Ἔκλεισαν τά βιβλιοπωλεῖα ἤ…

Ἔκλεισαν τά βιβλιοπωλεῖα ἤ...=ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ 
ή
=Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΚΑΡΠΟΥΣ! ΔΕΝ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΑΣΚΟΠΩΣ!
ή
=ΤΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΧΕΡΙ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ «ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ» ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ!
ή
=ΟΙ «ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ» ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΙ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙ ΜΑΣ! 

Υπήρχον τέσσερα βιβλιοπωλεία τα οποία διακινούσαν βιβλία ελληνικά, αρχαία γραμματεία, ιστορικά συγγράμματα, παλαιότερες κλασσικές εκδόσεις και αρχεία, παλαιές εγκυκλοπαίδειες και λεξικά!
Είχαν κίνησι και κυρίως νέοι άνθρωποι έμπαιναν μέσα, αγόραζαν κάτι, διάβαζαν έναν κλασσικό, μάθαιναν γιά την νεοελληνική ιστορία, εύρισκαν παλαιότερα διαμάντια, όπως οι «Αθλιοι» σε μτφρ του Ομηρίδου Σκυλίτση, γιά 100 ευρώ αγόραζαν το λεξικό του Δημητράκου!
Οι ιδιοκτήτες τους ήταν άνθρωποι πνευματικοί και τολμητίες, δύο από αυτούς είχαν εκδόσει βιβλία μου, οι άλλοι δύο πάντοτε τα είχαν περίοπτα!
Οι «αντιεξουσιαστές» τα βιβλιοπωλεία αυτά τα έκαψαν με τέχνη, με κηροζίνη, μία, δύο, τρείς, τέσσερεις, πέντε, εικοσι πέντε φορές! Ουδείς το έκανε θεμα, δεν πέρασε ούτε μονόστηλο στον Τύπο, το Κράτος δεν ησχολήθη!
Οι ιδιοκτήτες τους είχαν δυνάμεις ψυχικές όμως οικονομικά τσακίσθηκαν!
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Το κυριότερον όλων, το βιβλιοπωλείον του Αδωνι Γεωργιάδη έκλεισε! Μεγάλη ζημία γιά το έθνος! Οι άλλοι τρείς εγκατέλειψαν τα περίοπτα καταστήματά τους μαζεύτηκαν σε κάτι υπογειάκια, μαγαζάκια πίσω από τον κόσμο! Τα ευρίσκεις μόνον συστημένος! Το ένα από αυτά σταμάτησε τελείως τις εκδόσεις!
Τοιουτοτρόπως, οι «αντιεξουσιαστές» ρυθμίζουν την πνευματική ζωή της πόλεως ως το οπλισμένο τιμωρό χεράκι τους κράτους, γιά τις περιπτώσεις που η εισαγγελική αρχή δεν κατωρθώνει να σε δέσει φιόγκο!

Παναγιώτης Μαρίνης

Ὁ Γεωργιάδης, πέραν τῆς ὅποιας πετριᾶς ἔχει μὲ τὴν πολιτική, ὀφείλουμε νὰ ὁμολογήσουμε πὼς πράγματι, ἔκανε μίαν σοβαρὴ προσπάθεια, ὅταν εἶχε τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο, γιὰ νὰ ἐκδόσῃ τὴν Ἑλληνικὴ γραμματεία. Ὀφείλουμε λοιπὸν νὰ ἀναγνωρίσουμε τὰ ὅποια καλά, κάποτε, ἔπραττε. Κάποτε λέμε…
Μὴν τὰ μπερδεύουμε… Ἀπὸ τὸ κάποτε ἔως τὸ τώρα, ἔχουν κυλήσῃ …αἰῶνες.

Νά γιατί (καί πῶς) ἔκλεισε τὀ βιβλιοπωλεῖο του ὁ Ἄδωνις…

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply