Κι ὅλα τελειώνουν ἐκεῖ ποὺ τελειώνει τὸ ῥεῦμα…

Κι ὅλα τελειώνουν ἐκεῖ ποὺ τελειώνει τὸ ῥεῦμα...

Τί νά τό κάνω λοιπόν πού ἔχουμε τεχνολογία;
Εἶναι πολιτισμός ἡ τεχνολογία;
Εἶναι αὐτό πού χρειαζόμαστε πραγματικά;
Τό ὅ,τι ἔχω πλυντήριο καί δέν πλένω σέ σκάφη, μέ ἔχει κάνει καλλίτερη σάν ἄνθρωπο; Μήπως πιό εὐτυχισμένη;
Τό ὅ,τι δέν καβαλῶ τόν γάιδαρο ἀλλά τό αὐτοκίνητο μήπως μοῦ ἔχει λύσῃ προβλήματα; Ἀκόμη δοῦλος δέν εἶμαι;
Τό ὅ,τι βλέπω τήν Γῆ ἀπό τήν Σελήνη μήπως μέ ἔκανε ἐπί τέλους Τέλειο καί κατ’ ἐπέκτασιν θεό; Ἤ μήπως μέ κάνει περισσότερο μικρό καί ἀσήμαντο;

Εἶναι πολιτισμός αὐτό πού ἔχουμε;
Εἶναι τρόπος γιά νά διαβιῇ ἡ ἀνθρωπότης αὐτό;
Κι ἐάν ἀναθεωρούσαμε, τί θά ἀλλάζαμε;

Ξέρω…
Οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς δὲν θέλουν οὔτε νὰ τὸ σκέπτονται…
Δὲν πειράζει…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἡ Φύσις ἔχει ἄλλα σχέδια καὶ δὲν μᾶς ῥωτᾶ.
Κι ὁπωσδήποτε αὐτὴ γνωρίζει καλλίτερα ἀπὸ ἐμᾶς.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply