Νύκτες κρυστάλλων;

Νύκτες κρυστάλλων;3Ἐχθὲς τὸ βράδυ κατάφερα νὰ ἀνάψω τὸν ὑπολογιστή μου καὶ νὰ …τρομάξω ἀρκούντως.
Στὸ Κερατσίνι εἴχαμε ἐπίθεσι καὶ καταστροφὲς στὸ ἀστυνομικὸ τμῆμα.
Στὸ Μοναστηράκι συμπλοκὴ Ἑλλήνων μὲ Ἀλβανούς,  μὲ ἕξι τραυματίες.
Στὴν Θεσσαλονίκη καταστρεφόταν ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπὸ τὶς ἐπιδρομὲς τοῦ κράτους, τοῦ παρακράτους καὶ τῶν διεθνῶν τοκογλύφων…
Τὸν Καμμένο τὸν κοπάνησαν καὶ ἐμφανίστηκε, ματωμένος, ὡς μαινόμενος …Ὁλλανδός, νὰ σέρνῃ τὰ ἐξ ἁμάξης. (Πῆρε πόντους πάντως… Τοὐλάχιστον δέκα πόντους ψηλότερο τὸν εἶδα!!!)
Ἐπεισόδια στὴν Πάτρα, μὲ μεγάλες ζημιές.
Ἐπεισόδια στὸ Σύνταγμα, μὲ ἐπίσης μεγάλες ζημιές.
Ἐπεισόδια στὰ Χανιά, μὲ ἐπίσης μεγάλες ζημιές…
Καὶ φυσικὰ τὸ κερασάκι τῆς τούρτας ξεκίνησε μέσα ἀπὸ τὴν βο(υ)λή:

«Ἀπὸ τὸ Πέραμα ἔως τὸ Κερατσίνι φασίστας δὲν θὰ μείνῃ»!!! διὰ στόματος τῆς Κανελλογαρουφαλλολιάνας. Οὐσιαστικῶς τὸ «κορίτσι» ἔδωσε τὸ σύνθημα… Καὶ ξεκίνησε ἡ καύσις…. Ὄχι φυσικὰ τῆς χρυσῆς αὐγῆς…. Τῆς Ἑλλάδος…
Καὶ τὶ καύσις… Νεκρῶν, ζωντανῶν, ἀθώων, ἐνόχων, μετεχόντων καὶ ἀσχέτων… Ἔως καὶ δύο φουκαράδες Ἰταλοὶ τὴν πλήρωσαν, ποὺ πάσχισαν νὰ χωρίσουν τοὺς Ἀλβανοὺς ἀπὸ τοὺς «ἡμεδαπούς», στὸ Μοναστηράκι…
Βέβαια ἐδῶ συμβαίνουν καὶ πολλὰ περίεργα…
Αὐτοκίνητο μὲ ἰταλικὲς πινακίδες πέρασε ἔξω ἀπὸ τὰ γραφεῖα τῆς χρυσῆς αὐγῆς στὴν Μεσογείων καὶ πυροβόλησε μὲ πιστόλι κρότου λάμψης. Μαζύ του, συμφώνως μὲ τὸ δημοσίευμα, ἦταν καὶ ὑπάλληλος τῆς ἰταλικῆς πρεσβείας. Ἐὰν ἀληθεύῃ τὸ περιστατικό, τότε τὰ ἐπόμενα ἐρωτήματα ἀφοροῦν  στὸ πῶς, στὸ γιατὶ καὶ στὸ μὲ ποιὸ δικαίωμα τόσες …«συμπτώσεις». Ἰταλοὶ τουρίστες στὸ Μοναστηράκι καὶ Ἰταλοὶ νὰ πυροβολοῦν τὰ γραφεῖα ἑλληνικοῦ κόμματος.
Τί πρόβλημα εἶχαν ἄρα γέ; Φοβήθηκαν νά μήν τούς πάρῃ κάποιος τά σκήπτρα τοῦ …φασισμοῦ;

Γιατί λοιπόν ὅλα αὐτά; Γιατί ὅταν δολοφόνησαν τρία  μαϊμουδοκαγκουρῶ τόν Καντάρη δέν σηκώθηκε κάποιος ἀπό αὐτούς πού τώρα ὀργίζονται; Γιατί στήν ΜΑΡΦΙΝ ἔβγαλαν ὅλοι τόν σκασμό; Γιατί μετά ἀπό τόσες δολοφονίες γερόντων, τόν βιασμό καί τό σακάτεμα τῆς Μυρτοῦς,  κι ὄχι μόνον, τήν δολοφονία τοῦ Θανάση Λαζανᾶ στήν Πάτρα δέν κουνήθηκε φύλλο; Γιατί τώρα τούς πόνεσε καί τούς ἔτσουξε; Τί σκατά δικαιοσύνη εἶναι αὐτή πού ἀντιλαμβάνονται ἐτοῦτοι ὅλοι, πού ἐχθές ξεχύθηκαν στίς πόλεις μας γιά νά κάψουν ὅ,τι ἔμεινε ἄκαφτο;
Γιατί ἐκτιμοῦν τελικῶς, ὡς κίνδυνο ἤ ὡς πρόβλημα, μόνον αὐτά πού ἀντιτίθενται στήν ὅποιαν, ἄς ποῦμε, ἰδεολογία τους;
Καί γιατί θέλουν νά μᾶς ἐπιβάλλουν, ἐν τελῶς φασιστικῶς, νά βλέπουμε κι ἐμεῖς, μόνον αὐτά πού ἐκεῖνοι εἶναι ἱκανοί νά ἀντιληφθοῦν; Τί στό καλό;
Μέ φίλτρα στά αὐτιά ἀκοῦν τίς εἰδήσεις;
Ἐπιλεκτικῶς τίς προσλαμβάνουν; Ἤ κατά διαστήματα ξεβουλώνουν τά βουλωμένα μέ κερί αὐτιά τους καί …χαίρονται;
Δέν εἶδαν; Δέν ἄκουσαν; Δέν βίωσαν κανένα ἄλλο φονικό; Μόνον ἐτοῦτο ἐδῶ ἀντελήφθησαν;

Ὅλα τὰ ἔχουν ἀντιληφθῇ… Ὅλα τὰ ἔχουν καταλάβῃ… Γιὰ νὰ μὴν πῶ πὼς ὅλα τὰ ἔχουν μεθοδεύσῃ κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς καὶ τὰ ἔχουν σκηνοθετήσῃ περίφημα. Ὅλο τὸ σκηνικὸ εἶναι στημένο σὲ κάθε του λεπτομέρεια… Μὰ σὲ κάθε του λεπτομέρεια…

Γράφει ὁ φίλος Περικλῆς:
Ἡ συνταγὴ εἶναι πάγια καὶ χρησιμοποιεῖται σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τοῦ πλανήτου, ὅπου κυβερνήσεις καταπατοῦν τοὺς λαοὺς ἤ ὅπου μυστικὲς ὑπηρεσίες ἑτοιμάζουν ἀλλαγὲς προσώπων (καὶ ὄχι πραγμάτων).
Ἕνας νεκρός ἤ καὶ περισσότεροι, ἐὰν χρειαστῇ, γιὰ νὰ ξεχυθῇ ἡ ὀργὴ τῶν πολιτῶν, γιὰ νὰ παρεισφρύσουν οἱ «εἰδικοὶ» τῶν ταραχῶν, γιὰ νὰ χυθῇ αἷμα καὶ νὰ ἁπλωθῇ μίσος καὶ διχόνοια. Ἔτσι κυβερνοῦσαν ἀπὸ πάντα οἱ δυνάστες καὶ ἡ συνταγή τους αὐτὴ πολὺ λίγες φορὲς δὲν τοὺς ἀπέδωσε καρπούς.

 Τί δέν καταλάβαμε εἴπαμε; Αὐθόρμητες ἀντιδράσεις ἀγανακτισμένων καί θρηνούντων συντρόφων; Χά!
Δυστυχῶς καταλάβαμε… Πολὺ καλὰ καταλάβαμε… Πάρα πάρα πολὺ καλὰ καταλάβαμε…
Πρέπει πάσῃ θυσίᾳ νὰ περάσουμε σὲ νέες πολωτικὲς καταστάσεις, πρὸ κειμένου νὰ ἀπασχοληθῇ ὁ νοῦς μας μὲ τὸ αἷμα κι ὄχι μὲ τὸν πραγματικὸ πόλεμο ποὺ μᾶς κάνουν. Πρέπει δῆλα δὴ νὰ ξεχάσουμε τὸ τὶ συμβαίνει γύρω μας καὶ νὰ ἑστιάσουμε σὲ αὐτὸ ποὺ ἄλλοι θέλουν καὶ προγραμμάτισαν πολὺ μεθοδικῶς.
Κι ἐπεὶ δὴ δὲν μοῦ ἀρέσει νὰ γράφω κάτι, δίχως στοιχεῖα, ἄς τὸ πιάσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχή:

Βάσει τῆς ἀνακοινώσεως τῆς ἀστυνομίας  ὁ δολοφόνος τοῦ Παύλου Φύσσα δὲν εἶχε πολιτικὰ ἤ κομματικὰ κίνητρα γιὰ νὰ διαπράξῃ τὸν φόνο. (Θὰ παραθέσω στὸ πέρας τοῦ σημειώματος τὴν ἀνακοίνωσι.) Βέβαια, κατὰ πῶς διαφημίζουν τὰ κανάλια τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἀποχαυνώσεως, αὐτὰ ποὺ ἔως καὶ πρὸ μερικῶν ὡρῶν γνωρίζαμε πὼς πληρώνουν ἀκριβὰ γιὰ νὰ ἀπασχολοῦν αὐτούς:

Νύκτες κρυστάλλων;2ποὺ εἶναι οἱ κατ’ ἐξοχὴν ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν καθημερινὴ πλύσι τοῦ ἐγκεφάλου μας, ἐχθὲς μετετράπησαν σὲ ἀξιοσεβάστους, εἰλικρινεῖς καὶ ἠθικοὺς ἀναμεταδότες εἰδήσεων…
Αὐτοὶ βέβαια οἱ δημοσιοκάφροι  οὐδέποτε ἔπαψαν νὰ εἶναι ἀλῆτες, ῥουφιάνοι καὶ ὑπηρέτες αὐτῶν ποὺ πληρώνουν καλλίτερα. Θά κολλήσουν τώρα σέ μικρολεπτομέρειες πού ἀφοροῦν σέ ἠθική καί σέ ἰδέες; Πᾶμε καλά; Γιὰ ἐχθὲς ὅμως, εἰδικῶς γιὰ τὴν χθεσινὴ ἡμέρα, ὅσα εἶπαν ἤσαν ἀληθῆ. Σωστά;

Πάντως ἀκριβῶς αὐτοὺς ἐμεῖς τσακιστήκαμε, ἄν καὶ γνωρίζουμε πὼς τὰ πάντα παραποιοῦν, νὰ πιστέψουμε καὶ νὰ κατεβάσουμε πολεμικὰ κλιμάκια στὶς πλατεῖες, στοὺς δρόμους καὶ εἰδικῶς στὶς ἑστίες τῶν δολοφόνων.
Πρῶτος καὶ σημαντικότερος φυσικὰ στόχος νὰ καθαρίσῃ τὸ Πέραμα καὶ τὸ Κερατσίνι… Ὑπάρχει καὶ ἡ καταγεγραμμένη ἀπὸ τὰ πρακτικὰ τῆς βο(υ)λῆς πρόσκλησις-σύνθημα.

Ἐφ΄ ὅσον λοιπὸν ἀνέλαβαν τὴν ἐνημέρωσί μας οἱ δημοσιογράφοι εἶναι φυσικὸν ἐπόμενον νὰ μὴν ἀμφισβητήσουμε ἐμεῖς τὰ λεγόμενά τους*. Ἀκόμη καὶ τῆς ἀστυνομίας οἱ ἀνακοινώσεις ἀκυρώνονται...**

