taken from the first blockade. That's my grandma and she is back at Beauty Camp still fighting for our land

Treena Quock This is a photo taken from the first blockade. That’s my grandma and she is back at Beauty Camp still fighting for our land

(ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ ἐδῶ)

Μία γιαγιὰ σκέτο …ἔγκλημα!!
Κάτι δῆλα δὴ σὰν τοὺς δικούς μας παπποῦδες ποὺ ποδοπατήθηκαν κατ’ ἐπανάληψιν στὸ Σύνταγμα καὶ στὶς διάφορες ἄλλες πορεῖες.Ναί, εἶναι παγκόσμιον...2

 

φωτογραφία

Τί σκέπτεστε;
Ἤ δέν σκέπτεστε;

Ἕλληνες, μὴν φοβᾶστε!!!
Αὐτὰ ποὺ βλέπουμε νὰ συμβαίνουν σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, μὲ πρωτεργάτες τοὺς παπποῦδες, εἶναι αὐτὰ ποὺ θὰ ὁδηγήσουν τὴν Ἀνθρωπότητα στὴν ἀπελευθέρωσι. Εἶναι αὐτὰ ποὺ θὰ ὁδηγήσουν τὸν Ἕλληνα στὴν ἀνάκτησι ὅλων αὐτῶν ποὺ τοῦ ἀπέκρυψαν καὶ τοῦ ἅρπαξαν!
Ἕλληνες, μὴν φοβᾶστε…
Ἐμεῖς εἴμαστε ἐδῶ καὶ θὰ νικήσουμε κάθε ἐμπόδιο!!! Καὶ ὅλες οἱ δυνάμεις τοῦ πλανήτου σήμερα πασχίζουν γιὰ νὰ ξανακερδίσουν ὅσα οἱ Ἕλληνες ἀγωνίστηκαν μέσα στοὺς αἰῶνες νὰ διδάξουν στὴν Ἀνθρωπότητα. Δῆλα δὴ ὅλες οἱ δυνάμεις τοῦ πλανήτου σήμερα πασχίζουν νὰ ἐλευθερώσουν τὸν Ἕλληνα!

Φιλονόη

(Visited 38 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ναί, εἶναι παγκόσμιον…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ μάχη γιὰ τὸ νερό στὴν Βολιβία… ποὺ μᾶς πλησιάζει! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply