Ὅταν σοῦ ἔλεγα νὰ παραιτηθῇς δὲν μὲ πίστευες…

Πολὺ κουκούλα κυκλοφορεῖ... Νά σκιάζομαι;

Πολὺ κουκούλα κυκλοφορεῖ…
Νά σκιάζομαι;

Μὲ χειροπέδες στὰ χέρια καὶ μπινελίκια στὰ χείλη ὁ ἀρχηγὸς τῆς ….«ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως», σύρεται γιὰ ἀνάκρισι στὴν ΓΑΔΑ. (Ἄς μὴν γράφουμε ὀνόματα… Οὔτε τίτλους…. Νὰ φυλαγόμαστε δῆλα δή….!!!)
Τὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν ἄφωνο ἐμπρὸς στὸ θέαμα.
Οὔτε βουλευτικὲς ἀσυλίες μετροῦν, οὔτε νόμοι, οὔτε Σύνταγμα…
Ἕνα ἀόριστο κατηγορητήριο, τὸ ὁποῖον βάσει καταγγελιῶν,  ἀπὸ ἐγκρίτους νομικούς, φιλικοὺς κυρίως πρὸς τὸ σύστημα καὶ τὰ μέσα προπαγάνδας του, καὶ σαθρὸ εἶναι, καὶ δὲν ἀφορᾷ στὴν πολιτικὴ δράσι τοῦ κινήματος ἀλλὰ κυρίως  καταδικάζει αὐτὸν ποὺ τὸ συνέταξε, ἀθωώνοντας αὐτὸν ποὺ φέρεται ὡς «ἐγκληματίας». Διότι ἐγκληματίας, μὲ τὴν γενικὴ ἔννοια, δὲν εἶναι… Ὄχι τούλάχιστον περισσότερο ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους ποὺ τόσες δεκαετίες καταστρέφουν τὴν χώρα καὶ τοὺς ἀνθρώπους της. (Βασικὰ ὅλοι ἐγκληματίες εἶναι, ἀλλὰ ἄς μὴν τὸ ἀναλύσουμε περισσότερο σήμερα!!!)

Ἄλλως τέ, γιὰ νὰ μὴν ἀδικοῦμε κάποιον, ὀφείλουμε πρῶτα ἀπὸ ὅλους νὰ καταδικάσουμε, κυριολεκτικῶς, ὄχι λεκτικῶς, τὸν κάθε ἐκπρόσωπο τοῦ ὑπάρχοντος πολιτικοῦ συστήματος. Δῆλα δὴ ὀφείλουμε νὰ καταγράψουμε ΟΛΑ τους τὰ ἐγκλήματα, ἕνα πρὸς ἕνα, νὰ ἀναλάβῃ ὁ εἰσαγγελεύς, ἐὰν βρεθῇ κάποιος φυσικά, νὰ ἀρχίσουν οἱ προσαγωγὲς καὶ νὰ καταλήξουν ἕνας ἕνας, ὅλοι οἱ ἐμπλεκόμενοι, στὴν «ψειροῦ». Διότι τὸ ἔγκλημα, γιὰ παράδειγμα, τῶν τοὐλάχιστον ἕξι χιλιάδων αὐτοκτονιῶν, ἤ τὸ κατ’ ἐξακολούθησιν ἔγκλημα τῆς ἐξαθλιώσεως, κατὰ τῶν δέκα ἐκατομμυρίων Ἑλλήνων, παραμένει ἀτιμώρητον.
Καὶ μέσα στὰ ἐγκλήματά τους ὀφείλουμε νὰ προσμετρήσουμε τὶς ἁρπαγές, τὰ ψέμματα, τοὺς τραμπουκισμούς… Μὰ πρῶτα ἀπὸ ὅλα τὴν δική μας λήθη!

Ὅμως σήμερα εἶπα νὰ ἐπανέλθω στὰ προχθεσινά μου λεγόμενα. Στὰ περὶ παραιτήσεως τῆς …«ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως». Τὴν ὁποίαν φυσικὰ δὲν ἐτόλμησαν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τοὺς προλάβουν οἱ ἐξελίξεις καὶ νὰ τρέχουν σήμερα μέσα σὲ …κλουβιά, σὰν θηρία ἀνήμερα!!!
Αὐτὸ ποὺ δὲν ἔχουν καταλάβῃ ὅμως οἱ διάφοροι πολιτικοί, ἔνθεν κακεῖθεν, εἶναι πὼς αὐτὴν τὴν στιγμὴ τὸ πεπόνι καὶ τὸ μαχαίρι, ἀκόμη καὶ ὑπὸ τὸ πρίσμα τῶν νέων ἐξελίξεων, τὸ κρατᾶ ἡ …«ἐγκληματικὴ ὀργάνωσις». (Ὀνόματα εἴπαμε δὲν λέμε…!!!)
Τὸ ἐὰν εἶναι, ἤ ὄχι, ἐγκληματικὴ ὀργάνωσις, ἡ ἐν λόγῳ …«ἐγκληματικὴ ὀργάνωσις»,  ὀφείλει νὰ τὸ διερευνήσῃ ἡ δικαιοσύνη κι ὄχι ἐμεῖς. Ἐμεῖς ἄς παραμένουμε στοὺς κλασσικούς μας χαρακτηρισμοὺς περὶ κουδουνισμένων.

Ἡ ἀρχικὴ ἐντύπωσις, γιὰ τοὺς πλείστους ἐξ ἡμῶν, εἶναι πὼς ναί, πράγματι, ἡ …«ἐγκληματικὴ ὀργάνωσις» αὐτὴν τὴν στιγμὴ ἔχει πρόβλημα.
Δὲν ἔχουμε ὅμως ἀναρωτηθῇ γιὰ τὸ ποιὸ πρόβλημα εἶναι τὸ μεγαλύτερο καὶ πῶς θὰ τὸ ἀντιμετωπίσῃ τὸ σύστημα.
Τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα λοιπὸν τὸ ἔχει τὸ σαμαρικὸ ἐπιτελεῖο!
Αὐτοὶ λειτουργοῦν ὑπὸ τὸ κράτος τοῦ πανικοῦ καὶ κυριολεκτικῶς ἀδυνατοῦν νὰ ἀποφασίσουν γιὰ τὸ ἐὰν θὰ στείλουν, ἤ ὄχι, στὴν φυλακὴ τοὺς ἐγκεφάλους τῆς …«ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως».
Ἐὰν τοὺς στείλουν στὴν φυλακή, θέλουν δὲν θέλουν, τοὺς ἡρωοποιοῦν.
Ἐὰν δὲν τοὺς στείλουν, θὰ ἐπαβεβαιώσου γιὰ ἀκόμη μία φορὰ πὼς εἶναι κότες!!!
Μὰ γιὰ νὰ τοὺς στείλουν στὴν φυλακή,  πρέπει νὰ ἀποδείξουν ὅλα τους τὰ ἐγκλήματα, ἔως …προπατορικοῦ ἀμαρτήματος. Διαφορετικῶς πάλι ἡρωοποιοῦνται οἱ ἐγκέφαλοι τῆς  …«ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως».
Τί θά πράξουν;

Πασχίζουν νὰ κερδίσουν χρόνο. Εἰλικρινῶς, δὲν ξέρουν τὸ τὶ νὰ κάνουν.
Κάποιος, μάλλον, τοὺς ἐμφύτευσε τὴν ἰδέα γιὰ τὴν περιθωριοποίησι τῆς …«ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως», πρὸ κειμένου νὰ ἀνοίξουν χῶρο καὶ δρόμο στὸν Ἀλέξη νὰ ἀναδυθῇ ἐκεῖ ποὺ τοῦ ἔχουν ὁρίσῃ. Ἄρα ὁ Ἀλέξης, ποὺ φυσικὰ εἶναι πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα «ἀνθρωπιστής», εἶναι ἀδύνατον νὰ δεχθῇ νὰ κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα ἔξω τὰ μέλη καὶ οἱ ἐγκέφαλοι αὐτῆς τῆς …«ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως».
Πῶς ὅμως θά πάρῃ ὁ Ἀλέξης αὐτοδυναμία; Πῶς νά κάνῃ κυβέρνησι μέ τό 4% του; Διότι αὐτὸ παραμένει πάντα ὁ Ἀλέξης. 4%!!!

Εὔκολο… Οἱ ἐγκέφαλοι τῆς …«ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως» στὴν φυλακή, διότι ἔτσι δὲν θὰ μποροῦν νὰ ῥοκανίζουν κάτι ἀπὸ τὸν Ἀλέξη καὶ κάτι περισσότερο ἀπὸ τὸν Ἀντώνη…  Μὲ τοὺς ἐγκεφάλους ὅμως στὴν φυλακὴ ὁ «ἀνθρωπιστὴς»  Ἀλέξης δικαιώνεται πανηγυρικῶς καὶ τραβᾶ μεγάλο τμῆμα τῶν «ἀστέγων» ψηφοφόρων. Μαζὺ μὲ τοὺς ἄλλους ποὺ μάζεψε ἀπὸ τὸ μΠατΣοΚ καὶ τὴν ΔΗΜΑΡ, μπορεῖ εὔκολα νὰ φθάσῃ στὸ σημεῖον τοῦ νὰ …πλησιάσῃ τὴν πρωθυπουργία, μὲ μία καλὴ ὅμως στήριξι συνεργασίας δίπλα του. (Ἀπό ποῦ εἴπαμε; Ἀπό ποιόν;)
Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ὅμως τὸ νὰ παραμένουν στὴν φυλακὴ οἱ ἐγκέφαλοι τῆς …«ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως» καταντᾶ ὀξύμωρον, διότι στὸ μεταξὺ συμβαίνουν κι ἄλλα… Πολὺ σοβαρότερα.

Πρῶτα ἀπὸ ὅλα οἱ διεθνεῖς ἐγκέφαλοι, αὐτοὶ δῆλα δὴ  ποὺ μᾶς ὁρίζουν, πάντα βάσει τῆς λατρευτῆς μας δημοκρατίας, τὸ ποιὸς θὰ μᾶς κυβερνήσῃ, χρειάζονται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ δίπολα. Δῆλα δὴ χρειάζονται τὰ δύο ἄκρα. Συνεπῶς δὲν τοὺς ἐξυπηρετεῖ τὸ νὰ παραμείνουν οἱ ἐγκέφαλοι τῆς …«ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως» στὴν φυλακή. Καὶ ὁ Καμμένος δὲν μπορεῖ νὰ παίξῃ τὸν ῥόλο τοῦ ἀντίποδος, διότι παρὰ εἶναι …χλεχλές.
Ἀφῆστε δὲ ποὺ συζητᾶμε γιὰ ἕναν πόλο, αὐτὸν τῆς τάχα μου ἀκροαριστερᾶς, πολὺ ἀκραῖο. Ἄρα χρειάζονται κάτι πολὺ ἀκραῖο γιὰ νὰ τὸν ἀντισταθμίζῃ. Συνεπῶς; Γιά πόσον καιρό θά διώκονται οἱ ἐγκέφαλοι τῆς …«ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως»; Ἔ;
Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἐὰν  κόψουν τὸ δικαίωμα τῆς ἐπιλογῆς, σὲ ὅλους αὐτούς, τοὺς ψηφοφόρους, τοὺς ἀφήνουν …ἀκαπελώτους καὶ τελικῶς, μὴ ἐλεγχομένους!!! Μισὸ ἐκατομμύριο ψηφοφόροι εἶναι αὐτοί!!! Δῆλα δὴ λαός!!! Δῆλα δή μισὸ ἐκατομμύριο …τρελλοί, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ γίνουν καὶ οἱ …ἀνατροπεῖς τους.
Λέτε ὅμως νά μήν τό γνωρίζουν; Χμμμ….

Γιὰ νὰ μᾶς ἀπαντήσουν λοιπὸν ὅλοι αὐτοί, πού σήμερα ὑποτίθεται μᾶς κυβερνοῦν…
Ποιόν φοβοῦνται περισσότερο; Τούς ἐγκεφάλους τῆς …«ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως» ἤ τούς 500.000 ἐλευθέρους «τρελλούς» κι ἀπογοητευμένους; (Ὑπ΄ ὄψιν, ὄχι ἀπογοητευμένους ἀπὸ τὴν ἐπιλογή τους ἀλλὰ ἀπὸ τὸ σύστημα ποὺ κτυπᾶ τὴν ἐπιλογή τους. Δῆλα δὴ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἤδη «καταχωρηθῇ» στὴν ἀντιληψί τους ὡς ἐχθροί!!!)

Γιατί λοιπόν δέν παρητήθῃ ἡ ἡγεσία τῆς …«ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως»;
Φοβήθηκαν; Ἴσως καὶ νὰ φοβήθηκαν… Ἴσως νὰ τρέμουν…. Δὲν μὲ ἀπασχολεῖ.
Ἐγὼ παρατηρῶ, καταγράφω καὶ τελικῶς …διασκεδάζω μὲ τὰ ὅσα συμβαίνουν γύρω μας…
Αὐτοὶ ὅμως καίγονται… Τρέμουν… Ἔνθεν κακεἶθεν. Τί συνέβῃ καί δέν εἴδαμε παραιτήσεις;
Διότι, ὅπως κι ἐὰν τὸ δοῦμε, οἱ παραιτήσεις τους θὰ …τινάξουν τὴν «μπάνκα» στὸν ἀέρα. Ἀκόμη καὶ τώρα, ποὺ τοὺς ἔχουν κλειδωμένους καὶ δακτυλοδεικτουμένους, ἕνα εἶναι βέβαιον. Οἱ παραιτήσεις τους θὰ φέρουν τὸν πολιτικὸ κόσμο ἀνάποδα.
Ὁπωσδήποτε ὅμως ὄχι μὲ τὰ κέρδη, ποὺ θὰ εἶχαν, ἐὰν παρητοῦντο ἀπὸ τὴν ἀρχή, ἀλλὰ σαφῶς μὲ σημαντικότερα κέρδη ἀπὸ αὐτὰ ποὺ περίμεναν, κι ὁπωσδήποτε μὲ λιγότερες ἀπώλειες ἀπὸ αὐτὲς ποὺ φαινόταν νὰ ἔχουν.
Ἀφῆστε δὲ ποὺ τελικῶς ὁ Ἀντωνάκης θὰ τρέχῃ καὶ δὲν θὰ φτάνῃ πουθενά…