Τί ἀκολουθεῖ τίς δηλώσεις τῆς ἀστυνομίας; Κώφωσις!!!
Τί ἄλλο ἀκολουθεῖ; Πανικός!!!
Καί τί συμβαίνει παραλλήλως; Ἐδόθῃ τὸ σύνθημα ἀπὸ τὴν Κανελλογαρουφαλλολιάνα…
Ποιός ἔχει χρόνο καί ὦτα γιά νά ἀκούσῃ μωρέ; Ἐδῶ ἔχουμε πόλεμο… Καὶ τὶ πόλεμο…
Ἦλθαν οἱ ἀντιεξουσιαστὲς νὰ λιντζάρουν τοὺς κακούς!!!
Βγῆκαν δῆλα δὴ παγανιὰ ὅλα τὰ σούργελα καὶ οἱ κάφροι καὶ οἱ ἀνεγκέφαλοι καὶ πασχίζουν νὰ μᾶς ἀποδείξουν πὼς τελικῶς ναί, ὅλα ὅσα μᾶς συμβαίνουν τὰ ἀξίζουμε καὶ μὲ τὸ παραπάνω.
Διότι αὐτὸ ποὺ ἄκουσαν εἶναι αὐτὸ ποὺ ἤθελαν, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, νὰ ἀκούσουν:

 • Τὸ ἔγκλημα συνετελέσθῃ γιὰ λόγους πολιτικούς, κομματικοὺς ἤ τέλος πάντων ὅ,τι τοῦ φανεῖ τοῦ λωλοΣτεφανῆ…
 • Ἔπαψε νὰ μᾶς φταίῃ ὁ κακός μας ὁ καιρός… Καιρὸς νὰ μᾶς φταίῃ μόνον ὁ φασισμός!!!
 • Δὲν πρόλαβε νὰ σβήσῃ ἡ ἄλλη ἐπίθεσις χρυσαυγιτῶν στὸν ἀρχιφασιστόμουτρο ἐτοῦτο:
 • Νύκτες κρυστάλλων;1ποὺ ἀπεδείκνυε πὼς ναί, πράγματι, οἱ μόνοι φασίστες, μασίστες, καρατερίστες*** στὴν χώρα μας εἶναι οἱ ἀκροδεξιοί.
 • Δὲν πρόλαβε νὰ κοπάσῃ ὁ θόρυβος ἀπὸ τὰ ἐπεισόδια στὸν Μελιγαλᾶ, ὅπου γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ ἀπεδείχθῃ πὼς ἡ μόνη μας πάθησις, ὡς κοινωνία, εἶναι ἡ ἀσθενής μας μνήμη.
 • Δὲν πρόλαβε νὰ ξεχαστῇ ἡ ἀξίωσις κάποιων νὰ βγάλουν ἐκτὸς νόμου τὴν χρυσὴ αὐγή, (πῶ πῶ πῶ δημοκρατικὲς ἀντιλήψεις!!!) δίχως νὰ πονηρευτοῦμε στὸ ἐλάχιστον γιὰ τὴν προσπάθειά τους νὰ τῆς ἀνεβάσουν τὰ ποσοστὰ στὰ ὕψη.

Κι ἄλλα πολλὰ τέτοια διαφαίνονται, ἀναλόγου κάλου καὶ κάλλους…
Τελικῶς, κατὰ τὴν δική μου ματιά, ὅλα ἦταν περίφημα σκηνοθετημένα.
Πήραμε τὸ μήνυμα, τὸ σύνθημα, τὴν κατεύθυνσι καὶ ξεκινήσαμε…
Μόνον ποὺ δὲν ἔχουμε ἀκόμη ἀντιληφθῇ πὼς ὁ πραγματικὸς στόχος εἴμαστε ἐμεῖς.

Φιλονόη

Υ.Γ. Οἱ μόνοι νεκροὶ γιὰ τοὺς ὁποίους πονᾶ καὶ κλαίει καὶ θρηνεῖ ἐτοῦτος ὁ τόπος εἶναι οἱ δεδηλωμένοι ἀναρχικοὶ καὶ οἱ ὑπερήφανοι ἀριστεροί. Ὅλοι οἱ ἄλλοι, οἱ ἀνώνυμοι, οἱ ἀνέντακτοι, οἱ δίχως κομματικὴ ταὐτότητα εἶναι σκουπίδια γιὰ κατανάλωσι…
Σωστά;
*Βέβαια, τώρα ποὺ τὸ θυμήθηκα, πρὸ μερικῶν ἐτῶν, συγγενής μου, κρατικὸς λειτουργός, ἔπεσε θύμα συκοφαντικῆς προπαγάνδας ἀπὸ κάποια τσοντοκάναλα. Κατόπιν τῆς προσφυγῆς του στὴν δικαιοσύνη, κι ἐφ΄ ὅσον ὁ ἴδιος εἶχε ζητήσῃ νὰ τεθῇ σὲ διαθεσιμότητα, γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ ἀπαλλάξῃ καὶ τὴν ὑπηρεσία του ἀπὸ τὴν ἀνάγκη τῶν ἐξηγήσεων καὶ τὴν οἰκογένειά του ἀπὸ τὶς διαρκεῖς ὀχλήσεις, ἀπέδειξε τοῦ λόγου τῶν καναλιῶν τὸ …ψεῦδος. Ἦσαν λοιπὸν ὑποχρεωμένα τὰ συγκεκριμένα κανάλια, βάσει τῆς δικαστικῆς ἀποφάσεως, νὰ ἀνακαλέσουν τὶς κατηγορίες, δημοσίως, μὲ τρεῖς τρόπους:

 1. μὲ ἀνακοινώσεις ἀπὸ τὰ ἴδια δελτία εἰδήσεων, ποὺ τὸν στοχοποίησαν, στὶς ἴδιες ὧρες καὶ μὲ τὴν αὐτὴν τηλεθέασι,  ζητῶντας φυσικὰ δημοσίως συγγνώμη
 2. μὲ ἀνακοινώσεις στὶς ἐφημερίδες, ,μὲ πρωτοσέλιδες καταχωρήσεις
 3. μὲ ἐπανάληψι αὐτῶν τῶν ἀνακοινώσεων γιὰ μίαν ἑβδομάδα.

Τί ἔπραξαν; Δύο κανάλια μόνον ἔκαναν καταχωρήσεις σὲ ἐφημερίδες στὴν στήλη μὲ τὶς …κηδεῖες. Οὐδέποτε ἀπεκατέστησαν φυσικὰ τὸ ὄνομά του δημοσίως… Κι ἄλλα πολλὰ χαριτωμένα… Ποὺ ὅμως δὲν συνέβησαν. Ἡ ῥετσινιὰ ἀκόμη ἀκολουθεῖ τὸν συγγενή μου…

**Ξεχνιέται ἐκεῖνος ὁ Εἰσαγγελάτος καί τό σκηνικό τῆς ὁδοῦ Νιόβης; Ποιός καταλληλότερος γιά τήν ἐπικοινωνία μέ τήν μαφία;

***Καρατέκα εἶναι τὸ ὀρθό. Ζητῶ συγγνώμη ἀπὸ τοὺς φίλους καρατέκα, ἀλλὰ …ταίριαζε!

Σε συνέχεια σημερινών δηλώσεων του Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετικά με το περιστατικό ανθρωποκτονίας 34χρονου ημεδαπού στο Κερατσίνι και τη σύλληψη του δράστη, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 • Η πρώτη ενημέρωση των Αστυνομικών Αρχών έγινε τηλεφωνικά την 23:57:42 ώρα χθες, από ιδιώτη ο οποίος ενημέρωσε το Κέντρο της Αμέσου Δράσεως, ότι πενήντα (50) άτομα με ρόπαλα βρίσκονταν στην συμβολή των οδών Ιφιγενείας και Λ. Παναγή Τσαλδάρη στο Κερατσίνι και κατευθύνονταν σε κατάστημα-καφετέρια με την επωνυμία «ΚΟΡΑΛΙ».
 • Ύστερα από ενάμιση λεπτό περίπου και συγκεκριμένα την 23:59:19 ώρα, ανατέθηκε από το Κέντρο, αρχικά σε δύο (2) ομάδες ΔΙ.ΑΣ. με οχτώ (8) αστυνομικούς να μεταβούν στο σημείο.
 •  Όταν έφθασαν οι Αστυνομικοί, αναζητώντας τα άτομα, διαπίστωσαν ότι στην περιοχή δεν υπάρχει οδός Ιφιγενείας και μετέβησαν στο κατάστημα-καφετέρια «ΚΟΡΑΛΙ»,  που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Παύλου Μελά 21 και Κεφαλληνίας, όπου διαπίστωσαν ότι εξωτερικά υπήρχαν περίπου τριάντα (30) άτομα.
 • Κάποια από τα άτομα αυτά κατευθύνθηκαν τρέχοντας προς την οδό Τσαλδάρη. Οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν και όταν έφθασαν στο ύψος του αριθμού 60, αντιλήφθηκαν δυο άνδρες να συμπλέκονται.
 • Κατά την επέμβαση των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ένας ήταν αιμόφυρτος και έφερε τραύματα από μαχαίρι. Ο τραυματίας, ενώ διατηρούσε ακόμα τις αισθήσεις του, δήλωσε και υπέδειξε ως δράστη το άλλο άτομο.
 • Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και κατέσχεσαν το μαχαίρι το οποίο είχε πετάξει κοντά στο αυτοκίνητό του, που είχε σταθμεύσει προηγουμένως στο σημείο.
 • Όταν οι αστυνομικοί ανέφεραν την σύλληψη του δράστη, η ώρα ήταν 00:08:53.
 • Παράλληλα, από το κέντρο της Αμέσου Δράσεως δόθηκε εντολή και μετέβησαν στο σημείο και άλλες δυνάμεις, συγκεκριμένα δύο περιπολικά της Αμέσου Δράσεως, τρία περιπολικά τοπικών Αστυνομικών Τμημάτων, ένας σταθμός της Ασφάλειας και μια ακόμα ομάδα ΔΙ.ΑΣ., δηλαδή συνολικά πάνω από δεκαέξι (16) αστυνομικοί.
 • Όπως προέκυψε προανακριτικά, πριν την ενημέρωση των αστυνομικών Αρχών, είχε προηγηθεί εντός του καταστήματος «ΚΟΡΑΛΙ» ένταση ανάμεσα σε δύο παρέες, με έξι (6) περίπου άτομα.
 • Στη συνέχεια τα άτομα εξήλθαν του καταστήματος, όπου ήταν συγκεντρωμένα άλλα (20) περίπου άτομα και προκλήθηκαν μεταξύ τους αντεγκλήσεις και φραστικές αντιπαραθέσεις.
 • Ακολούθως, τα άτομα αποχώρησαν από το χώρο εξωτερικά του καταστήματος και το περιστατικό εξελίχθηκε σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
 • Επιπλέον, όπως προκύπτει προανακριτικά, ο δράστης δεν βρισκόταν μέσα στο κατάστημα και κατέφθασε στο σημείο του θανάσιμου τραυματισμού, με το αυτοκίνητό του.
 • Ο δράστης οδηγήθηκε αρχικά στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα Κερατσινίου, και μετά την αρχική του εξέταση, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Κατά τον χρόνο παραμονής του στο Αστυνομικό Τμήμα, δεν αναφέρθηκαν επεισόδια ή αντεγκλήσεις.
 • Επιπλέον, στο ίδιο Αστυνομικό Τμήμα προσήχθησαν από την ευρύτερη περιοχή άλλα εννέα (9) άτομα, για τα οποία δεν προέκυψε εμπλοκή τους στην υπόθεση και αποχώρησαν.

Επιπρόσθετα, συνελήφθησαν για ψευδορκία, η σύζυγος του δράστη και άλλη μια ημεδαπή, γιατί στο πλαίσιο της έρευνας κατέθεσαν ψευδώς, αναφορικά με αντικείμενα που φέρεται ότι απομακρύνθηκαν από το σπίτι του δράστη.

Επιπλέον, συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων ο υπεύθυνος της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής του Πειραιά, καθώς από τις έρευνες που έγιναν στους χώρους των γραφείων βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πτυσσόμενο γκλομπ.

Ἑλληνικὴ ἀστυνομία

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ

(Visited 50 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Νύκτες κρυστάλλων;

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πῶς ἐξολοθρεύεις μέ μίαν κίνησι ἀριστερά καί χρυσή αὐγή; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πῶς ἐξολοθρεύεις μέ μίαν κίνησι ἀριστερά καί χρυσῆ αὐγῆ; | ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

 3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πῶς ἐξολοθρεύεις μέ μίαν κίνησι ἀριστερά καί χρυσῆ αὐγή; | Τόνοι καὶ Πνεύματα ….

Leave a Reply