Σαράντα μῆλα κόκκινα …ἰνδονησιακά!

Ἐγνώριζα πὼς δὲν ὑπάρχει γωνιὰ τοῦ πλανήτου μας ποὺ νὰ μὴν ἔχῃ πατηθῇ ἀπὸ Ἕλληνες…
Ὅμως ξαφνιάστηκα, μᾶλλον εὐχάριστα, ὅταν εἶδα τὸ παρακάτω. Ὁ Πόντιος ἀπόγονος Ποντίων προγόνων, ποὺ σήμερα λαλεῖ ποντιακά…

Ἄχ Πατρίδα…
Πόσα τά σκορπίσματά σου;
Καί πῶς νά σέ μαζέψουμε τώρα πιά;

Φιλονόη

Έρώτημα: Ἀλήθεια, πῶς εὑρέθη ἐκεῖ ὁ Πόντιος; Πρό τῆς γενοκτονίας ἔφθασε ἐκεῖ; Ἤ μήπως κυνηγημένος ἀπό τούς γενοκτόνους του διέφυγε; Ἀργότερα ἴσως;

φωτογραφία

Leave a Reply