Ξέρετε πόσο πολύ λαχταρῶ νά βλέπω Ἀντωνάκηδες νά τρέχουν;
Ξέρετε πόσο πολύ λαχταρῶ νά βλέπω γενικῶς κάθε κατακάθι νά μήν ξέρῃ πού νά πατήσῃ;
Ξέρετε τί γλέντι ἔχουμε νά ζήσουμε, ὅταν θά ἀρχίσῃ νά παίζῃ κανονικά ὁ …ταμπουρᾶς τοῦ «ἀνέβα-κατέβα», «σήκω ἐσὺ νὰ κάτσω ἐγώ»,  «φύγε ἐσὺ νὰ μείνω ἐγώ»… Ὤ… Δὲν περιγράφεται τὸ τὶ ἔχει νὰ συμβῇ!!! Γλέντι τρικούβερτο!
Κι ἐσὺ Ἕλληνα βασανισμένε θὰ τρίβῃς τὴν κοιλιά σου ἀπὸ τὰ γέλια!!!

Φιλονόη

Σημείωσις

Στὰ περὶ ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων ἔχω ἀναφερθῇ πολλὲς φορὲς στὸ παρελθόν. Ἐπαναλαμβάνω. Κατ’ ἐμὲ εἶναι ΟΛΟΙ ἐγκληματίες. Μὲ τέτοιες προσλαμβάνουσες ὅμως ποὺ ἔχουμε, καταντήσαμε νὰ θεωροῦμε πὼς τὸ λιγότερο κακὸ εἶναι καλό.
Ὄχι ἀγαπητοί μου. Τὸ λιγότερο κακὸ εἶναι ἐπίσης κακό!
Τὸ λιγότερο κακὸ εἶναι ἕνα ἀκόμη κακό!
Καὶ δυστυχῶς, γιὰ ὅσους ἀντιλαμβάνονται, ἔχουμε μακρύ, μακρύτατο δρόμο, γιὰ νὰ περάσουμε στὴν καμπή, ποὺ θὰ ὁδηγήσῃ στὴν ἀλλαγὴ πορείας καὶ στὴν ἄνοδο. Οἱ ἐκπτώσεις μας, ἴσως λογικές, ἀλλὰ σίγουρα ὄχι ἠθικές, ἔχουν ῥίζες στὰ βάθη τῶν αἰώνων. Καὶ οἱ ἐκπτώσεις πρέπει νὰ παύσουν.
Ἐν τάξει, γιὰ τὴν ὥρα, παραμένοντας στὰ ὅσα ἀντικρύζουμε, καλὸ εἶναι νὰ «παίζουμε» ἀναλόγως τῶν συνθηκῶν.
Τὸ ποιοὶ εἴμαστε καὶ τὸ ποιοὶ πρέπει νὰ εἴμαστε ὅμως παραμένει πρωταρχικὴ ἀνάγκη.
Ἄς ἀφήσουμε λοιπὸν τὸ πολιτικὸ σκηνικό, μαζὺ μὲ ὅλα τὰ σούργελα, τὶς κουδουνίστρες καὶ τοὺς βλαμμένους, κι ἄς ἀσχοληθοῦμε μὲ τὴν οὐσία.
Μᾶς ἀρέσει αὐτό πού βλέπουμε;
Ἐὰν δὲν μᾶς ἀρέσῃ, ἰδοῦ, μοναδικὴ εὐκαιρία ζωῆς νὰ τὸ ἀλλάξουμε.
Κι ἐπεὶ δὴ οὔτως ἤ ἄλλως θὰ τὸ ἀλλάξουμε… Ἔ, γιὰ τὴν ὥρα χαλαρώνουμε κι ἀπολαμβάνουμε… Ἔχει πλάκα!

Υ.Γ. Τὸ …«ἐγκληματικὴ ὀργάνωσις» σὲ εἰσαγωγικά, διότι δὲν ἔχει ἀποφανθῆ κάποιος δικαστὴς μὲ ἑτυμηγορία. Γιὰ ἐμέναν λοιπὸν ὁ κατηγορούμενος εἶναι ἀθῶος ἔως ἀποδείξεως τῆς ἐνοχῆς του.

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply