Οἱ παράφρονες!

Οἱ παράφρονες!Παράφρων<—Παρά+φρονῶ= ὁ παθὼν τὰς φρένας, ὁ τρελλός, ὁ μουρλός. (λεξικὸν Δημητράκου, ἐκδόσεις Γιοβάννη, Ἀθῆναι 1969)
Παράφρων λοιπὸν ὁ ἔχων χάσει (οὐσιαστικῶς) τὴν ἐπαφήν του μὲ τὴν πραγματικότητα! Ὁ ἀνισόρροπος!
Παράφρων ἦταν ὁ Χίτλερ.
Παράφρων κι ὀ Κεμάλ.
Παράφρων κ ὁ Στάλιν….
Ὄχι γιὰ τὶς δικές τους κοινωνίες ἀπαραιτήτως.. Ἀλλὰ σίγουρα γιὰ κάθε κοινωνία ποὺ θεώρησαν πὼς ἐνοχλεῖ σὲ κάτι τὴν δική τους!
Γενικῶς, ἡ ἐποχὴ ἐκείνη μᾶλλον ἦταν ὅ,τι καλλίτερον γιὰ νὰ ἀναδείξῃ παράφρονες… (Ὄχι ὅ,τι τώρα πᾶμε πίσω δῆλα δή…)
Ἀρχῆς γενομένης μὲ τὸν Κεμᾶλ, οἱ ἄλλοι δύο ἔλαβαν τὴν σκυτάλη καὶ φρόντισαν νὰ μὴν ἀφήσουν τίποτα ὄρθιο στὸ πέρασμά τους!

Βέβαια, ἐν τάξει, ὁ Κεμάλ ἦταν παράφρων… Ἀλλά ποιοί τόν σιγοντάρησαν; Ποιοί τοῦ ἐκπαίδευσαν τόν στρατό; Ποιοί τοῦ ἐφοδίασαν τά ὅπλα πρό κειμένου νά ἐφαρμόσῃ τίς ἐκκαθαρίσεις του;
Σαφῶς καὶ ἡ Γερμανία ἀρχικῶς!
Ναί, δὲν εἶχε τότε ἀκόμη ἀναλάβει ὁ Ἀδόλφος, ἐκκολαπτόταν! Ἀκόμη κρατοῦσε γερὰ ὁ Κάιζερ.
Εἶναι ἔτσι δομημένον τὸ σύστημα αὐτῆς τῆς χώρας, (κάτι ἀπό τό Μπαρμπάρους Μπαρμπάρους τοῦ Ἰουλίου Καίσαρος κολλᾶ ἐδῶ) πού οὔτως ἤ ἄλλως θὰ παράξῃ παράφρονες!
Τοὺς ἔχουν ἐκεῖ, πρόβατα, μὲ ἀπόλυτα ξεκαθαρισμένες γραμμές, ὅρια, δυνατότητες κινήσεως…
Μὴν πετάξῃς τὸ χαρτάκι, θὰ σὲ καρφώσουν ὅλοι! Μὴν ὁδηγήσῃς πιωμένος! Θὰ σὲ παραδόσουν ἅπαντες στὴν ἀσφάλεια! Μὴν παραβιάσῃς τὸ ὅριον ταχύτητος! Θὰ φροντίσουν ὅλοι νὰ σὲ φωτογραφίσουν!
Ἕνας λαὸς ῥουφιάνων εἶναι ὅλοι τους, στὸ βωμὸ τῆς τάξεως… Ἀλλά ποιᾶς τάξεως; Αὐτῆς πού κάνει τόν Ἄνθρωπο καλλίτερον ἤ αὐτῆς πού κάνει τόν ἄνθρωπον «καθῶς πρέπει» ἀπό ἔξω καί κτῆνος τῆς χριστιανικῆς κολάσεως ἀπό μέσα;
Μία Θεοφανῶ τοὺς ὑπέδειξε πόσο βάρβαροι ἦταν! Μία Θεοφανῶ, πριγκίπισσα τοῦ Βυζαντίου, μὲ σαφῶς πλησιέστερες στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο καταβολές, τοὺς ἄλλαξε τὰ φῶτα στὴν ἐπιμόρφωσιν!
Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ καμμία Θεοφανῶ δὲν θὰ καταφέρῃ ποτέ, εἶναι νὰ φέρῃ κι ἐντός τους τὴν μεταμόρφωσιν!
Ναί, ἔφτιαξαν Πανεπιστήμια, μελέτησαν τοὺς κλασσικούς ΜΑΣ, συνέτρεξαν στὴν Ἀναγέννησιν, ἔφτιαξαν δρόμους, πολιτεῖες, ὀργανωμένα κράτη… Ἀλλὰ παρέμειναν Μπαρμπάρους Μπαρμπάρους, ὅπως ἀκριβῶς ὁ Καίσαρ τοὺς ἐχαρακτήρισε ὄταν τοὺς πρωτοεῖδε!
Ἄλλαξαν τόσες καὶ τόσες συνήθειες… Ὄχι γιατὶ ἤθελαν, ἀλλὰ γιατὶ ἔπρεπε!
Στοὺς πολέμους ὅμως ἐνεδείκνυαν τὸ πραγματικό τους πρόσωπον, ἀφήνοντας κατὰ μέρους τὸ προσωπεῖον! Οὐδέποτε προσπάθησαν νὰ τὸ κρύψουν!
Εἶτε σὰν ἐκπαιδευτὲς τοῦ Κεμᾶλ, εἶτε σὰν ἐμπνευστὲς τῶν χειροτέρων βασανιστηρίων ποὺ βίωσαν οἱ χριστιανικοὶ πληθυσμοὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, εἶτα ἀκόμη καὶ σὰν θῦτες κατὰ ὅλων τῶν θυμάτων τοῦ ναζισμοῦ!
Μίαν Εὐρώπη Κόλασιν ἔκαναν!
Ἀπό ποιάν χώρα ξεκίνησαν οἱ δύο τελευταῖοι παγκόσμιοι πόλεμοι;
Ἀπό ποιάν χώρα προετοιμάζεται καί μεθοδεύεται ὁ τρίτος;
Τί ἦταν ὁ Μέτερνιχ; Τί ἔπραξε κατά τῶν Ἑλλήνων καί κατά τῶν Ἰταλῶν; Αὐτός δέν ἦταν πού τσακίστηκε νά ἐξαφανίσῃ διά παντός κάθε ἔκφρασιν ἐλευθερίας ἀπό τήν Εὐρώπη; Ἕνα κτῆνος δέν ἦταν κι αὐτός; (Μὴν ἔλθῃ κάποιος νὰ μοῦ ὑποδείξῃ τὶς πραγματικὲς ῥίζες τοῦ Χίτλερ καὶ τοῦ Μέτερνιχ… Δὲν θὰ ὑπῆρχαν αὐτὰ τὰ ὄντα ἐὰν δὲν προϋπῆρχε τὸ «χωράφι» ποὺ ἐντός του κάρπισαν!)
Οὐδόλως λοιπὸν οἱ Γερμανοὶ κόπηκαν νὰ γίνουν πράγματι πολιτισμένοι!
Πῶς θά μποροῦσαν; Ἔχουν μήπως τήν φύσιν; Δὲν τὴν ἔχουν!
Κι ὅμως, ὑπάρχουν τόσοι καὶ τόσοι γύρω μας ποὺ τοὺς θαυμάζουν!
Ναί, ἔχουν θαυμαστὰ ἔργα ἀγαπητοί μου! Τόση ἐκπαίδευσιν τοὺς ἔχουν κάνει ἄλλως τε!
Ἀλλά πῶς συμπεριφέρονται αὐτά τά ὄντα σέ καταστάσεις ἐμπόλεμες; Μήπως ἀπλῶς βγάζουν στήν ἐπιφάνεια τό κτῆνος πού κρύβουν μέσα τους πάρα πολύ εὔκολα;

Σὲ κάθε πόλεμο οἱ κτηνωδίες εἶναι ἀμέτρητες, ἀπὸ κάθε πλευρά!
Ἁπλῶς κάποιων οἱ κτηνωδίες λαμβάνουν τὰ πρωτεῖα, λόγῳ μεγάλης ἐμπνεύσεως!
Καὶ τελικῶς, ἀναρωτιέμαι, μήπως ἐάν δέν λεγόταν Χίτλερ θά λεγόταν Φράντς ἤ Κλάους ἤ Γιόχαν;
Μήπως τελικῶς κάθε Γερμανός κουβαλᾶ μέσα του τόν πρόγονό του Μπαρμπάρους Μπαρμπάρους κι ἀναμένει νά τόν ἐμφανίσῃ; Μήπως ἁπλῶς ἡ παραφροσύνη δέν εἶναι ἴδιον τοῦ ἐνός ἀλλά τῶν πολλῶν; (Ὁ κάθε κανὼν πάντα διαθέτει καὶ τὶς ἐξαιρέσεις του!)
Ὁ Σοβιετικὸς γίγας ἀπὸ τὴν ἄλλην. Ἤ ὀρθότερα, ὁ Ῥώσσικος γίγας. (Τί σοβιετικός; Ἡ Σοβιετικὴ ἔνωσις κατάπιε τὴν Ῥωσσία γιὰ περισσότερα ἀπὸ 70 χρόνια! Ἀπορίας ἄξιον εἶναι ποὺ ξαναστάθηκε στὰ πόδια της μετὰ ἀπὸ αὐτό!!!)
Τί εἶναι οἱ Ῥῶσσοι; Ἔχουμε διαβάσει ἱστορία; Σλαῦοι δέν εἶναι;
Καί τί ἦταν πάντα οἱ Σλᾶβοι; Δέν ἦταν κι αὐτοί Μπαρμπάρους Μπαρμπάρους; (Ὄχι φυσικὰ ὅπως οἱ Γκερμάνους Μπαρμπάρους, ἀλλὰ κοντὰ κοντά!)
Μὴν μᾶς ξεγελᾶ τὸ ὀρθόδοξον προσωπεῖον. Σᾶς παρακαλῶ πολύ!
Ὁ μόνος λαὸς ποὺ στοὺς κόλπους του φιλοξενεῖ πρῶτα χριστιανοὺς καὶ μετὰ Ἕλληνες, εἴμαστε ἐμεῖς. (Ἄλλοι ἀνόητοι!!!) Ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι πρῶτα Ῥῶσσοι, Σέρβοι, Βούλγαροι καὶ μετὰ χριστιανοί.
Γιὰ νὰ θυμηθοῦμε λίγο τὰ ἐγκλήματα τῶν Βουλγάρων στὴν Θράκη καὶ στὴν Μακεδονία κατὰ τὴν διάρκεια τῆς κατοχῆς.
Γιὰ νὰ παρακολουθήσουμε λίγο τὶς ἐκκαθαρίσεις τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος ἐπί σοβιετικοῦ καθεστῶτος..
Γιὰ νὰ ἀναζητήσουμε τὶς ἐκτοπίσεις (συνέχεια τῆς γενοκτονίας τοῦ Κεμᾶλ ἔκαναν τὰ συνεταιράκια) τῶν 50.000 Ἑλλήνων τοῦ Πόντου.

Θέλετε κι ἄλλα;
Κατ’ ἀρχάς, Σλαῦος ἤ Σκλᾶβος; Ἰδοῦ τὸ ἐρώτημα…
Ἀλλὰ δὲν θὰ ἀναζητήσουμε σήμερα τὶς ῥίζες τους, παρὰ μόνον τὰ ἔργα τους.
Νά θυμηθοῦμε τόν Φαλλμεράϊερ; Ποίου δημιούργημα ἦταν; Μήπως τοῦ ῥωσσικοῦ ἐπεκτατισμοῦ πρός τήν χερσόνησον τοῦ Αἵμου; Μήπως τελικῶς ἁπλῶς προλείαινε τό ἔδαφος πρό κειμένου νά «ἀποδειχθῇ» ἡ παγκόσμιος κοινή γνώμη πώς «δικαιοῦνται» οἱ Σλαῦοι Ἑλληνικῶν ἐδαφῶν; (Παύλου Δρανδάκη, λῆμμα Σλαῦοι, σελίὶς 30, τόμος ΚΒ)
Εἰλικρινῶς, τὰ βαρβάρων ἔργα δὲν μὲ ἀφοροῦν, καθῶς καὶ οἱ μεθοδεύσεις καὶ τὰ σχέδιά τους. Τὸ μόνο ποὺ μὲ ἀφορᾷ εἶναι τὰ ἐγκλήματα ποὺ διέπραξαν κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος. (Καὶ ποὺ εὐκόλως θὰ ἐπαναλάβουν!!!!)
Σλαῦοι δέν εἶναι καί οἱ Σκοπιανοί; Ποιός τούς ξέχασε αὐτούς τούς Μπαρμπάρους; (Παράφρονες; Μπᾶ…. Αὐτοὶ μᾶλλον γιὰ ἀρχιπαράφρονες μοῦ ὁμοιάζουν!)
Καὶ φυσικὰ τελευταῖα ἄφησα τὰ ἄλλα νούμερα, τὰ μεγαλύτερα καὶ τὰ χειρότερα, τοὺς Μογγόλους.
Αὐτοὶ δὲν περιλαμβάνονται στὸν κατάλογον τοῦ Καίσαρος μὲ τοὺς Μπαρμπάρους.
Αὐτοὶ κουβαλοῦν μέσα τους ὅλην τὴν Μπαρμπαρία. Εἶναι ἡ πηγή, τὸ σπέρμα, ἡ ἀρχή!
Χειρότερον εἶδος ἀπὸ αὐτοὺς δὲν ἔχει δεῖ ὁ πλανήτης!
Ὅταν οἱ «μεγάλοι» ἤθελαν νὰ κάνουν τὰ δικά τους, τοὺς μογγόλους ἔβαζαν ἐμπρός, πρὸ κειμένου νὰ προχωρήσουν σὲ ἐκκαθαρίσεις! Καὶ ἦταν θαυμάσιοι στὸ ἔγκλημα, ἀπὸ παλαιοτάτων ἐτῶν!
Σέ τί ἀλήθεια διαφέρει ἡ δράσις τους κατά τήν ἀπόβασιν τοῦ Μωάμεθ στήν Εὔβοια ἀπό τίς ἐκκαθαρίσεις τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν στήν Μικρά Ἀσία;
Σέ τί διαφέρει ἡ σφαγή τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατά τήν Ἅλωσιν, ἀπό τήν σφαγή τῆς Κύπρου;
Σέ τί διαφέρει ἡ ἐκκαθάρισις τῶν πληθυσμῶν τῆς Πελοποννήσου μετά τά Ὀρλωφικά, ἀπό τήν ἐκκαθάρισιν τῶν 2,5 ἐκατομμυρίων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας;
Ὅσα ἐγκλήματα διέπραξαν πρὸ 600 ἐτῶν, τὰ ἴδια ἀκριβῶς, δίχως καμμίαν ἀλλαγή, ἀλλὰ μᾶλλον ἐμπλουτισμένα σὲ βία, διέπραξαν σὲ κάθε τους ἐκκαθάρισιν!
Μὲ τὸν ἴδιον τρόπο ποὺ ξεκοίλιαζαν γυναῖκες καὶ πέταγαν τὰ ἔμβρυα ἔξω ἀπὸ τὴν κοιλιά, πρὸ 500 ἐτῶν, ἀκριβῶς ἔτσι ξεκοίλιαζαν τὸ 1923 ἄλλες γυναῖκες, πετῶντας τὰ ἔμβρυα ἔξω ἀπὸ τὴν κοιλιά.
Μὲ τὸν ἴδιον τρόπο ποὺ παλούκωναν (ἀνασκολόπιζαν ὀρθότερα) πρὸ 400 ἐτῶν, ἀνασκολόπιζαν καὶ πρὸ 40 ἐτῶν!
Μὲ τὸν ἴδιον τρόπο ποὺ ἀποκεφάλιζαν πρὸ 300 ἐτῶν, πανομοιοτύπως ἀποκεφάλιζαν καὶ πρὸ 100 ἐτῶν!
Τί ἄλλαξε; Ποῦ ἐπιμορφώθηκαν; Αὐτοὶ δὲν ἔκαναν κἄν τὸν κόπο νὰ βάλουν στοὺς ἑαυτούς τους τὰ ὅρια ποὺ ἔβαλαν οἱ Γερμανοὶ καὶ οἱ Σλαῦοι. Δὲν τοὺς ἐνδιέφερε! Γιὰ ἐτοῦτο κι αὔριο θὰ ἀναπαράξουν τὰ ὅμοια!
Ἀφορμὴ περιμένουν.. (Βέβαια καὶ δίχως ἀφορμὴ τὰ πράττουν… Κοῦρδοι καὶ Ἁρμένιοι ἔχουν πάρα πολλὰ νὰ ὁμολογήσουν….)
Αὐτοὶ δὲν ἀναμένουν τὸν παράφρονα! Οὔτε ἀναμένουν τὸν παράφρονα ποὺ κρύβεται ἐντός τους νὰ ἐκφραστῇ! Αὐτοὶ εἶναι γέννημα θρέμμα παραφροσύνης!
Σέ ποιούς λοιπόν στρέφονται οἱ διάφοροι «προοδευτικούληδες» πρό κειμένου νά «γεφυρώσουν» τά κοινωνικά χάσματα; Γεφυρώνονται τά χάσματα αὐτά; Πῶς; Μέ ποιόν τρόπο;
Μποροῦν οἱ φυσιολογικοί ἄνθρωποι νά κουμπαριάσουν μέ παράφρονες;
Γίνεται νά τούς βάλουμε μέσα στό σπίτι μας;
Ἐδῶ τώρα γειτόνους τοὺς ἔχουμε καὶ μᾶς ἀλλάζουν τὰ φῶτα… Ὄχι νὰ μᾶς στρωθοῦν στὴν αὐλή….
Δὲν ζητήσαμε ἐκδίκησιν, ἀλλὰ δὲν γίνεται νὰ ἁπλώνουμε χείραν βοηθείας ἤ καὶ φιλίας σὲ αὐτοὺς ποὺ φέρουν στὸ γονίδιόν τους τὸ Μπαρμπάρους Μπαρμπάρους. Σὲ αὐτοὺς ποὺ ἐπαναλαμβάνονται ἀνερυθρίαστα! Σὲ αὐτοὺς ποὺ ἀπὸ ὅπου πέρασαν ἡ Γῆ βάφτηκε κόκκινη ἀπὸ τὸ αἷμα!
Καλῆς γειτονίας ναί, ἀλλὰ φιλίας; Γίνεται φίλος ὁ λύκος μέ το πρόβατο; Κι ἐάν ἐξ αἴφνης τό πρόβατο μεταμορφωθῇς σέ λιοντάρι, τί θά κάνῃ ὁ λύκος;
Μέ τί ἀσυναρτησίες μᾶς γεμίζουν λοιπόν τά κεφάλια; Ποιό θῦμα θά φιλιώσῃ μέ τόν θύτη του;
Νὰ συγχωρέσῃ ναί, ἀλλά νά φιλιώσῃ; Τό δίς ἐξαμαρτεῖν τό ξέρετε;
Παράφρονες!
Γέμισε ὁ πλανήτης παράφρονες!
Ποῦ μία γωνιά νά σταθῇς καί νά ἡρεμήσῃς; Ποῦ μία μεριά νά ἡσυχάσῃς; Νά κλείσῃς τά μάτια σου καί νά ἀκούσῃς τό κελάηδισμα τῶν πουλιῶν; Ποῦ;
Καὶ τὰ δεδομένα χειροτερεύουν!
Σὲ λίγο νέες ἀθλιότητες θὰ ἐπαναληφθοῦν! Τὸ ξέρουμε!
Νέοι παράφρονες θὰ ἀναλάβουν ἐξουσίες καὶ θὰ ἀσκήσουν νέες μορφὲς βίας!
Καὶ οἱ ἠλίθιοι πασχίζουν νὰ μᾶς ἀποκοιμίσουν!
Γιατί;
Γιά νά μᾶς ξαναπιάσουν πάλι στόν ὗπνο καί νά αὐξήσουν τόν ἀριθμόν τῶν θυμάτων ἤ γιά νά μήν καταλάβουμε τίποτα;
Διότι ἡ παραφροσύνη δὲν εἶναι ἴδιον μόνον τῶν Μπαρμπάρους Μπαρμπάρους, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπαλλήλων τους, (νεοταξῖτες λέγονται σήμερα) ποὺ ἔχουν παρεισφρήσει μέσα σὲ κάθε κοινωνία μας καὶ τὴν ἁλώνουν ἐκ τῶν ἔσω.
Θυμηθεῖτε τό.
Αὐτὴ ἡ γενοκτονία ποὺ προετοιμάζουν, θὰ εἶναι ἡ μεγαλυτέρα καὶ ἡ χειροτέρα τῆς ἀνθρωπότητος!
Οἱ παράφρονες ξεπηδοῦν σὰν μανιτάρια… Αὐξάνονται καὶ πληθύνονται…
Ἡ παραφροσύνη ἔχει ἐπικρατήσει πλέον καὶ ἡ θρασύτης της δὲν ἀντιμετωπίζεται μὲ κοινὴ λογική!
Οὔτε κἄν μὲ παραφροσύνη!
Ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ ἀντιμετωπιστῇ εἶναι νὰ ἀλληλοφαγωθοῦν μεταξύ τους!
Τότε πράγματι ὑπάρχει ἐλπίδα…
Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Γιά αὐτούς τούς βαρβάρους,γιά αὐτούς τούς παράφρονες, γιά αὐτούς τούς Ὑβριστές σκύβουμε καί προσκυνοῦμε; Αὐτούς φοβόμαστε; Αὐτούς ὑπακούουμε; Μέ αὐτούς διαπραγματευόμαστε; Αὐτούς ἔχουμε μπροστάρηδες; Νά τολμήσω νά πῶ καλά νά πάθουμε;
Υ.Γ.2. Λαὸς ποῦ ξεχνᾶ τὴν ἱστορία του φίλοι μου εἶναι λαὸς χαμένος! Κι αὐτὸ παραφροσύνη εἶναι!
Υ.Γ.3. Μάθαμε νὰ σκύβουμε τὸ κεφάλι ἐμπρὸς στὴν παραφροσύνη! Κακῶς! Καιρὸς νὰ ξεμάθουμε!
φωτογραφία

(Visited 36 times, 1 visits today)
Leave a Reply