Σαράντα μῆλα κόκκινα …ἰνδονησιακά!

Ἐγνώριζα πὼς δὲν ὑπάρχει γωνιὰ τοῦ πλανήτου μας ποὺ νὰ μὴν ἔχῃ πατηθῇ ἀπὸ Ἕλληνες…
Ὅμως ξαφνιάστηκα, μᾶλλον εὐχάριστα, ὅταν εἶδα τὸ παρακάτω. Ὁ Πόντιος ἀπόγονος Ποντίων προγόνων, ποὺ σήμερα λαλεῖ ποντιακά…

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=2pVH-v-KBhA]

Ἄχ Πατρίδα…
Πόσα τά σκορπίσματά σου;
Καί πῶς νά σέ μαζέψουμε τώρα πιά;

Φιλονόη

Έρώτημα: Ἀλήθεια, πῶς εὑρέθη ἐκεῖ ὁ Πόντιος; Πρό τῆς γενοκτονίας ἔφθασε ἐκεῖ; Ἤ μήπως κυνηγημένος ἀπό τούς γενοκτόνους του διέφυγε; Ἀργότερα ἴσως;

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *