Πολλοὶ φόνοι…

Πολλοὶ φόνοι...Πολλοὶ φόνοι ἔχουν γίνῃ ἀπὸ τὸ 1974 κι ἐδῶ…
Δὲν τοὺς ἔχω μετρήσῃ, ὅμως ἐδῶ, στὴν γειτονιά, ναί, μόνον ἐδῶ, στὰ δύο-τρία τετράγωνα γύρω, τέσσερεις, μπορεῖ καὶ περισσότεροι.
Ἐδῶ ἀπέναντι ὁ ἀείμνηστος Παῦλος Μπακογιάννης κι ὁ ἀείμνηστος Βρανόπουλος.
Στὴν ἐπάνω γωνία ὁ ἀείμνηστος Ἀθανασιάδης…
Παραπάνω ὁ ἀείμνηστος Ἀγγελόπουλος.
Ὁ φίλτατος ὁ ἀείμνηστος Περατικὸς πιὸ μακρυά, στὸ γραφεῖο του, στὸν Πειραιᾶ… κοκ
Πάντοτε ἀποροῦσα ποιὰ σκοτεινὴ ψυχὴ τοὺς ἐμπνεύσθηκε… Τώρα ὅμως βεβαιώθηκα: Οἱ φασίστες, οἱ ναζιστές, ἡ χρυσὴ αὐγή!!!
ὡς τώρα αἰδήμων σιωπὴ τοὺς ἐκάλυπτε… Ὅμως τώρα τὸ ξέρουμε ὅτι φταίει ἡ χρυσὴ αὐγὴ καὶ μποροῦμε νὰ μιλᾶμε ξεκάθαρα!

Παναγιώτης Μαρίνης

 φωτογραφία

(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply