Εἴδατε πού στό τέλος οἱ κακοί πεθαίνουν;

Εἴδατε πού στό τέλος οἱ κακοί πεθαίνουν;Ὁ δολοφόνος τοῦ Κένεντυ μᾶς ἄφησε χρόνους πρὶν προλάβει νὰ μιλήσῃ.
Ὁ Ὀσάμα Μπὶν Λάντεν τσακίστηκε νὰ ἀποθάνῃ, διότι σὲ λίγο θὰ ἔπρεπε νὰ δόσῃ ἐξηγήσεις γιὰ τοὺς χρηματοδότες του.
Καὶ οἱ τρομοκράτες τῆς Βοστώνης, ποὺ ἐν τελῶς ἀναξιοπρεπῶς, παρέκαμψαν ὅλον τὸν ἀντιτρομοκρατικὸ μηχανισμὸ τῆς ὑπερδυνάμεως, πᾶνε, μᾶς τελειώνουν. Ἤδη ὁ ἔνας ἀναπνέει δὲν ἀναπνέει.
Στὸν ἕτερον ὅμως ἀκόμη ὑπάρχει στόμα, γλῶσσα, μνήμη…
Ἀλλὰ δὲν φοβᾶμαι!
Κακὸς εἶναι κι αὐτός!
Δὲν θὰ προλάβῃ νὰ μιλήσῃ γιὰ νὰ μὴν πῇ κακὰ πράγματα!!!
Ἄν τε…
Πολὺ συνωμοσιολογία διαβάζετε!
Εἴπαμε οἱ κακοὶ πάντα πεθαίνουν! Ὅπως ὁ Χίτλερ. Ἀλλὰ ὁ καλὸς πατερούλης ἔζησε γιὰ νὰ ἀποτελειώσῃ τοὺς ἀντιφρονοῦντες. Τὸ ἴδιο κι ὁ Ῥούσβελτ, γιὰ ὅσο χρειάστηκε. Τὸ αὐτὸ κι ὁ Τσώρτσιλ.. Κι ὁ Τίτο. Κι ὁ Χότζα. Κι ὁ Ζαχαριάδης. Κι ὁ Γλέζος. Κι ὁ Φλωράκης. Κι ὁ Παπανδρέου, μὲ ὅλα τὰ σπόρια του. Κι ὁ Μητσοτάκης μὲ τὶς Ντοράκλες του. Κι ὁ Καραμανλῆς μαζὺ μὲ νύφες καὶ μὲ ἀνεψιούς. Κι ὁ Βενιζέλος μὲ τὰ σόγια του…
Τώρα γιατὶ τραβοῦν νὰ φιμώσουν κάθε φωνὴ ἀντιδράσεως κι ἀντιῤῥήσεως στὸν πλανήτη… Αὐτὸ ἔπρεπε νὰ τὸ ἔχουμε καταλάβῃ. Εἶναι κακὲς οἱ φωνές… Δὲν πρέπει νὰ ἀκούγονται.
Ὅπως καὶ οἱ Παλαιστίνιοι. Καὶ οἱ Λίβυοι. Καὶ ὁ Σαντᾶμ. Κι ὁ Ἄσαντ. Καὶ οἱ Πόντιοι. Καὶ οἱ Ἀρμένιοι. Καὶ οἱ Ἀσύρριοι…. Καὶ τὰ παιδιὰ τῆς Ἀφρικῆς. Καὶ τῆς Νοτίου Ἀμερικῆς. Καὶ οἱ Ἰνδιάνοι….
Ἔν ᾦ ὁ Λένιν μᾶς ἔσωσε!!! Κι ὁ περεστρόικας μᾶς ἀποτελείωσε! Κι ὁ παγκόσμιος πηδηκταρᾶς (ξέρετε, ὁ ἔτσι τῆς Μόνικα!!!) μᾶς ἔστρωσε κάτω καὶ πηδᾶ στὰ κεφάλια μας ἐπάνω!!!
Αὐτοὶ εἴπαμε, ζοῦν ἀκόμη διότι εἶναι μὲ τοὺς καλούς!

Καὶ τέλος πάντων, εἴπαμε. Οἱ κακοὶ πεθαίνουν.
Ἔν ᾦ οἱ καλοὶ ὅμως…. Ζοῦν καὶ βασιλεύουν!!!!
Ἄμ πῶς!

Φιλονόη.

Υ.Γ.1.  Ἐὰν δὲν τὸ ἔχετε ἤδη ἀντιληφθῇ, ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ὁπουδήποτε στὸν πλανήτη, ἀνήκουν στοὺς κακούς. Συνεπῶς; Ποιός ἔχει σειρά εἴπαμε;

Υ.Γ.2. Εἰλικρινῶς, μὲ τόσο μένος κατὰ τῶν κακῶν, ἔχω ἀρχίσῃ νὰ ἀναρωτιέμαι γιὰ τὸν Χίτλερ. Πρέπει νὰ ἦταν ὁ κάκιστος τῶν κακίστων… Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην… Ἐὰν δὲν γνώριζα τὰ ἐγκλήματά του, θὰ ἔλεγα πὼς μάλλον κατὰ λάθος τὸν ἔφαγαν. Ἤ μήπως δέν …τόν ἔφαγαν;

Υ.Γ.3. Κακός; Κακός; Ἀπό ποῦ ξεκίνησε τό κακό εἴπαμε; Ἀπό τούς κακούς Τιτάνες;  Ἔλα καλέ… Λές;

πρώτη δημοσίευσις 25 Ἀπριλίου 2013

φωτογραφία

(Visited 71 times, 1 visits today)
Leave a Reply